خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟


وقتی دچار احساسات ناراحت‌کننده هستید، تنها راه چاره کنار آمدن با این احساسات و گذر از آن است.

رنگ‌ صنعتی

رنگ‌ صنعتی آستر‌ (پرایمرها)

رنگ‌ صنعتی آستر اپوکسی پلی آمید غنی از روی (زینک ریچ)

رنگ صنعتی بر پایه رزین اپوکسی و سخت‌کننده پلی آمید طراحی و فرموله، و دارای تاییدیه از پژوهشگاه صنعت‌نفت می‌باشد. این آستر به عنوان لایه اولیه بر‌روی سطوح‌فلزی بکار‌رفته و آن را در مقابل خوردگی به خوبی محافظت می‌نماید. این آستر از طریق مکانیسم حفاظت کاتدی از خوردگی سطوح فولادی جلوگیری می‌نماید. و لذا این امر به دلیل وجود درصد بالای پودر روی در فرمولاسیون آن می‌باشد. از این‌آستر در پوشش سازه‌های فلزی، لوله‌ها، سطوح خارجی مخازن، نیروگاه‌ها، تاسیسات مربوط به فرآیندهای‌شیمیایی و غیره استفاده می‌شود. یک لایه پوشش ۶۰ میکرونی از آن، حفاظت مناسبی در برابر خوردگی ایجاد کرده است. وهمچنین می‌توان آن را با پوشش میانی اپوکسی و یا هر سیستم مناسب و سازگار دیگر پوشش داد.

رنگ‌ صنعتی آستر اپوکسی پلی آمید زینک فسفات

این محصول بر پایه رزین اپوکسی و سخت‌کننده پلی آمید فرموله شده است. این آستر را بعنوان پوشش ابتدایی بر‌روی سطوحی که نیازبه محافظت دربرابر خوردگی و شرایط جوی و رطوبت دارند استفاده‌می‌کنند. رنگ صنعتی خواصی از قبیل چسبندگی عالی، سختی بالا و دوام طولانی مدت را دارا می‌باشد. وهمچنین می‌توان به قابلیت محافظت سطوح در‌برابر خوردگی حتی در هنگام آسیب دیدگی و خراش خوردگی فیلم رنگ اشاره نمود. از این محصول جهت محافظت از خوردگی سازه‌هایی که فاصله زمانی نصب تا پوشش‌دهی در آنها طولانی می‌باشد استفاده می‌گردد. این آستر با دامنه وسیعی از سیستم‌های پوشش رویه و میانی می‌تواند بکار رود. به همین‌خاطر پوشش دادن سطوح‌فولادی، آهنی که در صنایع‌شیمیایی، نفت، نیروگاه‌ها، سازه‌های‌فلزی، مخازن‌ذخیره وتاسیسات داخل و خارج‌ساختمان بکار میرود.

زینک فسفات

رنگ‌ صنعتی آستر اپوکسی پلی آمید زینک کرومات

رنگ‌صنعتی بر پایه رزین اپوکسی و سخت‌کننده پلی آمیدی و رنگدانه ضد‌خوردگی زینک کرومات فرموله شده است. این رنگ‌صنعتی پلی آمید رامی‌توان مستقیماً به عنوان آستر ضد‌خوردگی بر‌روی فلزات آماده ‌‌سازی شده است. و یا همچنین رنگ‌صنعتی بعنوان یک پوشش نازک بین لایه‌ای بر‌روی آستر غنی از روی استفاده نمود. رنگ‌صنعتی چسبندگی، سختی، مقاومت شیمیایی، مقاومت آبی و محیطی خوبی را دارا می‌باشد. و‌برای محافظت سازه‌های‌فلزی قبل از نصب و بر‌روی وسایلی که به شرایط و موقعیتهای خوردگی‌حساس می‌باشند، مورد استفاده قرار‌می‌گیرد. همچنین بر‌روی گستره وسیعی‌از آلیاژهای سبک و برای محافظت از سطوح فلزی مانند سازه‌های‌فلزی، خطوط لوله، مخازن، پلها کاربرد دارد.

ضخامت ۶۰ میکرون از آستر پلی آمید رنگ صنعتی می‌تواند بتنهایی ۵۰۰ ساعت در برابر تست سالت اسپری از خود مقاومت نشان دهد. همچنین سیستم سه لایه این رنگ پلی آمید دارای تاییدیه از پژوهشگاه صنعت نفت با ۷۲۰ ساعت سالت اسپری می‌باشد.

رنگ‌ صنعتی آستر اتیل سیلیکات غنی از روی (زینک ریچ)

این رنگ صنعتی بر پایه رزین اتیل سیلیکات فرموله شده است. به دو‌صورت دو‌جزئی و سه‌جزئی‌(بسته به سفارش مشتری) قابل ارائه بوده و دارای تاییدیه از پژوهشگاه صنعت نفت می‌باشد. این پوشش، از خوردگی سطوح خارجی مخازن، ساختارهای فولادی پلها، پتروشیمی‌ها، ‌پالایشگاه‌ها، مخازن نگهداری سوخت محافظت میکند. و‌همچنین تانکر‌های محتوی حلال و مواد‌شیمیایی، بدنه وسایل تأسیسات دریایی و سکو‌های خارج از آب جلوگیری می‌کند. یک لایه با ضخامت فیلم ۷۵ میکرون می‌توا‌ند برای حفاظت سطوح در برابر تغییرات آب‌و‌هوایی کاربرد داشته باشد. و‌ در‌مواردی که سطوح دارای خلل و فرج زیادی باشد‌، این ضخامت تا حدود ۱۲۵ میکرون افزایش می‌یابد. و نیز‌می‌تواند بدون پوشش، رویه رنگ صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. تنها با یک لایه پوشش اتیل سیلیکات می‌توان سطح را در‌برابر تغییرات آب‌و‌هوایی،اشعه ماوراءبنفش، آب‌ونمک‌های خنثی‌و محصولات نفت‌خام والکل‌ها محافظت‌نمود.

توجه به این نکته ضروری است که این آستری برای محیط‌های اسیدی و قلیایی مناسب نمی‌باشد. ولذا استفاده از آن در ضخامت‌های بالاتر از ۱۲۵ میکرون بدلیل احتمال ایجاد ترک بر روی آن توصیه نمی‌شود. از دیگر خواص این آستری مقاومت حرارتی تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد می‌باشد. و به عنوان لایه اول در سیستم رنگ‌های مقاوم حرارتی بکار گرفته می‌شود.

رنگ‌ صنعتی آستر اکسید آهن اپوکسی پلی آمید اخرایی

رنگ صنعتی آستر اکسید آهن اپوکسی پلی آمید اخرایی بر اساس رزین اپوکسی وسخت‌کننده پلی آمیدی طراحی شده است. این محصول دارای مقاومت شیمیایی و ضد خوردگی بالایی می‌باشد. با توجه به وجود رنگدانه ضد‌خوردگی اکسید‌آهن مقاومت مناسبی تحت شرایط غوطه‌وری جزئی و کامل در آب خود نشان می‌دهد. این محصول ‌همچنین مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارد. همینطور قابلیت سخت‌شدن کامل و رها‌سازی تمام حلال‌ها و عدم‌مهاجــرت رنگدانه به فاز آب از دیگــر خـــواص این پوشـش می‌باشد. ازاین رنگ صنعتی می‌توان در‌محافظت سطوح‌داخلی وخارجی تانک‌های‌آب، لوله‌ها،‌اتصالات انتقال‌آب و سازه‌های فلزی که درمعرض شرایط خورنده قرارمی‌گیرند، استفاده نمود.

