آشنایی با فیلترهای کاربردی در بورس


سوالات دروس اختصاصی کنکور ۱۴۰۲ از کدام کتاب ها طراحی می شود

سوالات دروس اختصاصی کنکور ۱۴۰۲ از کدام کتاب ها طراحی می شود

فهرست دروس و کتاب های منبع سؤالات کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ براساس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنکور ۱۴۰۲ با چهار تغییر مهم دو بار برگزاری در سال، حذف زیرگروه ها، تاثیر قطعی ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی و حذف دروس عمومی از کنکور برگزار می شود.

برای آشنایی هر چه بیشتر داوطلبان، سلسله اخبار ثبت نام و برگزاری کنکور ۱۴۰۲ منتشر می شود.

فهرست کتب مأخذ سؤالات اختصاصی به شرح جداول زیر است و آخرین اصلاحات در «نشریه پیک سنجش» و «پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور» به نشانی www.sanjesh.org برای اطلاع داوطلبان منتشر خواهد شد.

براساس مصوبات هفدهمین جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ و بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و آزمون های پس از آن، فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار می شوند.

برای همه داوطلبان نظام سالی - واحدی، ترمی - واحدی، نظام قدیم و یا نظام جدید ۶-۳-۳ منحصراً یک نوع دفترچه سوال و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ در نظر گرفته شده است.

