هدف از سرمایه‌گذاری چیست؟


از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها چه می‌دانید؟

از ویژگیهای مشترک دارایی ها کسب منافع اقتصادی آتی است، اما کسب منافع اقتصادی از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکتها تا حدودی متفاوت از سایر دارایی هاست. منافع اقتصادی سرمایه گذاری ها ممکن است در قالب توزیع سود سهام، تغییرات در ارزش سرمایه گذاری ها و یا ترکیبی از آنها به دست آید.
در این نوشتار از سری مقالات آموزش رایگان حسابداری قصد داریم شما دوستان عزیز را با انواع سرمایه گذاری در سهام شرکتها و هدف این سرمایه گذاری آشنا کنیم.

سرمایه گذاری چیست؟

اینکه از پول یا منابع مالی که در حال حاضر در دست داریم صرف نظر کنیم تا در آینده به سود برسیم البته با پذیرش ریسک مشخص یا نامشخص. از نظر اقتصادی، خرید کالا یا دارایی هایی که امروزه مصرف نمی شوند اما در آینده برای ایجاد ثروت مورد استفاده قرار می گیرند.

در امور مالی، این کار یک دارایی پولی است که درآمد آینده را تأمین می کند یا بعداً با قیمت بالاتر فروخته می شود. به عبارتی شروع یا گسترش یک پروژه، خرید دارایی و… که با هدف درآمد و افزایش ارزش با گذشت زمان، انجام میشود. به عنوان مثال، یک ساختمان یا تأسیساتی که برای تولید کالا استفاده می شود می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری تلقی شود و یا تولید کالاهای مورد نیاز برای تولید کالاهای دیگر نیز ممکن است به عنوان سرمایه گذاری تلقی شود.

انگیزه برای سرمایه گذاری

اغلب با انگیزه افزایش سودآوری، بهبود وضعیت کسب و کار، کاهش مخاطرات و … انجام میشوند. داشتن دلایل یا اهداف روشن برای سرمایه گذاری برای موفقیت در این امر بسیار مهم است. اگر بر این مورد تمرکز نداشته باشید، سرمایه گذاری می تواند دشوار، خسته کننده و حتی خطرناک شود.

هدف از سرمایه گذاری در شرکتها چیست؟

سرمایه گذاری در سایر شرکتها ممکن است با هدف :
1) مدیریت وجوه نقد و افزایش درآمد: یعنی اینکه شخص یا شرکتی موجودی نقد مازاد خود را به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری کند. که در واقع انگیزه اصلی از این سرمایه گذاری استفاده بهینه از منابع نقدی موجود است.
2) گسترش روابط: ممکن است شرکتی به منظور اطمینان از تداوم جریان تولید یک محصول مهم بخشی از سهام شرکت عرضه کننده مواد اولیه را بخرد یا تسهیلات مالی در اختیار آن قرار دهد.
3) نفوذ یا کنترل: گاهی اوقات سرمایه گذاری ها در شرکتها با هدف مداخله در سیاستهای توزیع سود سهام، عرضه مواد اولیه، بازاریابی، تامین مالی و… انجام میشود.

مفهوم سرمایه گذاری در سهام

سهام اوراق بهاداری است که مالکیت و ادعای یک شرکت نسبت به دارایی ها و درآمدهایش را نشان می‌دهد. به عبارتی، بخشی از هدف از سرمایه‌گذاری چیست؟ حقوق صاحبان سرمایه به حساب می آید و به دارنده سهم این حق را میدهد که متناسب با سهم خود از دارایی ها و درآمد شرکت به دست آورد.

سرمایه گذار و سرمایه پذیر

به شخص یا شرکتی که سهام یک شرکت سهامی را در اختیار دارد، سرمایه گذار نام دارد. و شرکتی که سهام منتشرکرده است، سرمایه پذیر نام دارد.

طبقه بندی سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در سهام برای سرمایه گذار، دارایی محسوب میشود. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سرمایه گذاری ها با توجه به قصد مدیریت از لحاظ مدت نگه داری به دو دسته جاری و بلند مدت طبقه بندی میشوند.