رنگ‌ صنعتی آستر واش پرایمر

این محصول‌دو‌جزئی، بعنوان ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ‌واﺳﻂ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد‌ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ‌روی ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰی ﻏﯿﺮ‌آﻫﻨﯽ ﺗﻤﯿﺰ‌و‌ﺑﺪون‌ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، روی و ﺳﻄﻮح ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه اﺳﺘﻔﺎده میشود. از اﯾﻦ آﺳﺘﺮی ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. اﯾﻦ رنگ صنعتی ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﻻﯾﻪ‌ای ﺳﺨﺖ و ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ زﯾﺮمیاﯾﺪ،ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ رنگ صنعتی ﺑﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﻧﺒﻮده و در‌ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده در‌ﻣﻌﺮض ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺑﺎ روﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد. اﻋﻤﺎل آﺳﺘﺮی واش ﭘﺮاﯾﻤﺮ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۱۰ ﻣﯿﮑﺮون ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

رنگ‌ صنعتی آستر اپوکسی فنولیک

این محصول بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شده با رزین فنولیک و سخت کننده آمینی طراحی و فرموله گردیده است. این نوع رنگ در‌هر دو‌حالت خشک و غوطه‌وری، مقاوت شیمیایی بسیار‌خوبی در‌مقابل محدوده وسیعی از مواد‌شیمیایی از‌خود نشان می‌دهد. حداکثر دمای کاربردی رنگ اپوکسی فنولیک در حالت خشک معادل C ˚۱۶۰ و در حالت غوطه وری C°۹۰ می‌باشد. کاربردهای این محصول عبارتست از پوشش‌سازه‌های‌فولادی در پتروشیمی‌ها، صنایع‌تولید و انتقال مواد‌شیمیایی، صنایع کاغذ، صنایع آب و فاضلاب است. و‌بطور کلی در‌مواردی که در‌شرایط کاربری نیاز به پوششی با خواص مقاومت شیمیایی و دمایی‌بالا مورد نیاز است. یک پوشش تک لایه از این محصول می‌تواند ۵۰۰ ساعت سالت اسپری را بدون هیچ گونه عارضه پاس نماید.

رنگ صنعتی میانی

رنگ‌ صنعتی رنگ میانی اپوکسی پلی آمید HIGH BUILD

این محصول بر‌پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید می‌باشد که به عنوان لایه میانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. و به این ترتیب باعث افزایش طول عمر و مقاومت بیشتر سیستم خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ رنگ در برابر عوامل جوی می‌گردد. همچنین امکان دستیابی به ضخامت بیشتر و به طبع آن افزایش خواص‌فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی سیستم‌رنگ را بهمراه خواهد داشت. از همین محصول می‌توان برای پوشش میانی‌ماشین آلات، تانکر‌ها، سازه‌های‌فلزی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و سایر‌محیط‌های‌صنعتی در معرض عوامل‌خورنده استفاده نمود. و همچنین محیط‌های دریایی نظیر بدنه کشتی‌ها و اسکله‌ها و سکوهای نفتی استفاده نمود. این رنگ صنعتی هم بر‌روی آستری‌های اتیل سیلیکات صبا و هم بر‌روی کلیه آستری‌‌های اپوکسی قابل استفاده بوده است. و نیز می‌تواند به عنوان لایه زیرین پوشش‌های محافظ در برابر‌اشعه ماوراء بنفش نظیر پلی یورتان و… به کار می‌رود.

اپوکسی میانی High Build

رنگ‌ صنعتی رنگ میانی اپوکسی پلی آمید MIO – HIGH BUILD

این محصول بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید طراحی گردیده است. واین رنگ صنعتی به عنوان رنگ میانی بر‌روی سطوح فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از رزین اپوکسی در این رنگ باعث افزایش مقاومت در برابر نفوذ عوامل خورنده به سطح می‌گردد. همچنین استفاده از اکسید آهن میکایی در رنگ باعث محدودیت در تنوع رنگی می‌گردد. این رنگ قابل استفاده بر روی انواع آستری‌های اپوکسی است. استفاده از این محصول در محیط‌هایی که در برابر عوامل خورنده و جریانات هوا قرار دارند. در ضمن توصیه می‌گردد زیرا که اکسید آهن میکایی موجود در آن باعث افزایش مقاومت سطح در برابر فرسایش می‌گردد. کاربرد این رنگ بر روی سازه‌های صنایع نفتی، کارخانجات مواد شیمیایی، نیروگاه‌های هسته ای، سازه‌های فلزی و بدنه ماشین آلات می‌باشد.

رنگ صنعتی رویه

رنگ‌ صنعتی رنگ رویه اپوکسی پلی آمید براق، نیمه براق و مات

این محصول بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید فرموله و طراحی گردیده است. این‌محصول بعد‌از‌اعمال و سخت‌ شدن کامل، سطحی یکنواخت‌و‌براق ایجاد‌کرده و نسبت به خراش، سایش،‌رطوبت و مواد شیمیایی‌مقاوم است. رنگ رویه اپوکسی به عنوان لایه رویه در یک سیستم پوششی شامل آستری‌، لایه میانی و رویه اعمال گردیده است. که به محافظت از سطح زیرین در مقابل عوامل خورنده کمک می‌نماید. همچنین ازاین رنگ می‌توان بصورت تک لایه و به تنهایی بر روی سطح استفاده نمود که چسبندگی خوبی ارائه می‌نماید. این رنگ برای محافظت از سطوح فلزی، سیمانی و در‌پوشش سازه‌های‌فلزی، خطوط لوله، مخازن، تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی استفاده می‌گردد. به دلیل مقاومت پایین رزین اپوکسی در‌برابر‌اشعه‌ماوراء‌بنفش، استفاده از‌این پوشش در‌سازه‌هایی که در معرض نور خورشید قرار دارند توصیه نمی‌شود.

رنگ‌ صنعتی رنگ رویه پلی یورتان براق، نیمه براق و مات

این محصول بر پایه رزین اکریلیک پلی ال و سخت کننده ایزوسیانات طراحی شده است. و در این حالت بعنوان لایه نهایی میتواند نقش بسزایی در محافظت سطوح فلزی در‌برابر عوامل‌جوی ایفا نماید. این رنگ فیلمی با چسبندگی و سختی بالا بر روی سطوح فلزی ایجاد نموده است. ولذا در محیط‌های جوی حاد بخصوص در برابر تغییرات آب‌و‌هوایی، پایداری بسیار خوب از خود نشان می‌دهد. از خصوصیات بارز این محصول مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش نور خورشید و انعطاف پذیری بالای فیلم آن می‌باشد.
کاربرد این پوشش بعنوان لایه نهایی بر‌روی سازه‌های فلزی، انواع تجهیزات و تاسیسات کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات پتروشیمی، سکو‌های خارج از‌آب، پل‌ها میباشد.و نیز‌بر‌روی سطوح خارجی مخازن و‌لوله‌های انتقال مواد‌سوختی و‌صنایع خودرویی می‌باشد.