فهرست کتب مأخذ سؤالات اختصاصی کنکور ۱۴۰۲

الف) دروس تخصصی گروه علوم ریاضی و فنی
نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
۱- ریاضیات ریاضی (۱) ۱۱۰۲۱۱ دهم ۱۳۹۹
هندسه (۱) ۱۱۰۲۱۳ دهم ۱۳۹۹
هندسه (۲) ۱۱۱۲۱۳ یازدهم ۱۴۰۰
آمار و احتمال ۱۱۱۲۱۵ یازدهم ۱۴۰۰
حسابان (۱) ۱۱۱۲۱۴ یازدهم ۱۴۰۰
حسابان (۲) ۱۱۲۲۱۴ دوازدهم ۱۴۰۱
هندسه (۳) ۱۱۲۲۱۳ دوازدهم ۱۴۰۱
ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵ دوازدهم ۱۴۰۱
۲- فیزیک فیزیک (۱) ۱۱۰۲۰۹ دهم ۱۳۹۹
فیزیک (۲) ۱۱۱۲۰۹ یازدهم ۱۴۰۰
فیزیک (۳) ۱۱۲۲۰۹ دوازدهم ۱۴۰۱
۳- شیمی شیمی (۱) ۱۱۰۲۱۰ دهم ۱۳۹۹
شیمی (۲) ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۱۴۰۰
شیمی (۳) ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۱۴۰۱
ب) دروس تخصصی گروه علوم تجربی
نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
۱- زمین شناسی زمین شناسی ۱۱۱۲۳۷ یازدهم ۱۴۰۰
۲- ریاضی ریاضی (۱) ۱۱۰۲۱۱ دهم ۱۳۹۹
ریاضی (۲) ۱۱۱۲۱۱ یازدهم ۱۴۰۰
ریاضی (۳) ۱۱۲۲۱۱ دوازدهم ۱۴۰۱
۳- زیست شناسی زیست شناسی (۱) ۱۱۰۲۱۶ دهم ۱۳۹۹
زیست شناسی (۲) ۱۱۱۲۱۶ یازدهم ۱۴۰۰
زیست شناسی (۳) ۱۱۲۲۱۶ دوازدهم ۱۴۰۱
۴- فیزیک فیزیک (۱) ۱۱۰۲۱۴ دهم ۱۳۹۹
فیزیک (۲) ۱۱۱۲۴۴ یازدهم ۱۴۰۰
فیزیک (۳) ۱۱۲۲۴۴ دوازدهم ۱۴۰۱
۵- شیمی شیمی (۱) ۱۱۰۲۱۰ دهم ۱۳۹۹
شیمی (۲) ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۱۴۰۰
شیمی (۳) ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۱۴۰۱
ج) دروس تخصصی گروه علوم انسانی
نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
۱- ریاضی ریاضی و آمار (۱) ۱۱۰۲۱۲ دهم ۱۳۹۹
ریاضی و آمار (۲) ۱۱۱۲۱۲ یازدهم ۱۴۰۰
ریاضی و آمار (۳) ۱۱۲۲۱۲ دوازدهم ۱۴۰۱
۲- اقتصاد اقتصاد ۱۱۰۲۲۱ دهم ۱۳۹۹
۳- زبان و ادبیات فارسی علوم و فنون ادبی (۱) ۱۱۰۲۰۳ دهم ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی (۲) ۱۱۱۲۰۳ یازدهم ۱۴۰۰
علوم و فنون ادبی (۳) ۱۱۲۲۰۳ دوازدهم ۱۴۰۱
۴- زبان عربی عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۱۳۹۹
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۱۴۰۰
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۱۴۰۱
۴- زبان عربی (دیپلمه های علوم و معارف اسلامی) عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۸ دهم ۱۳۹۹
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۸ یازدهم ۱۴۰۰
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۸ دوازدهم ۱۴۰۱
۵- تاریخ تاریخ (۱) ایران و جهان باستان ۱۱۰۲۱۹ دهم ۱۳۹۹
تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه ۱۱۱۲۱۹ یازدهم ۱۴۰۰
تاریخ (۳) ایران و جهان معاصر ۱۱۲۲۱۹ دوازدهم ۱۴۰۱
۵- تاریخ (دیپلمه های علوم و معارف اسلامی) تاریخ اسلام (۱) ۱۱۰۲۳۳ دهم ۱۳۹۹
تاریخ اسلام (۲) ۱۱۱۲۳۳ یازدهم ۱۴۰۰
تاریخ اسلام (۳) ایران در دوره اسلامی ۱۱۲۲۳۳ دوازدهم ۱۴۰۱
۶- جغرافیا جغرافیای ایران ۱۱۰۲۱۸ دهم ۱۳۹۹
جغرافیای (۲) - جغرافیای ناحیه ای ۱۱۱۲۱۸ یازدهم ۱۴۰۰
جغرافیا (۳) - کاربردی ۱۱۲۲۱۸ دوازدهم ۱۴۰۱
۷- علوم اجتماعی جامعه شناسی (۱) ۱۱۰۲۲۰ دهم ۱۳۹۹
جامعه شناسی (۲) ۱۱۱۲۲۲ یازدهم ۱۴۰۰
جامعه شناسی (۳) ۱۱۲۲۲۲ دوازدهم ۱۴۰۱
۸- فلسفه فلسفه (۱) ۱۱۱۲۲۶ یازدهم ۱۴۰۰
فلسفه (۲) ۱۱۲۲۲۶ دوازدهم ۱۴۰۱
۹- منطق منطق ۱۱۰۲۲۳ دهم ۱۳۹۹
۱۰- روانشناسی روانشناسی ۱۱۱۲۲۴ یازدهم ۱۴۰۰

د) بخشی از سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر در نظام جدید آموزشی ۶-۳-۳ از کتاب های زیر طراحی می شود:

آشنایی با فیلترهای کاربردی در بورس

جشن روز مردگان در مکزیک

جشن روز مردگان در مکزیک

گنجینه‌ای که فرعون با خود به گور برد

گنجینه‌ای که فرعون با خود به گور برد

تصاویری از یک مراسم جنجالی در ریاض عربستان

تصاویری از یک مراسم جنجالی در ریاض عربستان

کشف رمز و راز نوزاد مومیایی شده

کشف رمز و راز نوزاد مومیایی شده

کشف اتفاقی یک گورستان ۸۰۰ساله

کشف اتفاقی یک گورستان ۸۰۰ساله

وضعیت خونینِ داخل حرم شاهچراغ

وضعیت خونینِ داخل حرم شاهچراغ

اقدام جنجالی صدا‌و‌سیما در مراسم قهرمانی استقلال

اقدام جنجالی صدا‌و‌سیما در مراسم قهرمانی استقلال

 خودروی جایگزین ۲۰۶ را ببینید و بشناسید

خودروی جایگزین ۲۰۶ را ببینید و بشناسید

خلاصه بازی استقلال - نساجی

خلاصه بازی استقلال - نساجی

سوختن ریش‌های یک شعبده‌باز در آتش‌بازی

سوختن ریش‌های یک شعبده‌باز در آتش‌بازی

ویدئویی از آوازخوانی مهرشاد شهیدی‌نژاد در کودکی

ویدئویی از آوازخوانی مهرشاد شهیدی‌نژاد در کودکی

آبروریزی یک خواننده روی آنتن زنده صداوسیما

آبروریزی یک خواننده روی آنتن زنده صداوسیما

طرز تهیه قهوه ترک حرفه‌ای و خوش‌طعم

طرز تهیه قهوه ترک حرفه‌ای و خوش‌طعم

واژگونی آمبولانس در یک تصادف

واژگونی آمبولانس در یک تصادف

ویدئوی خبرگزاری دولت از بازداشت خواننده معروف

ویدئوی خبرگزاری دولت از بازداشت خواننده معروف

شاهکار قطری‌ها در دل کویر

شاهکار قطری‌ها در دل کویر

دلبر غرب تهران در کُما، لطفا با اورژانس تماس بگیرید

این روزها از اکباتان اخبار زیادی می‌آید، ظاهرا شماری از شهروندان ساکن این شهرک اقداماتی داشته‌اند که برخی از نیروهای…

بررسی احتمال فرار مقامات با پروازهای فرودگاه امام

کشف خواص درمانی فحش دادن

گران‌ترین و جالب‌ترین لباس‌های هالووین

ویدئوی تخریب اموال عمومی توسط پلیس واقعی‌ست؟

داغ آرمان و دخترکی که خاک در مُشت گرفت

پس چی شد زمستان سخت اروپا؟

۷ آبان «روز جهانی کوروش»؛ دروغ یا واقعیت؟

چند تصویر نادر که بعدِ دیدنش زانوهایتان سُست می‌شود

خلاصه کل تاریخِ معاصر در این ۲۲ قاب بی‌نظیر

اگر کسی را برای بغل کردن دارید، این مطلب را نخوانید

بهترین سن برای شروع بدنسازی چه زمانی است؟

در این روزهای ایران جای چه کسی خالی است؟

محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران از جای خالی «آیت‌الله» می‌گوید.

آقای کیهان، سالومه و سینا ولی‌الله که یار غار شما بودند

افشای رازهای بدن چند سلبریتی معروف برای اولین‌بار

ماجرای عکس‌های کاملا خصوصی رستم قاسمی در مالزی

الهه و نیلوفر؛ دو نام پُرتکرار این روزها

آرتین و مُنا؛ چه کسی می‌تواند به چشمانتان نگاه کند؟

الهام اخوان؛ سوسو زدن ستاره‌ای که می‌گوید خوشگلم!

پرطرفدارترین ستاره بالیوود هم وارد عرصه تبلیغات شد

درباره خاص‌ترین عکسی که تاکنون از عادل دیده‌ایم

پسر مو بلوندی که هیچ دختری به او «نه» نمی‌گوید

مهران مدیری می‌خواست علی کریمی را بدزدد؟ اوکی، حله!

این فرزندان شهید، تصورات کهنه ما را عوض کردند

۱۰ سلبریتی مرد که ترفند زیبایی خود را فاش کردند

محققان پی برده‌اند هر چه می‌گذرد مردان بیشتری با استفاده از محصولات زیبایی و مراقبت از پوست، کلیشه ها را زیر پا…

راهکارهای خانگی عالی برای درمان سرگیجه

۵ نوشیدنی که جایگزین مناسبی برای قهوه هستند

چه مدت می‌شود ادرار خود را نگه داشت؟

پروتزهای دندانی؛ انواع و قیمت آن‌ها

۹ تفاوت میان زنان و مردان که غافلگیرتان می‌کند

۱۲ راهکار عالی برای رفع بوی سیر و پیاز در دهان

۶ ترفند طبیعی برای زیباتر شدن خانم‌ها

علائمی که بدن یک ماه قبل از سکته نشان می‌دهد!

چه کسانی نباید واکسن آنفلوانزا بزنند؟

تاثیر و خاصیت رنگ‌‌ها در روابط زناشویی

علائم فشار خون بالا چیست و روش‌های اندازه گیری فشار خون کدامند؟

طرز تهیه جوجه کباب مجلسی به روش عربی

جوجه کباب عربی یکی از انواع کباب‌های خوشمزه و پرطرفدار است که بافت و طعم بی‌نظیری دارد.