سرمایه گذاری در قالب بلند مدت

این نوع سرمایه گذاری، هنگامی در ترازنامه قابل طبقه بندی است که یکی از دو شرط زیر را داشته باشد:
1) قصد نگهداری‌ آن‌ برای‌ مدت‌ طولانی‌ به وضوح‌ قابل‌ اثبات‌ باشد.
2) توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیت هایی باشد.
طبقه ای از سرمایه گذاری ها که بلند مدت محسوب نشود، جاری (کوتاه مدت) تلقی خواهد شد. رشد سرمایه بلند مدت زمانی به وجود می آید که قیمت سهم طی یک دوره زمانی افزایش می یابد.

نمونه هایی از سرمایه گذاری بلند مدت

نمونه هایی از سرمایه گذاری بلند مدت طبق استاندارد شماره 15،شامل موارد زیر است‌:

الف) سرمایه‌گذاری‌ در واحد تجاری‌ فرعی‌ و وابسته‌ یا تسهیلات‌ بلندمدت‌ اعطایی به‌ این‌ واحدها.
ب) سرمایه‌گذاریهایی‌ که‌ اساساً جهت‌ حفظ‌، تسهیل‌ و گسترش‌ فعالیت‌ یا روابط‌ تجاری‌ موجود انجام میشود.
ج) سرمایه‌گذاریهایی‌ را که‌ نمی‌توان‌ واگذار کرد، یا بدون‌ تأثیر عمده‌ برفعالیتهای‌ واحد تجاری‌ قابل‌ واگذاری‌ نیست‌.
د) سرمایه‌گذاریهایی‌ که‌ با قصد استفاده‌ مستمر توسط‌ واحد تجاری‌ نگهداری‌ میشود.

طبقه بندی سرمایه گذاری ها از لحاظ قابلیت مبادله

سرمایه گذاری ها از لحاظ قابلیت مبادله به دو دسته سریع المعامله در بازار و سایر سرمایه گذاری ها طبقه بندی میشوند.

سرمایه گذاری سریع المعامله

سهام سریع المعامله در صورتی جزء دارایی جاری به حساب می آید که بازار حاضر و آماده ای داشته باشد و مدیریت هر وقت بخواهد بتواند از آن در عملیات جاری استفاده کند.

دو شرط اصلی سرمایه گذاری سریع المعامله

1 ) باید دارای بازار فعال قابل دسترس

2) قیمتهای معاملاتی معلوم و علنی باشند.

در واقع سرمایه گذاری در سهامی است که در آینده نزدیک فروخته میشود و هدف از این نوع، کسب سود از طریق نوسان قیمت ها است.

سایر سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری هایی هستند که انتظار می رود واحد تجاری ظرف یکسال و یا در طول چرخه عادی عملیات واحد تجاری، هر کدام طولانی تر است، بفروشد.

تحصیل سرمایه گذاری

تمام سرمایه گذاری ها در ابتدا به بهای تمام شده ثبت می شوند. این قاعده ای است برای ثبت کلیه دارایی ها در زمان تحصیل. بهای تمام‌ شده‌ یک سرمایه‌گذاری‌، مخارج‌ تحصیل‌ آن‌، ازقبیل‌ کارمزد کارگزار، حق‌الزحمه‌ها و عوارض‌ و مالیات‌ را دربر می گیرد. لیکن‌ شامل‌ مخارج‌ مالی‌ تحمل‌شده‌ در رابطه‌ با ایجاد تدریجی‌ یک‌ سرمایه‌گذاری‌ نیست‌.

شناسایی درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام

توزیع سود سهام با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی انجام میشود. تاریخ پیشنهاد سود از جانب هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی داده میشود و به عنوان بدهی در ترازنامه شناسایی نمیشود، و تنها در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی افشا میشود.

سود نقدی سهام

سود سهام نقدی نوع رایج توزیع سود است که پس از تصویب مجمع عمومی به عنوان درآمد سود سهام شناسایی میشود و حداکثر ظرف مدت 8 ماه باید پرداخت شود. این درآمد در زمان تصویب و اعلام مجمع به عنوان درآمد شناسایی میشود. طبق ماده 90 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. سود سهام ممکن است به شکل سهام شرکت، موجودی کالا یا سایر انواع دارایی ها نیز توزیع شود.

مالیات بر درآمد سود سهام

طبق بخشنامه مالیاتی شماره 197/97/200، تاریخ 1397/12/28، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین شده است و هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود. با عنایت به تبصره (4) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. در مورد مالیات خرید و فروش سهام اینجا بیشتر بخوانید.