رنگ‌ صنعتی اپوکسی پلی آمین بدون حلال-مخصوص آب شرب

این رنگ صنعتی بر‌پایه رزین اپوکسی و سخت‌کننده پلی آمینی طراحی شده و دارای مقاومت شیمیایی و آبی بالایی می‌باشد. خواص مهمی از‌جمله مقاومت آبی تحت شرایط غوطه‌وری جزئی و کامل در‌آب است. و‌همچنین عدم‌تاثیر بر‌مزه و طعم آب مصرفی توسط پوشش و عدم سمیت از ویژگی‌های مهم آن است. همچنین قابلیت سخت‌شدن کامل و رها‌سازی تمام حلال‌ها و عدم مهاجــرت رنگـدانه به فاز آب از‌دیگــر خواص این پوشـش می‌باشد. از‌این محصول می‌توان در‌محافظت سطوح‌داخلی و‌خارجی تانک‌های آب، لوله‌ها، اتصالات انتقال‌آب و‌سازه‌های‌فلزی که در‌معرض شرایط غوطه‌وری خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ در‌آّب قرار‌می‌گیرند، استفاده نمود.

رنگ‌ صنعتی رنگ اپوکسی پلی آمین گلس فلیک

این محصول بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمینی طراحی و فرموله گردیده است. به دلیل استفاده از سخت کننده پلی آمینی در برابر انواع حلال، قلیا و مونومر غیر اسیدی مقاوم می‌باشد. این پوشش چسبندگی عالی، دوام و سختی بالایی بر روی سطوح فولادی و بتنی دارد. استفاده از گلس فلیک در این پوشش مقاومت خوردگی، شیمیایی و سایشی پوشش را افزایش می‌دهد. از این پوشش برای محافظت سطوحی که در شرایط آب‌و‌هوایی بسیار خورنده قرار دارند استفاده می‌گردد. این‌رنگ صنعتی قابلیت اعمال در‌ضخامت‌های‌بسیار‌بالا را دارا می‌باشد و بصورت تک‌لایه بر‌روی سطوح مناسب به کار می‌رود. کاربرد این پوشش، حفاظت از سازه‌های‌فلزی در‌صنایعی‌که در معرض‌شرایط خورنده شدید قرار دارند، میباشد. همانند پتروشیمی‌ها، مخازن نگهداری مواد شیمیایی، صنایع کاغذ، لوله‌های انتقال مواد شیمیایی یا نفتی و … می‌باشد.

رنگ‌ صنعتی رنگ رویه اپوکسی فنولیک

این محصول بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شده با رزین فنولیک و سخت کننده آمینی طراحی و فرموله شده است.
این نوع رنگ در‌هر دو‌حالت خشک و غوطه‌وری، مقاومت‌شیمیایی بسیار‌خوبی در‌مقابل محدوده وسیعی از‌مواد‌شیمیایی از‌خود نشان می‌دهد. حداکثر دمای کاربردی رنگ اپوکسی فنولیک در حالت خشک معادل C ˚۱۶۰ و در حالت غوطه وری C°۹۰ می‌باشد. کاربردهای این رنگ صنعتی عبارت از پوشش سازه‌های‌فولادی در‌پتروشیمی‌ها، صنایع تولید و‌انتقال مواد‌شیمیایی، صنایع‌کاغذ، صنایع‌آب و‌فاضلاب است. و‌به طور‌کلی در‌مواردی که در‌شرایط کاربری نیاز‌به پوششی با خواص مقاومت‌شیمیایی و‌دمایی بالا‌مورد نیاز‌است.

رنگ‌ صنعتی رنگ کولتار اپوکسی پلی آمید

این رنگ صنعتی بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شده با کولتار و سخت‌کننده پلی آمید طراحی و فرموله شده است. از ویژگی‌های مهم این محصول می‌توان به چسبندگی عالی، مقاومت در‌برابر رطوبت و‌همچنین سختی و انعطاف‌پذیری مناسب اشاره نمود. این‌ویژگی‌ها، رنگ درپوشش و‌محافظت سازه‌های دریایی و‌ تاسیسات در‌ مجاورت محیط‌های مرطوب نظیر‌اسکله‌ها، کف و‌بدنه کشتی‌ها، تانکرهای‌آب، برج‌های خنک‌کننده و‌خطوط لوله‌مناسب می‌سازد.

رنگ‌ صنعتی نسوز

رنگ‌ صنعتی اکریلیک سیلیکونی مقاوم حرارتی (رنگ نسوز ۲۵۰ درجه سانتیگراد)

این‌محصول بر‌پایه رزین اکریلیک سیلیکونی فرموله شده و پوشش‌مناسب جهت‌حفاظت از‌سازه‌های فولادی که در‌معرض حرارت‌های تا‌ C ˚۲۵۰ مداوم قرار‌دارند. همانند بدنه کوره‌ها، دودکش‌ها، بویلرها، تأسیسات کارخانجات شیمیایی، پالایشگاهها و نیروگاه‌های برق ایجاد می‌کند. از‌این‌رنگ می‌توان هم بعنوان یک لایه رنگ منفرد بر‌روی سطوح فولادی و‌هم بر‌روی سطوح آستری‌خورده‌متناسب با‌آن مانند‌آستری‌اتیل سیلیکات استفاده نمود. از خواص این محصول می‌توان به خشک شدن سطحی سریع آن اشاره کرد. قطعات رنگ شده بعد از یک ساعت خشک شده و می‌توان آنها را برای نصب جابجا کرد. مشخصه دیگر، مقاومت بالای آن در برابر شرایط جوی و نور ماوراء بنفش (UV) می‌باشد. ضخامت پیشنهادی برای این رنگ ۲۰- ۳۰ میکرون است.

رنگ صنعتی نسوز

رنگ‌ صنعتی رنگ سیلیکونی مقاوم حرارتی (رنگ نسوز ۴۰۰ درجه سانتیگراد)

این‌محصول بر‌پایه رزین اکریلیک سیلیکونی فرموله شده و پوشش‌مناسب جهت‌حفاظت از‌سازه‌های فولادی که در‌معرض حرارت‌های تا‌C ˚۴۰۰ مداوم قرار دارند. همانند بدنه کوره‌ها، دودکش‌ها، بویلرها، تأسیسات کارخانجات شیمیایی، پالایشگاه‌ها خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ و نیروگاه‌های برق ایجاد می‌کند. از‌این رنگ می‌توان هم بعنوان یک لایه‌رنگ‌منفرد بر‌روی سطوح‌فولادی و‌هم بر‌روی سطوح آستری‌خورده متناسب با آن مانند‌آستری‌اتیل سیلیکات استفاده نمود. از خواص این محصول می‌توان به خشک شدن سطحی سریع آن اشاره کرد. قطعات رنگ شده بعد از یک ساعت خشک شده و می‌توان آنها را برای نصب جابجا کرد. مشخصه دیگر، مقاومت بالای آن در برابر شرایط جوی و نور ماوراء بنفش (UV) می‌باشد. ضخامت پیشنهادی برای این رنگ ۲۰- ۳۰ میکرون است.

رنگ‌ صنعتی رنگ سیلیکونی مقاوم حرارتی (رنگ نسوز ۶۰۰ درجه سانتیگراد)

این رنگ صنعتی بر‌پایه رزین‌سیلیکونی فرموله شده است. و پوشش‌مناسب جهت‌حفاظت از سازه‌های‌فولادی که در‌معرض‌حرارت‌های تا C˚۶۰۰ مداوم قرار‌دارند. همانند بدنه کوره‌ها، دودکش‌ها، بویلرها، تأسیسات کارخانجات شیمیایی، پالایشگاهها و نیروگاه‌های برق ایجاد می‌کند. از خواص رنگ صنعتی می‌توان به خشک شدن سطحی سریع آن اشاره کرد. قطعات رنگ شده بعد از یک ساعت خشک شده و می‌توان آنها را برای نصب جابجا کرد. مشخصه دیگر، مقاومت بالای آن در برابر شرایط جوی و نور ماوراء بنفش (UV) می‌باشد. این محصول قابلیت استفاده بر روی سطوح فولادی و نیز سطوح آستری خورده را داراست. در صورت استفاده بر روی سطوح دارای آستری، مقاومت حرارتی پوشش برابر با مقاومت حرارتی آستری خواهد بود.