فوت و فن‌های پخت خوراک لوبیا؛ غلیظ و مجلسی

طرز تهیه چلو گوشت رستورانی با طعم بی‌نظیر

۲ روش ساده برای تهیه رب انار خوش رنگ در خانه

طرز تهیه خورش قورمه سبزی با گوشت قلقلی

طرز تهیه ترشی بلال؛ خوشمزه و شیک برای پذیرایی

فوت و فن‌های پخت آبگوشت قهوه‌خانه‌ای

طرز تهیه پودینگ زعفرانی؛ دسری با طعم بی‌نظیر

طرز تهیه ترشی شور مخلوط؛ خوشمزه و مجلسی

۱۰ اشتباه که ماهرترین آشپزها هم مرتکب می‌شوند

طرز تهیه گردو پلو با مرغ ریش‌ریش؛ شیک و مجلسی

طرز تهیه چیپس ساده در خانه بدون بکینگ پودر

پنج روش حیرت‌آورِ دور زدن حجاب در سینمای ایران

آن‌چه این روزها در خیابان‌های بسیاری از شهرهای ایران می‌گذرد و نیز درباره مطالبات زنان، موجب طرح این پرسش می‌شود که…

آه از تلویزیونی که بشیر حسینی و مهران رجبی مجری‌اش باشند!

چهار رازی که شروین حاجی‌پور از ما پنهان کرده بود

صحنه‌هایی از یک مدرسه دخترانه که پربازدید شد

آقای صداوسیما حداقل به کودکان ما رحم کن

۱۰ شروع توفانی که قطعا شما را میخکوب می‌کند

چرا عشق امیرعلی و الناز برای مردم جذاب نبود؟

شیوه تلویزیون برای فریب ملت همیشه در صحنه؟

این روزها قلب دنیا در دستان این دختر است

بهترین فیلم‌های سیاسی تاریخ سینمای ایران

چه کسی فیلم اعتراضات ۱۴۰۱ را می ‌سازد؟

آموزش طراحی غرفه نمایشگاهی خاص از ۰ تا ۱۰۰

۷ خودروی تازه نفس در راه خیابان‌های ایران

پس از ماه‌ها انتظار با نهایی شدن اسامی واردکنندگان خودرو، واردات به طور رسمی کلید خورد.

دیگه نگران اینکه تو پاییز چی بپوشی نباش؛ کلی ایده برای ست کردن بارونی و مانتوهای پاییزه

بارونی را با چی بپوشیم

شایانیوز- کت بارانی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین لباس ها در فصل پاییز و زمستان است که برای هر خانم و آقای خوش تیپ داشتن یک یا چند مدل از این لباس در کمد جزو واجبات است. در سال 1879 میلادی بنیانگذار برند معروف بربری، پارچه ای ضدآب طراحی کرد و چند سال بعد این پارچه برای دوخت بارانی مورد استفاده قرار گرفت. بارانی بر خلاف اسمش تنها برای روزهای بارانی فصل پاییز قابل استفاده نیست بلکه در روزهای سرد این فصل زیبا هم نیز شما را از سرما محافظت می کند. پارچه بارانی به دلیل خاصیت عایق بودنی که دارد از نفوذ سرما و باد هم مانند آب جلوگیری می کند.

بارونی-کت-ترنچ

باید و نبایدهای پوشیدن بارانی

  • سایز بارانی باید کاملا برای شما مناسب باشد؛ هنگام خرید بارانی توجه کنید که شانه های بارانی از سرشانه شما پایین تر نباشد، چون این حالت اصلا ظاهر خوشایندی نخواهد داشت.
  • برای زیباتر شدن استایل خود بهتر است یک بارانی به رنگ کرم یا بژ انتخاب کنید و یا ترجیحا از رنگ های نود استفاده کنید.
  • برای زیر بارانی ترجیحا از یک پلیور و یک شلوار جین یا کتان مام فیت استفاده کنید. برای زیبایی و جلوه بیشتر بارانی هرگز از پلیور های طرح دار و یا شلوغ استفاده نکنید زیرا نتیجه معکوس می گیرید .