جدول نحوه گزارشگری سرمایه گذاری درسهام

نوع سرمایه گذاریانعکاس بهشناسایی سود و زیان نسبت بهانعکاس تفاوت ناشی از واگذاری به عنوان
جاری ( سریع المعامله)ارزش بازارآخرین مبلغ دفتریدرآمد یا هزینه سرمایه گذاری
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروشآخرین مبلغ دفتریدرآمد یا هزینه سرمایه گذاری
سایر سرمایه گذاری های جاریخالص ارزش فروشآخرین مبلغ دفتریدرآمد یا هزینه سرمایه گذاری
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش هدف از سرمایه‌گذاری چیست؟ فروشآخرین مبلغ دفتریدرآمد یا هزینه سرمایه گذاری
بلند مدتتجدید ارزیابیآخرین مبلغ دفتریسود یا زیان واگذاری
بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر هرگونه‌ کاهش ارزش انباشتهبهای تمام شدهسود یا زیان واگذاری

مثال از سرمایه گذاری

مثال: فرض کنید شرکت کوشا 3000 سهم از سهام عادی شرکت یاران را به قیمت بازار هر سهم 20،000 ریال خریداری میکند.
شرکت قصد دارد این سرمایه گذاری را که از رونق معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است ظرف چند ماه آینده بفروشد، بنابراین آن را به عنوان یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار طبقه بندی مینماید:

شرکت کوشا، سرمایه گذاری مورد نظر را این چنین ثبت مینماید:

سرمایه گذاریهای سریع المعامله در سهام شرکت یاران60,000,000
وجوه نقد 60,000,000
ثبت خرید 3000 سهم 20،000 ریالی شرکت یاران

فرض کنید شرکت کوشا بابت هر سهم شرکت یاران 1000 ریال سود نقدی سهام دریافت میکند، کوشا سود دریافتی را این چنین ثبت مینماید:

وجوه نقد3,000,000
درآمد سود سهام 3,000,000
ثبت دریافت سود نقدی سهام از شرکت یاران به میزان 1000 ریال بابت هر سهم

در این مثال شرکت یاران تا زمانی که سود سهام را اعلام نکرده ، بابت سود سهام هیچ نوع بدهی ندارد و سرمایه گذار نیز برای درآمد سود سهام در پایان سال ثبتی انجام نمیدهد.

جهت فهم بهتر، برای نمونه روش گزارشگری سایر سرمایه گذاری های جاری به خالص ارزش فروش با مثالی توضیح داده میشود:

فرض کنید خالص ارزش فروش سرمایه گذاری شرکت کوشا در سهام عادی شرکت یاران در تاریخ 29 هدف از سرمایه‌گذاری چیست؟ اسفند 60،530،000 ریال است.
در این حالت شرکت کوشا به عنوان سرمایه گذار باید تعدیل زیر را انجام دهد:

سایر سرمایه گذاری های جاری در سهام عادی شرکت یاران530,000
درآمد افزایش ارزش 530,000
60،530،000-60،000،000=530،000

فرآیند تعدیل حساب سایر سرمایه گذاری های جاری و گزارشگری این سرمایه گذاری ها به خالص ارزش فروش در هر دوره تکرار خواهد شد.
حال فرض کنید خالص ارزش فروش سهام شرکت یاران در پایان سال بعد کاهش یافته و به مبلغ 59،000،000 ریال میرسد در این حالت شرکت کوشا مانده سرمایه گذاری خود را تعدیل کرده و آن را به خالص ارزش فروش میرساند:

چگونه فرصت های سرمایه گذاری را بشناسیم؟

فرصت های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری یکی از روش های محبوب میان مردم جهت افزایش دارایی به حساب می هدف از سرمایه‌گذاری چیست؟ آید و معمولا یکی از سوالاتی که در ذهن سرمایه گذار ها ایجاد می شود این است که چگونه فرصت های سرمایه گذاری را بشناسیم.

سالانه افراد زیادی با هدف افزایش دارایی خود، سرمایه هایشان در را کارهای مختلف می گذارند اما متاسفانه عده زیادی از آن ها متحمل ضرر می شوند.همین موضوع سبب شده است که مردم از سرمایه گذاری هایی که کمی چاشنی ریسک دارد بپرهیزند و سمت آن نروند.با این حال خوب است بدانید از طریق همین سرمایه گذاری ها میتوان سود خوبی کسب نمود که لازمه این امر شناسایی فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
به زبان ساده فرصت های سرمایه گذاری این امکان را به افراد می دهند که سرمایه خود را بعد از مدتی به سوددهی رسانده و تا چند برابر افزایش دهند.