مزایا و معایب سینک گرانیتی که احتمالا نمی دانید

4 رنگ از سینک گرانیتی

سینک‌های گرانیتی عمدتا از هفتاد تا هشتاد درصد گرانیت و بیست تا سی درصد مواد اکرلیک یا رزین ساخته می‌شوند، اما این جمله ساده هزاران پیچیدگی و نکته در دل خود دارد.

مزایا و معایب سینک گرانیتی را به طور کامل توضیح می دهیم تا دوستانی که برای خرید این نوع سینک ظرفشویی دو دل هستند با اطمینان بیشتری تصمیم گیری کنند.

شما روزانه بارها با سینک ظرفشویی در آشپزخانه سر و کار دارید، اما شاید تاکنون به جنسی که از آن ساخته شده فکر نکردید.

شاید بعضی افراد سینک‌های ظرفشویی را فقط با جنس استیل تصور کنند اما باید بدانید که از جنس‌های مختلفی مثل شیشه، استیل، کورین، گرانیت و… ساخته می‌شوند که یکی از بهترین‌ متریال ساخت سینک، گرانیت است.

اگر قصد خرید سینک گرانیتی دارید پیشنهاد می کنم حتما از مدل های موجود در سایت هوگونیک دیدن کنید.

ده مزیت سینک گرانیتی که احتمالا به آنها توجه نکرده اید

در ابتدا محاسن سینک های گرانیتی را بررسی کرده و بعد معایب سینک های گرانیتی را توضیح می دهیم و در نهایت شما هستید که باید تصمیم بگیرید آیا سینک گرانیتی برای آشپزخانه شما مناسب است یا باید سراغ گزینه های دیگری رفت.

سینک گرانیتی سفید

مقاوم همچون گرانیت

همیشه احتمال سقوط ظروف یا وسایل سنگین روی سینک هنگام شستشو وجود دارد، پس باید در نظر داشت که آیا سینک ظرفشویی شما تحمل ضربه‌های محکم را دارد یا نه؟

البته این به شدت ضربه بستگی دارد اما همان‌طور که می‌دانید سینک‌های استیل در برابر ضربه‌های شدید غُر می‌شوند و حتی ممکن است سوراخ شوند، اما به شما اطمینان می‌دهیم که مقاومت نوع گرانیتی در برابر ضربه بسیار بالاتر است و امکان غُر شدن آنها وجود ندارد.

سینک گرانیتی با رنگ مشکی مرمری

آیا تحمل حرارت بالا را دارد؟

یکی از دغدغه‌هایی که خانم‌های خانه‌دار دارند مقاومت سینک ظرفشویی در برابر حرارت است، تحمل سینک‌های گرانیتی در برابر حرارت بسیار بیشتر از نوع استیل آن است، به گونه‌ای که تا 535 درجه فارنهایت(معادل 280 درجه سانتیگراد) در برابر گرما مقاومت می‌کنند و به هیچ وجه تغییر رنگ نخواهند داد؛ البته باید در نظر داشت که برای طول عمر بیشتر، بهتر است ظروف خیلی داغ روی آنها قرار ندهیم.

جنگ میان سینک های ظرفشویی
ما یک مقایسه جنجالی بین جنس های مختلف سینک ظرفشویی انجام داده ایم، چشم ها را شستیم و از زاویه ای دیگر نگاه کردیم. حاصل این نگاه متفاوت، دو مقاله جذاب شد که در زیر معرفی می کنیم.

1– ظاهر سینک کورین بسیار شبیه گرانیتی است؛ به همین دلیل برخی فروشندگان، سینک کورین را به شما پیشنهاد می دهند. گاهی سودجویان از این شباهت سواستفاده می کنند، ما مقاله ای با عنوان مقایسه سینک گرانیتی و کورین را آماده کرده ایم که مطمئن هستیم نکاتی در این مقاله می خوانید که هیچ فروشنده ای به شما نخواهد گفت!

2– با اینکه زمان زیادی از ورود سینک استیل به آشپزخانه ها میگذرد، اما این زمان طولانی باعث از مد افتادن آنها نشد. پایه ثابت دوراهی های انتخاب سینک استیل است. اگر در دوراهی بین سینک گرانیت و استیل باقی ماندید حتما مقاله سینک گرانیتی یا استیل را بخوانید تا انتخاب درستی داشته باشید.

ضد خط و خش مثل روز اول

زیبایی ماندگار یکی از فاکتورهایی است که حتما هنگام خرید سینک ظرفشویی باید به آن دقت کنید.

حتما خراشیدگی سینک استیل خود را در تماس با اجسام نوک‌تیز تجربه کرده‌اید، سینک‌های گرانیتی بسته به میزان تراکمی که در آنها به کار رفته است در برابر خراشیدگی بسیار مقاوم هستند؛ با این وجود نباید اجسام تیز روی آنها کشید یا آنها را با سیم ظرفشویی تمیز کرد.

در سینک های گرانیتی با کیفیت، موادی استفاده می شود که همچون لایه ای محافظ سرتاسر سینک را پوشش می دهد که مانع از آسیب رسیدن به سینک می شود.

سینک گرانیتی فونیکس رنگ قهوه ای

بازی با رنگ ها در دکوراسیون آشپزخانه

وقتی نوبت به طراحی دکوراسیون آشپزخانه می‌رسد استفاده مناسب از رنگ‌های مختلف و چگونگی قرار دادن آنها کنار هم، اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.

تنوع رنگ‌های مختلف در سینک‌های گرانیتی به شما در رسیدن به دکوراسیون دلخواهتان کمک بسیاری خواهد کرد.

از محبوب ترین رنگ های سینک گرانیتی، سفید و مشکی هستند که دست شما را در دکوراسیون آشپزخانه باز میگذارد چون با هر رنگی قابلیت ست شدن دارند.

خرید و قیمت سینک گرانیتی فونیکس کد 510

بحث رنگ های سینک گرانیتی نیاز به توضیحات تخصصی و بیشتری دارد. اینکه هر کدام از رنگهای سینک گرانیتی با چه دکوراسیونی جلوه بیشتری دارد؟ کدام رنگ سینک برای آشپزخانه مدرن مناسب است؟ پر فروش ترین رنگ سینک گرانیتی کدام است؟

برای پاسخ به تمام این سوالات، خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ پیشنهاد میکنیم مقاله رنگ بندی سینک گرانیتی و راهنمای انتخاب بهترین رنگ را مشاهده کنید. تا با رنگ های مختلف سینک ظرفشویی گرانیتی آشنا شوید و برای انتخاب رنگ راحت تر تصمیم گیری کنید.

سلیقه شما چیه؟

جنس خاص این نوع از سینک‌ها به تولیدکننده این اجازه را می‌دهد که هر طور می‌خواهد آنها را طراحی کند و هر جا که بخواهد می‌تواند از خطوط منحنی و قوس‌دار در طرح مورد نظر استفاده کند.

تنوع بسیارِ طرح در این مدل سینک‌ها به شما کمک می‌کند که مناسب با سلیقه خودتان انتخاب کنید و گزینه‌های بیشتری برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه به شما خواهد داد.