بارونی-کرم-بژ

بارونی رو با چیا ست کنیم؟

اغلب همه ما لباس های مختلفی در کمدمان داریم که نمی دونیم چگونه مناسب استفاده با هم هستند، بارونی یکی از لباس های پاییزه است که معمولا برای ست کردن آن با بقیه لباس ها دچار سردرگمی می شویم. در ادامه این مقاله به گفته شایانیوز چند نمونه از استایل های مناسب بارونی را توضیح می دهیم.

بارونی-بلند

بارونی و لگ چرم

در روزهای بارانی بهتر است یه لگ چرم به همراه بارانی خود بپوشید و در آخر هم برای زیبایی دو چندان از بوت یا نیم بوت چرم در کنارش استفاده کنید. ان استایل تقریبا کلاسیک و مجلسی است و برای مراسمات و ائقات رسمی نیز پیشنهاد می شود.

بارونی با مام استایل و کتونی، یکی از جذاب ترین استایل های پاییزه

شلوار مام استایل یکی از پرطرفدارترین و پر کاربردترین شلوارهای جین است که برای استفاده روزمره گزینه بسیار مناسبی است. یک نکته مهم را هنگام پوشیدن بارونیی با این شلوار هرگز فراموش نکنید آن هم قد بارونی است؛ این شلوار برای بارونی های کوتاه و با استایل کژوال مناسب است در نتیجه از پوشیدن این نوع شلوار با بارون های بلند و رسمی پرهیز کنید.

برای کامل تر شدن استایل خود پیشنهاد می کنیم از کتونی و یا ونس های رنگ روشن در کنار این بارونی و شلوار جین استفاده کنید، البت دقت داشته باشید که این ست پیشنهادی برای روزهای بارانی و خیس گزینه مناسبی نیست.

بارونی-سبز

بارونی و کیف چرم، یکی از پر طرفدارترین استایل های کاری

بارونی به خاطر نوع طراحی که دارد دارای استایل رسمی و اداری گونه است در نتیجه برای بیشتر رسمیت بخشیدن به این لباس فقط کافی است یک کیف چرم اداری و نسبتا بزرگ استفاده کنید و در کنارش نیم بوت چرم به پا کنید. در این حالت یکی از اداری ترین و شیک ترین استایل ها را خواهید داشت.

اگر دوست دارید آراسته و خوش تیپ باشید صفحه مد و فشن ما را دنبال کنید.

پیام رسان ایمو را بهتر بشناسید

پیام رسان ایمو را بهتر بشناسید

پیام رسان ایمو (Imo) که قابلیت تماس صوتی و تصویری و ارسال پیام متنی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، قریب به نیم میلیارد بار در اپ استور دانلود شده است.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در چنین شرایطی بسیاری از کاربران ایرانی به پیام رسان ایمو روی آورده‌اند، و در همین خصوص جالب است بدانید که این نرم افزار توانسته رکورد نیم میلیارد نصب بر روی دستگاه های اندرویدی را به ثبت برساند.

تاریخچه ایمو
ایمو اولین بار توسط برنامه نویسان سابق گوگل در سال ۲۰۱۰ راه اندازی شد که به واسطه پشتیبانی از تمام قابلیت‌های پیام رسان های اینترنتی به محبوبیت زیادی دست یافت.
این پیام رسان تقریباً ویژگی‌های پیام رسان‌های معروفی چون AIM ، اسکایپ، Google Talk، فیس بوک، Yes و مای اسپیس را به طور یکجا پوشش می‌دهد.
از سوی دیگر و با ورود پیام رسان‌های محبوبی چون واتس اپ و اسکایپ به عرصه رقابت، پیام رسان ایمو در سال ۲۰۱۴ به پشتیبانی از پلت‌فرم‌های شخص ثالث خاتمه داد.
درست در همان زمان بود که این شرکت تصمیم گرفت بر روی شبکه اختصاصی خودش برای پوشش خدمات چت و تماس تصویری کار کند.

شاید برخی از کاربران تصور نمایند که این اپلیکیشن به تدریج محبوبیت خود را از دست داده و کاربران آن تقلیل یافته‌اند اما باید بگوییم که اینطور نیست، بلکه در این مدت نیز دائماً به تعداد کاربران این پیام رسان افزوده شده است.