بهترین فرصت سرمایه گذاری چیست و چگونه باید اقدام به شناسایی آن کنیم؟

فرصت های سرمایه گذاری

اولین سوالی که برای تمام افراد در ابتدای مسیر پیش میاید این است که بهترین فرصت برای سرمایه گذاری چیست و چگونه باید فرصت مناسب با بودجه خود را تشخیص دهیم؟
ابتدا باید بدانید که جواب قطعی به این سوال نمی توان داد. چرا که سرمایه گذاری، متناسب با بودجه و زمان افراد بوده که این موضوع در اشخاص مختلف بایکدیگر تفاوت دارد.
به عنوان مثال یکی از بهترین فرصت های سرمایه گذاری برای کسی که پنج میلیون تومان سرمایه داشته و قصد دارد در کوتاه مدت آن را به سوددهی برساند، سپرده های بانکی می باشد.
از طرفی ممکن است این روش مناسب با نیاز شخصی که سرمایه ای معادل صد میلیون تومان دارد، نباشد.
بنابراین هیچکس پیش از آگاهی کامل از سرمایه و زمان مورد نظر شما(منظور مدت زمانی است که قصد سرمایه گذاری پولتان را دارید) قادر نخواهد بود بهترین روش را به شما پیشنهاد کند.
با این وجود عقیده ما این است که اگر شخصی با اکثر فرصت های سرمایه گذاری و مزایا و معایب آن آشنا شود، امکان سرمایه گذاری برای او بسیار آسان تر خواهد بود.
در ایران برخی از مهم ترین فرصت های سرمایه گذاری شامل بازار سرمایه(بورس)، بازار طلا، بازار مسکن، صنعت گردشگری و مواردی از این قبیل هستند.
در زیر به توضیح برخی از این فرصت ها می پردازیم.

بازار سرمایه

یکی از روش های سرمایه گذاری بازار سرمایه یا بازار بورس ایران می باشد.
امروزه این روش به ویژه در شرایط کرونا علاقه مندان زیادی پیدا کرده است.
چه بسیار بودند افرادی که بدون هیچ دانشی و صرفا با خیال اینکه پس از مدتی سرمایه شان چند برابر می شود بخش زیادی از دارایی خود را در بورس سرمایه گذاری کرده و پس از مدت کوتاهی ضرر زیادی متحمل شده اند.
توجه داشته باشید که سرمایه گذاری نه تنها در بورس بلکه در هر مکان دیگری نیازمند دانش و یا استفاده از مشاوره های افراد خبره می باشد.
شما می توانید در بازار بورس به صورت مستقیم(فرد شخصا اقدام به خرید سهام شرکت ها می کند) و یا به صورت غیرمستقیم(فرد با قراردادن سرمایه خود در سبد و یا صندوق ها که توسط مدیران مجرب اداره می شوند) سرمایه گذاری نمایید.
در صورت عدم تجربه یا دانش کافی در این زمینه روش غیرمستقیم مناسب شما می باشد.

برخی از مزایا و معایب این روش عبارتند از:

 • اطلاعات شرکت های موجود در بورس به صورت کاملا دقیق وجود دارد و در صورت تغییر سریعا به روزرسانی خواهد شد.
 • برای شروع به سرمایه گذاری در بورس نیاز به سرمایه زیادی ندارید.
 • در هر موقعیت جغرافیایی که باشید به آسانی می تواند با یک گوشی هوشمند و یا یک کامپیوتر در بورس سرمایه گذاری کرده و ارزش سهام خود را مشاهده نمایید.
 • امکان خرید و فروش سهام به صورت اینترنتی وجود دارد.
 • در صورت عدم داشتن دانش در این زمینه می توانید از صندوق ها و یا سبدهای بورس استفاده کنید که این کار سوددهی تان را کاهش می دهد.

بازار طلا،از مناسب ترین فرصت های سرمایه گذاری

بازار طلا نیز یکی از بازارهای مناسب برای سرمایه گذاری می باشد.
در حقیقت طلا سنتی ترین روش سرمایه گذاری از گذشته تا کنون محسوب می شود.
با این وجود پیش از هرگونه اقدام برای سرمایه گذاری در این بازار باید هدف خود را مشخص نمایید.
اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت را دارید بازار طلا را انتخاب کنید اما اگر قصد شما سرمایه گذاری کوتاه مدت است بهتر است سراغ روش های دیگر بروید.