ضد لکه، معیار خانوم های حساس

بر خلاف بعضی از سینک‌ها که رد لکه‌های آب روی آنها باقی می‌ماند، گرانیت این خاصیت را دارد که تقریبا ردی روی آن باقی نمی‌ماند و با گذر سال ها کدر نخواهد شد و به درخشندگی روز اول باقی می‌ماند.

این نوع از سینک‌ها همچنین در برابر رسوب املاح مقاوم‌تر از انواع دیگر هستند. احتمال باقی ماندن لکه های آب بر روی رنگ های تیره وجود دارد اما به دلیل وجود لایه محافظ که در بالا به آن اشاره کردیم، تنها با دستمال کشیدن لکه ها از بین می رود و نیاز به هیچ ماده شوینده ای نیست.

سینک گرانیتی طوسی 1 متری برند فونیکس

سینک ظرفشویی که در تصویر زیر مشاهده می کنید، سینک ظرفشویی گرانیتی توکار است. سینک های ظرفشویی در 3 مدل توکار، روکار و زیرکار طراحی و تولید می شوند.

برای فهمیدن مزایا و معایب و تفاوت هرکدام، از صفحه تفاوت سینک روکار و توکار دیدن کنید.

سینک گرانیتی مشکی

لوکس و چشم نواز

سینک های گرانیتی‌ از متریال خاصی ساخته شده‌اند و ظاهری بسیار شیک و چشم‌نواز دارند و به همین دلیل این نوع سینک ظرفشویی لوکس و گران‌قیمت به نظر میرسند اما در حقیقت قیمت مناسبی دارند و به عنوان یک سینک ظرفشویی گران قیمت شناخته نمی شوند.

برای اینکه خیالتان راحت شود که سینک گرانیتی مناسب بودجه شماست یا خیر، در صفحه قیمت سینک گرانیتی می توانید قیمت و عکس سینک های گرانیتی را مشاهده کنید.
از کجا سینک گرانیتی اخوان با بهترین قیمت بخریم؟ قیمت سینک گرانیتی اخوان

بهداشتی تر از همیشه

باید قبول کنیم که بعضی اوقات ظروف کثیف و حاوی باقیمانده غذا، تا ساعتها در سینک ظرفشویی باقی می‌مانند و به راحتی می‌توانند میکروب‌های خطرناک را به مواد غذایی ما منتقل کنند؛ درست به همین علت است که باید به نظافت وسایل آشپزخانه توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

سینک‌های گرانیتی از مواد آنتی‌باکتریال و ضد میکروبی برخوردار هستند که باعث می‌شود میکروب‌ها و باکتری‌ها در سینک رشد نکنند و از بین بروند.

رنگ بندی سینک گرانیتی فونیکس کد 140

رنگ بندی سینک گرانیتی فونیکس کد 130

سینک های گرانیتی تحت فشار بالا ساخت و تولید می شوند به همین دلیل پس هیچ فضای خالی برای رشد میکروب ها باقی نمی ماند.

البته ناگفته نماند که لایه پوششی و محافظ سطح سینک ظرفشویی گرانیتی خود نیز عاملی برای بهداشتی ماندن سینک ظرفشویی است.

نظافت آسان شد

این نوع از سینک‌ها را می‌توان به آسانی تمیز کرد و این مورد به تنهایی می تواند برتری خود را نسبت به سایر سینک های ظرفشویی نشان دهد.

سینک سرامیکی سفید

می‌توانیم از مقداری شوینده و آب و با تکه‌ای ابر آن را تمیز کنیم، البته برای جلوگیری از کدر شدن رنگ آنها بهتر است از مواد شیمیایی زیاد استفاده نشود؛ به این منظور می‌توانیم از آب و سرکه سفید برای نظافت سینک خود استفاده کنیم، به این صورت که به مقدار مساوی سرکه سفید و آب را با هم مخلوط کرده و از آن برای پاک کردن بهره ببریم.

راه کارهای مختلفی برای شستن و نگهداری این نوع سینک ظرفشویی وجود دارد. ما بهترین روش تمیز کردن سینک گرانیتی را برای شما آماده کرده ایم.

تمیز کردن سینک گرانیتی سفید

معایب سینک های گرانیتی

به طور طبیعی هر محصول صنعتی هر چند دارای محاسن و مزیت‌های بسیاری باشد دارای معایبی نیز است، در ادامه سعی می‌کنیم که عیب های سینک ظرفشویی گرانیتی را بررسی کنیم تا یک راهنمای کامل برای خرید سینک گرانیتی در اختیار شما قرار داده باشیم.

دنبال نصاب حرفه ای باش

همان‌طورکه گفته شد تقریبا هفتاد درصد این نوع سینک‌ها سنگ است و طبیعتا در مقایسه با سینک های استیل از وزن بالایی برخوردارند، پس باید برای نصب آنها از نصاب‌های حرفه‌ای کمک بگیریم تا در جاگذاری دقت لازم انجام شود؛ به همین دلیل هزینه نصب آنها نسبت به دیگر سینک‌ها بالاتر است.

آیا برای نصب سینک گرانیتی نیاز به نصاب داریم؟ نکات طلایی و مهمی برای نصب سینک گرانیتی باید رعایت شود که اگر آنها را ندانید احتمالا سینک شما با مشکل مواجه خواهد شد.

حواست رو جمع کن!

جنس سخت سینک‌های گرانیتی باعث می‌شود که موقع افتادن ظرفها آسیبی به آنها نرسد امّا به ظروف شکستنی آسیب خواهد رسید، البته همیشه باید مراقب ظرفهای شکستنی باشیم چرا که روی سینکهای استیل هم احتمال شکستن آنها بالا است و این عیب خاصی برای گرانیت به شمار نمی‌رود.

سینک گرانیتی تک لگن مشکی برند فونیکس مدل 60

نصب شیر آب

بعضی از این سینک‌ها جایی برای نصب شیر آب ندارند و برای نصب مجبورید آن را سوراخ کنید که ممکن است باعث شکستن آن شود، پس اگر سینک انتخابی شما جای شیر آب نداشت بهتر است آن را روی کابینت جا دهید.

سینک گرانیتی فونیکس برای حل این مشکل اعزام رایگان نصاب در تهران دارد و برای مشتریان شهرستان در صورت درخواست مشتری جای شیر آب را درآورده و بعد ارسال میکند.

برچسب راهنمای نصب شیر آب روی سینک گرانیتی

آیا سینک گرانیتی خوب است؟

گفتنی ها را گفتیم اما آخرین و مهترین نکته برای پاسخ دادن به این سوال اکثر مشتریان است: آیا سینک گرانیتی خوب است؟ تمام معایب و محاسن سینک ظرفشویی گرانیتی که برای شما توضیح دادیم برای سینک گرانیتی با کیفیت و استاندارد است.

به خوبی می دانیم که برای هر کالایی مدل ها و کیفیت های مختلفی وجود دارد، سینک های گرانیتی ساخت کشور های آلمان، ایتالیا و ترکیه در رده کیفی بالایی قرار دارند.

ما سینک گرانیتی فونیکس که از بهترین متریال ترکیه تولید میشود را به شما پیشنهاد می کنیم که قیمت مناسبی دارد و نسبت به سایر رقبای خارجی ارزان تر است.

سینک گرانیت فونیکس دو لگن

اگرچه ما در یک مقاله در مورد بهترین برندهای سینک ظرفشویی گرانیتی ایرانی صحبت کردیم و بیش از این در این قسمت وارد جزییات نمی شویم.