گرچه تا مدتی قبل به نظر می‌رسید ایمو از گردونه رقابت خارج شده باشد، اما این پیام‌رسان دوباره روند رو به رشدی بالاخص در کشورهایی از قبیل سنگاپور، هند، سوئد و روسیه در پیش گرفت و حتی در کشور بنگلادش نیز به عنوان دومین پیام رسان برتر شناخته شده است.

قابلیت‌های ایمو
در ابتدای ورود این اپلیکیشن بسیاری آشنایی با فیلترهای کاربردی در بورس از کاربران به دلیل پشتیبانی از امکان تماس تصویری آن را دریافت کردند و هم اکنون نیز با به روز رسانی‌های انجام شده بر روی این نرم افزار، قابلیتهای آن نسبت به قبل پیشرفتهای به سزایی داشته است.
پیام رسان ایمو از پیام رسانهای قدرتمند در زمینه‌ مکالمه‌های تصویری، صوتی و همچنین متنی به شمار می‌رود.

با استفاده از این نرم افزار می‌توانید به صورت رایگان و نامحدود از طریق شبکه‌های 3G ، 4G یا Wi-Fi خود پیام ارسال کنید و تماس‌های ویدئویی و صوتی با دوستان خود داشته باشید.
این نرم افزار توانسته است پس از عرضه شدن در اپ استور و گوگل استور محبوبیت زیادی بین کاربران پیدا کند.
این نرم افزار هزینه‌های مصرفی در تلفن‌های همراه را کاهش میدهد، زیرا همانطور که پیشتر گفته شد با استفاده از آن بدون صرف هزینه می‌توانید به صورت نامحدود با طرف مقابل چت صوتی و تصویری برقرار کنید.

گفتن است که نرم افزار ایمو مناسب تمامی سیستم‌های اندروید 4.0 به بالا و آی او اس 7.0 به بالا می‌باشد.

قابلیت های جدید ایمو

از جدیدترین امکانات این مسنجر نوپا اضافه شدن قابلیت ساخت گروه است. در این نرم افزار قابلیتی به نام شبکه ایمو وجود دارد که در آن میتوانید افراد جدید را پیدا کنید و به لیست دوستان خود اضافه کنید.

از مزایای چت گروهی پیام رسان ایمو میتوان به دسترسی آسان سریع و یکپارچه بودن آن اشاره کرد. شما میتوانید گروههای جدیدی را ایجاد کنید و دوستان خود را به آن اضافه کنید.

برای اضافه کردن دوستان خود یک درخواست برای آنها ارسال میکنید، در صورت پذیرش درخواست شما میتوانید با آنها چت کنید.

معایب ایمو

البته این نرمافزار معایبی هم دارد. وقتی دوستی را به گروه اضافه میکنید، ایمو به جای نمایش اسم او فقط شماره طرف مقابل را نمایش میدهد. این مشکل شناسایی دوستان از یکدیگر را مشکل میسازد.

البته مسئولین ایمو وعده دادهاند به زودی این مشکل رفع شود.

در نسخههای جدید ایمو این اجازه به کاربران داده شده تا برنامه را به حالت مینیمایز درآورند، این کار باعث میشود کنترل بیشتری روی پنجره اپلیکیشن داشته باشید. این ویژگی به شما کمک میکند که در هنگام وبگردی و یا هر کار دیگری مزاحمتی برای شما ایجاد نشود.

با فیلتر شدن تلگرام در ایران، ایمو، واتس اپ، لاین، وایبر و پیام رسان سروش که پیش از این نیز مردم، با آنها آشنایی داشتهاند و قبل از تلگرام از آن ها نیز استفاده نموده بودند، به عنوان برنامههای پیام رسان جایگزین انتخاب شده و برخی کاربران فعلاً به این برنامهها مهاجرت کردهاند تا تکلیف نهایی تلگرام، مشخص گردد.

البته از آنجا که گفته میشود، فیلتر تلگرام موقتی است، بنابراین، هنوز بسیاری از افراد به طور کامل به اپلیکیشنهای دیگر مهاجرت نکردهاند و همچنان منتظر رفع فیلتر تلگرام هستند.