برخی از مزایا و معایب این روش عبارتند از:

 • قابلیت نقدشوندگی طلا بالا می باشد.
 • این روش مناسب سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد.
 • دارای ریسک نسبتا کمی بوده اما همانطور که در مورد قبل نیز اشاره شد برای سوددهی مناسب زمان زیادی نیاز دارد.

بازار مسکن

مسکن یا ملک یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری به حساب میاید که قصد داریم توضیحاتی در رابطه با آن ارائه دهیم.
در ابتدا باید به این هدف از سرمایه‌گذاری چیست؟ نکته توجه کنید که فعالیت در بازار مسکن نیازمند سرمایه بسیار بالایی است.
همچنین مدت زمان سوددهی این روش نیز بالا می باشد، بنابراین اگر قصد سرمایه گذاری حداقل کمتر از پنج سال را دارید بهتر است دنبال روش دیگری باشید.
یکی از روش هایی که افراد برای سرمایه گذاری در این بازار استفاده می کنند خرید خانه و اجاره آن است؛ این روش شاید در نگاه اول مناسب به نظر برسد اما پس از چند سال استهلاک خانه بر رشد قیمت غلبه خواهد کرد.
به این معنا که با وجود افزایش سالانه قیمت خانه(و متعاقبا اجاره و رهن) بعد از ده سال خانه فرسوده تر شده و از قیمت آن کم می شود.
بنابراین اگر قصدتان سرمایه گذاری در این بازار است بهتر است پس از هشت سال از خرید خانه آن را فروخته و خانه ای نوساز تهیه نمایید.

برخی از مزایا و معایب این روش عبارتند از:

 • نیازمند سرمایه بسیار زیاد می باشد.
 • قابلیت نقدشوندگی پایینی داشته و ممکن است تا مدت زیادی امکان نقد شدن آن وجود نداشته باشد.
 • سرمایه گذاری در مسکن بلند مدت است.
 • سرمایه ثبات کافی را دارا می باشد.

صنعت گردشگری،یکی از بهترین فرصت های سرمایه گذاری

ایران از جمله کشورهایی است که در زمینه آثار ملی رتبه بالایی دارد.
همین موضوع باعث می شود سالانه توریست های زیادی به این کشور سفر کنند؛ بنابراین افرادی که سرمایه کلانی دارند این صنعت را یکی از فرصت های مفید سرمایه گذاری می دانند.
اقامتگاه ها، رستوران ها، هتل های بین المللی، طب سنتی و بسیاری از موارد دیگر از جمله بخش های قابل سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به حساب میاید.
این فرصت نه تنها برای سرمایه گذاران سود قابل توجهی دارد بلکه باعث رونق اقتصادی نیز خواهد شد.

برخی از مزایا و معایب این روش عبارتند از:

 • سرمایه گذاری در این صنعت نیازمند تجربه است و در صورتی که بدون تجربه وارد آن شوید ضررهای زیادی متحمل خواهید شد.
 • با سرمایه کم امکان استفاده از این فرصت وجود ندارد.
 • سوددهی این روش متغیر است؛ بدین معنی که در برخی فصول سال توریست های زیادی به ایران میایند، در برخی فصول نیز احتمال کاهش این افراد وجود دارد.
 • یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی می باشد که رونق اقتصادی کشور را نیز در پی دارد.

صنعت بازیافت، از جدیدترین فرصت های سرمایه گذاری

جالب است بدانید حتی روی زباله ها نیز میتوان سرمایه گذاری کرد، البته در زمینه بازیافت آن!
صنعت بازیافت زباله ها که به تازگی وارد کشور شده است این امکان را به افراد می دهد که حتی با سرمایه ای معمولی در این صنعت سرمایه گذاری نمایند.
حوزه فعالیت این صنعت همانطور که از اسمش مشخص است در رابطه با بازیافت زباله ها و تبدیل آن ها به وسایلی قابل استفاده همانند پلاستیک می باشد.
همانند روش قبل در این روش نیز سوددهی تنها به سرمایه گذاران محدود نمی شود؛ بلکه این امر باعث به وجود آمدن مشاغل زیادی شده که در نهایت منجر به افزایش رونق اقتصادی خواهد شد.