برای دیدن مدل ها و قیمت سینک گرانیتی فونیکس حتما دسته بندی سینک گرانیتی سایت خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ هوگونیک را مشاهده فرمایید تا قیمت و مشخصات سینک ها را مقایسه کنید.

نظرات در مورد سینک گرانیتی متفاوت است، اگر سوالی دارید و یا تجربه استفاده از سینک گرانیتی را دارید خوشحال خواهیم شد که در زیر همین پست مطرح کنید تا در آینده تمام کسانی که این مطلب را می خوانند بتوانند استفاده کنند.

چگونه نوجوانان می‌توانند از سلامت روان خود در دوران همه‌گیری بیماری کرونا محافظت کنند؟

COVID-19

نوجوانی به خودی خود دوران سختی است و همه‌گیری بیماری کرونا آن را حتی سخت‌تر هم می‌کند. با بسته شدن مدارس و لغو رویدادهای اجتماعی، بسیاری نوجوانان نه تنها برخی از مهم‌ترین لحظات زندگی خود را از دست داده‌اند، بلکه از فعالیت‌های روزمره‌ای مثل گپ و گفت با دوستان و شرکت در کلاس‌های درس هم دور افتاده‌اند.

شما نوجوانانی که این بیماری همه‌گیر تغییراتی در زندگی‌شان ایجاد کرده و دچار احساساتی چون اضطراب، انزوا و ناامیدی شده‌اند، بدانید که «تنها نیستید.» ما با روانشناس متخصص نوجوانان، نویسنده کتاب‌های پرفروش و ستون‌نویس ماهنامه نیویورک‌تایمز، دکتر لیزا دامور درباره اینکه چگونه می‌توانید از خود و سلامت روان خود مراقبت کنید صحبت کرده‌ایم.

۱. به خاطر داشته باشید که اضطراب شما کاملاً طبیعی است

اگر بسته شدن مدارس و سرتیترخبرهای هشدارآمیز باعث احساس اضطراب در شما شده است، بدانید که شما تنها نیستید. درواقع باید هم چنین احساسی داشته باشید. به گفته دکتر دامور، «روانشناسان از دیرباز دریافته‌اند که داشتن اضطراب عملکردی کاملاً طبیعی و سالم است و در واقع تهدیدها را به ما هشدار می‌دهد و کمک‌مان می‌کند تا برای محافظت از خودمان اقداماتی انجام دهیم. در حال حاضر اضطراب شما باعث می‌شود که تصمیمات درستی که لازم است بگیرید، ازجمله نرفتن به جاهای شلوغ یا صرف نکردن وقت با دیگران، شستن دست‌ها و لمس نکردن صورت‌تان. با این احساسات نه تنها خودتان بلکه دیگران را نیز ایمن نگه می‌دارید. و با این کار دقیقاً از اعضای جامعه‌تان محافظت می‌کنید و به تمام افراد دور و برمان نشان داده‌اید که به آنها اهمیت می‌دهید.»

داشتن اضطراب درمورد بیماری کرونا کاملاً قابل درک است، و طبق توصیه‌های دکتر دامور اطمینان حاصل کنید که اطلاعات خود را از «منابع معتبر (مثل سایتهای یونیسف و سازمان بهداشت جهانی) کسب می‌کنید و یا هر اطلاعاتی که از منابع غیرمعتبرتر به دستتان رسیده، چک می‌کنید.»

اگر نگران هستید که نشانه‌های بیماری را در خود می‌بینید، ضروری است که در این مورد با والدین خود صحبت کنید. دکتر دامور می‌گوید: «به خاطر بسپارید که بیماری ناشی از آلوده شدن به ویروس خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ کرونا معمولاً خفیف است، به خصوص برای کودکان و نوجوانان.» همچنین این نکته مهم را به ذهن بسپارید که تمامی علائم بیماری کرونا قابل درمان هستند. دکتر دامور توصیه می‌کند که اگر حالتان خوب نیست، و یا درمورد این وروس نگران هستید، با والدین یا بزرگسالانی که به آنها اعتماد دارید صحبت کنید و از آنها کمک بخواهید. و به خاطر داشته باشید که «کارهای موثر زیادی می‌توانیم انجام دهیم تا هم خود و هم دیگران را ایمن نگه داشته و شرایط را بهتر تحت کنترل داشته باشیم از جمله شستن مرتب دست‌ها، لمس نکردن صورت و حفظ فاصله اجتماعی.»

۲. ذهن‌تان را متوجه موضوعات دیگر کنید

دکتر دامور می گوید: «روانشناسان معتقدند که وقتی ما به مدت طولانی در شرایط سخت قرار می‌گیریم، بهترین کار این است که مشکلات را به دو دسته تقسیم کنیم: چیزهایی که می‌توانم کنترل کنم و چیزهایی که در مورد آنها هیچ کاری از دستم ساخته نیست.»

درحال حاضر چیزهای زیادی وجود دارند که در دسته دوم قرار می‌گیرند، و کاملاً هم طبیعی است، ولی تنها کاری که به ما کمک می‌کند تا با این مورد کنار بیاییم این است که افکارمان را از این موضوع دور کنیم. دکتر دامور به‌عنوان راه‌هایی برای دستیابی به آرامش و توازن در زندگی روزمره‌تان پیشنهاد می‌دهد که به تکالیف درسی‌تان برسید، فیلم‌های مورد علاقه‌تان را تماشا کنید و یا موقع خواب کتاب داستان بخوانید.

۳. راه‌های جدید برای ارتباط با دوستانتان پیدا کنید

اگر می‌خواهید با دوستانتان وقت بگذرانید و در عین حال فاصله اجتماعی را هم رعایت کنید، استفاده از رسانه‌های اجتماعی بهترین راه ارتباطی است. خلاق باشید؛ به چالش‌هایی که درباره سلامت در رسانه‌های خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ اجتماعی پدید آمده‌اند، بپیوندید. دکتر دامور می گوید: «من هیچ‌گاه خلاقیت نوجوانان را دست‌کم نمی‌گیرم، حدس من این است که نوجوانان شیوه‌های جدید ارتباط آنلاین با یکدیگر و متفاوت از قبل را پیدا خواهند کرد.»

دکتر دامور در ادامه می‌گوید: «البته دسترسی بی‌وقفه به صفحات مجازی و رسانه‌های اجتماعی هم ایده چندان خوبی نیست. اصلاً کار سالم و هوشمندانه‌ای نیست و ممکن است اضطراب شما را چندبرابر کند.» دکتر دامور پیشنهاد می‌کند که با کمک والدین‌تان زمان‌بندی و محدودیت استفاده از صفحات مجازی برای خود تعیین کنید.

۴. بر روی خود تمرکز کنید

هیچ وقت دوست داشته‌اید که کار جدیدی یاد بگیرید، کتاب جدیدی بخوانید یا وقت خود را صرف ساز زدن و تمرین موسیقی کنید؟ حالا وقت انجام این کارهاست؛ روی خودتان تمرکز کنید و راه‌هایی پیدا کنید که از این فرصت و زمان به دست آمده به شیوه‌ای سازنده و برای مراقبت از سلامت روان خود استفاده کنید. دکتر دامور می‌گوید: «من فهرستی از تمام کتاب‌هایی که دوست دارم بخوانم و کارهایی که واقعاً قصد انجامشان را دارم تهیه کرده‌ام.»

وقتی دچار احساسات ناراحت‌کننده هستید، تنها راه چاره کنار آمدن با این احساسات و گذر از آن است.