ویژگی های ایمو در یک نگاه

اگر بخواهیم مهم‌ترین قابلیتهای این نرم افزار را که در بالا نیز به برخی از آنها اشاره شده است، فهرست کنیم، میتوانیم به موارد زیر اشاره داشته باشیم:

• قابلیت برقراری تماس صوتی و تصویری با استفاده از اتصال وای فای و یا اینترنت 3G و 4G

• ارسال پیام کوتاه و یا تماس صوتی و تصویری به رایگان

• قابلیت برقراری تماس صوتی و تصویری با کیفیت بالا

• هماهنگی برنامه با تبلت های اندروید

• به اشتراک گذاری تصاویر و ویدئوها

• کد گذاری چت ها و تماس ها

• دارای صدها استیکر مختلف

پیام رسان ایمو یک برنامه پیام رسان کاملا حرفه ای محسوب میشود و به صورت کاملا رایگان قابل دانلود و نصب است.

این نرم افزار از زمان عرضه توانسته محبوبیت زیادی کسب کند. همانطور که گفتیم تماس زنده به شکل تصویری و با سرعت بالا و کیفیت خوب از بهترین ویژگیهای این نرم افزار است. این نرم آشنایی با فیلترهای کاربردی در بورس افزار همچنین قابلیت پشتیبانی از فیسبوک، اسکایپ و گوگل تاک را دارد و مناسب ارتباط برقرار کردن با دوستان و آشنایان ساکن خارج از کشور است.

"کارا" بهترین صندوق با درآمد ثابت یک سال اخیر

در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در هر سطح از اقتصاد کشور به واسطه محدودیت‌ها و موانع در سطح بین‌المللی و داخلی با ریسک بسیار همراه بوده و همین مساله رغبت و اعتماد را از سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مختلف سلب کرده است؛ در این شرایط یکی از مسائلی که همواره ذهن سرمایه‌گذار را به خود جلب می‌کند راهکار فراری دادن سرمایه‌ از دست عامل نابودگری به نام تورم است.

سرمایه‌گذاری در شرایطی که تورم سالانه شهریور ١٤٠١ توسط مرکز آمار ایران ۴۲.۱ درصد اعلام شده و نرخ تورم نقطه‌ای این ماه نیز به ۴۹.۷ درصد رسیده است یک امر پرریسک و البته حیاتی به نظر می‌رسد. طبق آمار بانک مرکزی با پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا پایان سال جاری نرخ رشد هدف نقدینگی ۳۰ درصد و رشد ماهانه نقدینگی در تیر ماه امسال نیز به ۲.۸ درصد رسیده است. در حال حاضر حجم نقدینگی ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به نرخ رشد ماهانه نقدینگی حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در پایان سال به عدد تقریبی ۶ هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

صندوق‌های بادرآمد ثابت، سلاح جنگ با تورم!

طبق داده‌های بانک مرکزی در نخستین مقطع سی روزه سال ۱۴۰۱، پایه پولی در کشور برابر با ۱۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نسبت به میزان سال گذشته خود رشد داشته است. پایه پولی همچنان یک روند صعودی را در پیش دارد و بیش از ۳۰ درصد افزایش را شاهد بوده که بالاتر از میانگین آن بوده است با وجود افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی که افزایش محسوس خود را در نرخ تورم نشان خواهد داد، قطعا سرمایه‌گذاری در ابزارهایی با ریسک کمتر اولویت اصلی سرمایه‌گذاران محسوب خواهد شد.

اگر بخواهیم یکی از ابزارهای کاربردی که با ریسک کمتر در شرایط تورمی فعلی و در حالی که متغیرهای تورم‌ساز، افزایش هر چه بیشتر تورم را تا پایان سال هشدار می‌دهد بنابراین لازم است ابزاری که بازدهی بیشتری را با ریسک کمتر نصیبمان کند شناسایی کنیم به همین دلیل باید به سراغ صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت برویم که گزینه مناسبی برای شرایط تورمی فعلی محسوب می‌شود.

با این وجود ممکن است برخی از ما هنوز با مفهوم صندوق سرمایه‌گذاری و روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم آشنا نباشیم به همین دلیل بهترین مشابه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را باید سپرده‌گذاری در بانک‌ها دانست که البته این صندوق‌ها تفاوت‌های اساسی با سرمایه‌گذاری در بانک‌ها دارند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این صندوق‌ها را با سپرده‌های بانکی باید در نرخ بازدهی بالاتر این صندوق‌ها نسبت به سود بانکی دانست که به نوعی مزیت این نوع صندوق‌ها نسبت به سپرده‌های بانکی قلمداد می‌شود.