۵. احساسات خود را بشناسید و بپذیرید

از دست دادن رویدادها، سرگرمی‌ها یا مسابقات ورزشی که می‌توانستید با دوستان‌تان در آنها شرکت کنید، بسیار ناامیدکننده است. تمام اینها ضررها و ضربه‌های بزرگی هستند. دکتر دامور می‌گوید: «این اتفاقات واقعاً برای نوجوانان ناگوار است و حق دارند که از این وضعیت ناراحت شوند. بهترین راه برای کنار آمدن با این ناامیدی چیست؟ ابتدا باید داشتن این احساس را بپذیرید. وقتی دچار احساسات ناراحت‌کننده هستید، تنها راه چاره کنار آمدن با این احساسات و گذر از آن است. هیچ اشکالی ندارد که غمگین باشید، و اگر به خودتان اجازه بدهید که احساس غم را بروز بدهید، زودتر حالتان بهتر می‌شود.»

«هرکسی احساسات خود را به گونه‌ای متفاوت نشان می‌دهد. بعضی بچه‌ها به کارهای هنری روی می‌آورند، بعضی دوست دارند با دوستان‌شان حرف بزنند و با استفاده از احساس غمی که دارند، در موقعی که نمی‌توانند دیگر مثل قبل کنار هم باشند، به این صورت با دیگران ارتباط برقرار کنند. مهم این است که همان کاری که احساس می‌کنید برایتان بهتر است را انجام دهید.»

۶. با خودتان و با دیگران مهربان باشید

بعضی نوجوانان در مدرسه به دلیل بیماری کرونا مورد آزار و سوء استفاده قرار می‌گیرند. دکتر دامور می گوید: «کمک خواستن از دیگران بهترین راه مواجهه با هر نوع آزار در این مورد است. نباید از بچه‌ها و نوجوانانی که مورد آزار قرار گرفته‌اند انتظار داشته باشیم که به تنهایی درمقابل چنین سوء‌رفتارهایی از خود دفاع کنند، بلکه ما باید آنها را تشویق کنیم که از دوستان و بزرگسالان کمک و حمایت بخواهند.»

اگر شما شاهد این هستید که یکی از دوستان‌تان مورد آزار قرار گرفته، به کمکش بشتابید و پیشنهاد حمایت به او بدهید. اگر هیچ عکس‌العملی نشان ندهید، ممکن است فکر کند که همه بر ضد او هستند یا هیچ‌کس به او اهمیتی نمی‌دهد. حرف‌های شما موثر خواهد بود.

و به خاطر داشته باشید که اکنون بیشتر از هر زمان دیگری ما باید در‌مورد هر آنچه می‌گوییم یا به اشتراک می‌گذاریم عاقلانه رفتار کنیم تا دیگران را ناراحت نکنیم.

مقاومت هیچ زمانی مانند امروز قدرتمند نبوده است/ برای احقاق حقمان نیاز به جنگ نداریم

رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان در سخنانی تاکید کرد که مقاومت امروز قدرتمندتر از هر زمان دیگری است و برای احقاق حق و حقوق لبنان دیگر نیازی به جنگ ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، از پایگاه خبری العهد، «السید ابراهیم امین السید» رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان اظهار داشت: برخورداری مقاومت از سلاح منحصر بفرد، دشمن اسرائیلی را از جنگ با لبنان باز می‌دارد و این رژیم را مجبور می‌کند که حق ما را به رسمیت بشناسد و این بدان معنا است که دیگر برای رسیدن به حقوق و اهداف خود نیازی به جنگ نداریم.

وی گفت: مقاومت بر سه رکن استوار است که رکن اول شخصیت اخلاقی برادران و خواهران یعنی ایمان، تقوا، دینداری، اخلاص، فداکاری، برادری، عشق، فرهنگ، اندیشه سیاسی و نوع دوستی است. رکن دوم محیط مقاومت است و هرچه مقاومت بیشتر پیشرفت می‌کند فضا و محیط مقاومت نیز گسترده‌تر می‌شود.

امین السید ادامه داد: سلاح رکن سوم مقاومت است و توانمندی‌های مقاومت از ابتدای شکل گیری آن تا به امروز رشد کرده است و در این لحظه مقاومت دارای سلاح کمی و منحصر بفرد است که می‌تواند به مقابله با طاغوت‌های جهان بپردازد.

وی با اشاره به پیروزی لبنان در پرونده ترسیم مرزهای دریایی در مقابل رژیم صهیونیستی افزود: اهمیت و قدرت این سلاح منحصر بفرد در این است که باعث شد دشمن به فکر جنگ با لبنان نباشد و وجود این سلاح مانع از شروع جنگ توسط دشمن شد و ما بدون استفاده از این سلاح پیروز شدیم.

رئیس شورای سیاسی حزب الله خاطرنشان کرد: مقاومت ناگزیر به استفاده از سلاح نشد، ما فقط اعلام آمادگی کردیم که اگر اسرائیل می‌خواهد از استخراج نفت ما جلوگیری کند، از استخراج نفت توسط آن جلوگیری خواهیم کرد. مقاومت امروز قدرتمندتر از هر زمان دیگری است و مقاومت هیچگاه نقش و اهمیت منطقه‌ای و بین‌المللی بهتر از امروز نداشته است. به عبارت دیگر برای رسیدن به حقوق و اهداف خود نیازی به جنگ نداریم و فقط کافی است این سلاح و موضع شجاعانه برای اتخاذ تصمیم مناسب را در اختیار داشته باشیم.

چگونه نوجوانان می‌توانند از سلامت روان خود در دوران همه‌گیری بیماری کرونا محافظت کنند؟

COVID-19

نوجوانی به خودی خود دوران سختی است و همه‌گیری بیماری کرونا آن را حتی سخت‌تر هم می‌کند. با بسته شدن مدارس و لغو رویدادهای اجتماعی، بسیاری نوجوانان نه تنها برخی از مهم‌ترین لحظات زندگی خود را از دست داده‌اند، بلکه از فعالیت‌های روزمره‌ای مثل گپ و گفت با دوستان و شرکت در کلاس‌های درس هم دور افتاده‌اند.

شما نوجوانانی که این بیماری همه‌گیر تغییراتی در زندگی‌شان ایجاد کرده و دچار احساساتی چون اضطراب، انزوا و ناامیدی شده‌اند، بدانید که «تنها نیستید.» ما با روانشناس متخصص نوجوانان، نویسنده کتاب‌های پرفروش و ستون‌نویس ماهنامه نیویورک‌تایمز، دکتر لیزا دامور درباره اینکه چگونه می‌توانید از خود و سلامت روان خود مراقبت کنید صحبت کرده‌ایم.

۱. به خاطر داشته باشید که اضطراب شما کاملاً طبیعی است

اگر بسته شدن مدارس و سرتیترخبرهای هشدارآمیز باعث احساس اضطراب در شما شده است، بدانید که شما تنها نیستید. درواقع باید هم چنین احساسی داشته باشید. به گفته دکتر دامور، «روانشناسان از دیرباز دریافته‌اند که داشتن اضطراب عملکردی کاملاً طبیعی و سالم است و در واقع تهدیدها را به ما هشدار می‌دهد و کمک‌مان می‌کند تا برای محافظت از خودمان اقداماتی انجام دهیم. در حال حاضر اضطراب شما باعث می‌شود که تصمیمات درستی که لازم است بگیرید، ازجمله نرفتن به جاهای شلوغ یا صرف نکردن وقت با دیگران، شستن دست‌ها و لمس نکردن صورت‌تان. با این احساسات نه تنها خودتان بلکه دیگران را نیز ایمن نگه می‌دارید. و با این کار دقیقاً از اعضای جامعه‌تان محافظت می‌کنید و به تمام افراد دور و برمان نشان داده‌اید که به آنها اهمیت می‌دهید.»