تفاوت صندوق بادرآمد ثابت و سپرده بانکی

برای شناخت عملکرد این نوع صندوق‌ها لازم است نگاهی گذرا به ساختار این صندوق‌ها داشته باشیم.آشنایی با فیلترهای کاربردی در بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت با خرید اوراق بهادار بدون ریسک، بازدهی بالاتر از بانک را برای سرمایه‌گذارانشان رقم خواهند زد. این صندوق‌ها برخلاف سپرده‌های بانکی سود روزشمار و بدون نرخ شکست دارند.

واحدهای این نوع صندوق‌ها را به راحتی می‌توانید از طریق پنل آنلاین کارگزاری‌ خود خرید و فروش کنید. لازم به ذکر است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت قابلیت نقدشوندگی بالا، ضامن نقدشوندگی، سود تضمینی، امکان سرمایه‌گذاری با حداقل سرمایه و ریسک پایین را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.

این صندوق‌ها به دو نوع با تقسیم سود و بدون تقسیم سود بدل می‌شوند.در صندوق‌های بادرآمد ثابتی که تقسیم سود دارند، صندوق در زمان‌هایی مشخصی از هر ماه مبلغی به حساب سهامداران به عنوان سود واریز می‌کند. در نوع صندوق بادرآمد ثابتی که تقسیم سود ندارد، سهامداران از تفاوت قیمت صدور و ابطال و به نوعی افزایش ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) که منجر به سودآوری برای سهامداران خواهد شد بهره می‌برند.

با این وجود در میان صندوق‌های بادرآمد ثابت نیز میزان سوددهی صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است. برای ورود به صندوق‌های بادرآمد ثابت و خرید و فروش واحدهای این صندوق‌ها لازم است که بازده این صندوق‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم. بررسی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازه‌های یک ساله، عامل مهم و موثری در جهت شناسایی بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای ورود و سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و پربازده است.

برای مقایسه بازدهی صندوق‌ها بهتر است به سایت فیپیران که یک سایت معتبر و شناخته شده در حوزه بازارهای مالی است مراجعه کنید و در فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری با انتخاب بازدهی‌های مختلف ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله به بررسی صندوق‌هایی با بالاترین بازدهی بپردازید.

"کارا" بهترین صندوق یک سال اخیر

بررسی و مراجعه ما به سایت و مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد؛ در یک سال اخیر صندوق سرمایه‌گذاری "بادرآمد ثابت نوع دوم کارا از گروه مالی کاریزما" بهترین صندوق در یک سال اخیر با بالاترین بازدهی در میان تمامی صندوق‌های بادرآمد ثابت موجود بوده است. صندوق کارا از گروه مالی کاریزما با بازدهی یک ساله 24.23 درصد و بیش از 7 هزار میلیارد تومان ارزش خالص دارایی‌ها پیشتاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت در بازار سرمایه ایران است.

بررسی بازده یک ساله صندوق‌های بادرآمد ثابت

پس از صندوق "کارا" از گروه مالی کاریزما با NAV با بازدهی 24.23 درصدی، صندوق "ثبات" از سبدگردان ویستا با بازدهی 23.48 درصد در جایگاه دومین صندوق بازار به لحاظ بازدهی یک ساله است. پس از آن نیز لقب پربازده‌ترین صندوق‌ها به ترتیب نصیب "کامیاب آشنا"، "افرا نماد پایدار" و "مشترک آسمان امید" با بیشترین بازدهی در یک سال اخیر شده است.

در جدول زیر مقایسه بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت را در یک سال اخیر مشاهده می‌کنید:

مقایسه بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری

  • نوید کدال برای افزایش نرخ‌ها
  • سایه تورم بر «چفیبر»
  • شوک‌درمانی در اقتصاد ممنوع
  • بازتاب نبود برجام در بورس
  • فرصت‌‌های تکرارنشدنی توسعه زیست‌بوم نوآوری نیرو

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.