داشتن اضطراب درمورد بیماری کرونا کاملاً قابل درک است، و طبق توصیه‌های دکتر دامور اطمینان حاصل کنید که اطلاعات خود را از «منابع معتبر (مثل سایتهای یونیسف و سازمان بهداشت جهانی) کسب می‌کنید و یا هر اطلاعاتی که از منابع غیرمعتبرتر به دستتان رسیده، چک می‌کنید.»

اگر نگران هستید که نشانه‌های بیماری را در خود می‌بینید، ضروری است که در این مورد با والدین خود صحبت کنید. دکتر دامور می‌گوید: «به خاطر بسپارید که بیماری ناشی از آلوده شدن به ویروس کرونا معمولاً خفیف است، به خصوص برای کودکان و نوجوانان.» همچنین این نکته مهم را به ذهن بسپارید که تمامی علائم بیماری کرونا قابل درمان هستند. دکتر دامور توصیه می‌کند که اگر حالتان خوب نیست، و یا درمورد این وروس نگران هستید، با والدین یا بزرگسالانی که به آنها اعتماد دارید صحبت کنید و از آنها کمک بخواهید. و به خاطر داشته باشید که «کارهای موثر زیادی می‌توانیم انجام دهیم تا هم خود و هم دیگران را ایمن نگه داشته و شرایط را بهتر تحت کنترل داشته باشیم از جمله شستن مرتب دست‌ها، لمس نکردن صورت و حفظ فاصله اجتماعی.»

۲. ذهن‌تان را متوجه موضوعات دیگر کنید

دکتر دامور می گوید: «روانشناسان معتقدند که وقتی ما به مدت طولانی در شرایط سخت قرار می‌گیریم، بهترین کار این است که مشکلات را به دو دسته تقسیم کنیم: چیزهایی که می‌توانم کنترل کنم و چیزهایی که در مورد آنها هیچ کاری از دستم ساخته نیست.»

درحال حاضر چیزهای زیادی وجود دارند که در دسته دوم قرار می‌گیرند، و کاملاً هم طبیعی است، ولی تنها کاری که به ما کمک می‌کند تا با این مورد کنار بیاییم این است که افکارمان را از این موضوع دور کنیم. دکتر دامور به‌عنوان راه‌هایی برای دستیابی به آرامش و توازن در زندگی روزمره‌تان پیشنهاد می‌دهد که به تکالیف درسی‌تان برسید، فیلم‌های مورد علاقه‌تان را تماشا کنید و یا موقع خواب کتاب داستان بخوانید.

۳. راه‌های جدید برای ارتباط با دوستانتان پیدا کنید

اگر می‌خواهید با دوستانتان وقت بگذرانید و در عین حال فاصله اجتماعی را هم رعایت کنید، استفاده از رسانه‌های اجتماعی بهترین راه ارتباطی است. خلاق باشید؛ به چالش‌هایی که درباره سلامت در رسانه‌های اجتماعی پدید آمده‌اند، بپیوندید. دکتر دامور می گوید: «من هیچ‌گاه خلاقیت نوجوانان را دست‌کم نمی‌گیرم، حدس من این است که نوجوانان شیوه‌های جدید ارتباط آنلاین با یکدیگر و متفاوت از قبل را پیدا خواهند کرد.»

دکتر دامور در ادامه می‌گوید: «البته دسترسی بی‌وقفه به صفحات مجازی و رسانه‌های اجتماعی هم ایده چندان خوبی نیست. اصلاً کار سالم و هوشمندانه‌ای نیست و ممکن است اضطراب شما را چندبرابر کند.» دکتر دامور پیشنهاد می‌کند که با کمک والدین‌تان زمان‌بندی و محدودیت استفاده از صفحات مجازی برای خود تعیین کنید.

۴. بر روی خود تمرکز کنید

هیچ وقت دوست داشته‌اید که کار جدیدی یاد بگیرید، کتاب جدیدی بخوانید یا وقت خود را صرف ساز زدن و تمرین موسیقی کنید؟ حالا وقت انجام این کارهاست؛ روی خودتان تمرکز کنید و راه‌هایی پیدا کنید که از این فرصت و زمان به دست آمده به شیوه‌ای سازنده و برای مراقبت از سلامت روان خود استفاده کنید. دکتر دامور می‌گوید: «من فهرستی از تمام کتاب‌هایی که دوست دارم بخوانم و کارهایی که واقعاً قصد انجامشان را دارم تهیه کرده‌ام.»

وقتی دچار احساسات ناراحت‌کننده هستید، تنها راه چاره کنار آمدن با این احساسات و گذر از آن است.

۵. احساسات خود را بشناسید و بپذیرید

از دست دادن رویدادها، سرگرمی‌ها یا مسابقات ورزشی که می‌توانستید با دوستان‌تان در آنها شرکت کنید، بسیار ناامیدکننده است. تمام اینها ضررها و ضربه‌های بزرگی هستند. دکتر دامور می‌گوید: «این اتفاقات واقعاً برای نوجوانان ناگوار است و حق دارند که از این وضعیت ناراحت شوند. بهترین راه برای کنار آمدن با این ناامیدی چیست؟ ابتدا باید داشتن این احساس را بپذیرید. وقتی دچار احساسات ناراحت‌کننده هستید، تنها راه چاره کنار آمدن با این احساسات و گذر از آن است. هیچ اشکالی ندارد که غمگین باشید، و اگر به خودتان اجازه بدهید که احساس غم را بروز بدهید، زودتر حالتان بهتر می‌شود.»

«هرکسی احساسات خود را به گونه‌ای متفاوت نشان می‌دهد. بعضی بچه‌ها به کارهای هنری روی می‌آورند، بعضی دوست دارند با دوستان‌شان حرف بزنند و با استفاده از احساس غمی که دارند، در موقعی که نمی‌توانند دیگر مثل قبل کنار هم باشند، به این صورت با دیگران ارتباط برقرار کنند. مهم این است که همان کاری که احساس می‌کنید برایتان بهتر است را انجام دهید.»

۶. با خودتان و با دیگران مهربان باشید

بعضی نوجوانان در مدرسه به دلیل بیماری کرونا مورد آزار و سوء استفاده قرار می‌گیرند. دکتر دامور خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ می گوید: «کمک خواستن از دیگران بهترین راه مواجهه با هر نوع آزار در این مورد است. نباید از بچه‌ها و نوجوانانی که مورد آزار قرار گرفته‌اند انتظار داشته باشیم که به تنهایی درمقابل چنین سوء‌رفتارهایی از خود دفاع کنند، بلکه ما باید آنها را تشویق کنیم که از دوستان و بزرگسالان کمک و حمایت بخواهند.»

اگر شما شاهد این هستید که یکی از دوستان‌تان مورد آزار قرار گرفته، به کمکش بشتابید و پیشنهاد حمایت به او بدهید. اگر هیچ عکس‌العملی نشان ندهید، ممکن است فکر کند که همه بر ضد او هستند یا هیچ‌کس به او اهمیتی نمی‌دهد. حرف‌های شما موثر خواهد بود.

و به خاطر داشته باشید که اکنون بیشتر از هر زمان دیگری ما باید در‌مورد هر آنچه می‌گوییم یا به اشتراک می‌گذاریم عاقلانه رفتار کنیم تا دیگران را ناراحت نکنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.