برخی از مزایا و معایب این روش عبارتند از:

 • با سرمایه ای متوسط میتوان وارد این صنعت شد.
 • با وجود بلند مدت بودن سرمایه گذاری در این روش سود مناسبی به سرمایه گذاران می رسد.
 • از آن جایی که این صنعت به تازگی وارد کشور شده است و افراد زیادی از آن خبر ندارند امکان پیشرفت سریع در این روش زیاد است.
 • باعث ایجاد شغل شده و عده زیادی از بیکاری رهایی پیدا می کنند؛ در نتیجه کمک زیادی به اقتصاد کشور می شود.

پروژه های شهری

در میان فرصت های سرمایه گذاری پروژه های شهری یکی دیگر از روش های موجود به حساب میایند.
این پروژه ها عموما در زمینه زیرساخت های شهر فعالیت می کنند و به سرمایه گذاران سود زیادی می رسانند.
نکته ای که در این فرصت سرمایه گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است، میزان سرمایه می باشد.
در صورتی که سرمایه کلانی در اختیار ندارید این روش به هیچ عنوان به شما توصیه نمی شود.

برخی از مزایا و معایب این روش عبارتند از:

 • سوددهی این روش بسیار بالا می باشد.
 • نیاز به سرمایه کلان داشته و حتی با سرمایه ای معمولی نیز امکان سرمایه گذاری فراهم نیست.
 • این روش در بخش سرمایه گذاری های بلند مدت قرار دارد؛ یعنی برای سوددهی نیازمند حداقل چند سال زمان است.

علاوه بر موارد گفته شده، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری نیازمند دو عامل دانش و تجربه نیز می باشد.
به عنوان مثال اگر قصد سرمایه گذاری در بازار استارتاپ را داشته باشید ابتدا باید از دانش کافی در این حوزه بهره مند باشید.
دانش در این بازار شامل مواردی از قبیل تحلیل رقبا، بررسی بودجه استارتاپ، بررسی مهارت های نیرو کار می باشد.
شما باید پس از صحبت های اولیه با افرادی که استارتاپ را راه انداخته اند و توجه به تحلیل های آنان، خودتان نیز از در رابطه با فعالیتشان شروع به تحقیق و تحلیل کرده تا در نهایت اطلاعات اولیه تان به دانش تبدیل شود؛
حال اگر با بررسی های لازم به این نتیجه رسیدید که استارتاپ مورد نظر برای سرمایه گذاری مناسب است نوبت به پارامتر دوم می رسد.
تجربه نیز همانند دانش عاملی ضروری برای شناخت فرصت های سرمایه گذاری است.
با این وجود اگر در این زمینه از تجربه یا دانش کافی برخوردار نیستید میتوانید از مشاوران خبره نیز کمک بگیرید.
این مشاوران که دارای دانش و تجربه بالایی هستند به شما در تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری کمک بسیاری می کنند.

هوش مالی، راهی برای شناسایی فرصت های بیشتر

بسیاری هوش مالی را یکی از پارامترهای مهم جهت یک سرمایه گذاری موفق می دانند.
اما هوش مالی چیست؟ هوش مالی توانایی حل مسائل مالی می باشد.
به زبان ساده اگر شخصی از این توانایی برخوردار باشد قادر خواهد بود به سادگی پول را به زندگی خود وارد کند.
تاثیر این هوش در زندگی افراد تا اندازه ای بالاست که افراد مشهوری مانند رابرت کیوساکی، بیل گیتس و ریچارد برانسون به اهمیت پرورش آن تاکید زیادی کرده اند.
بله درست است، هوش مالی قابل پرورش می باشد؛ بدین معنا که شما قادر خواهید بود با روش های مختلفی آن را افزایش دهید و در نهایت به موفقیت مالی برسید.
یکی از روش های مناسب برای افزایش هوش مالی مطالعه زندگینامه و توصیه های افراد موفق در زمینه مالی است.
هدف از این کار آشنا شدن با الگوی ذهنی انسان های موفق است.
هر چه بیشتر به طرز فکر این افراد در مواجهه با مسائل و مشکلات مالی پی ببرید، هوش مالی تان نیز بیشتر خواهد شد.
بیشتر از این در رابطه با هوش مالی صحبت نمی کنیم و ادامه آن را در مقاله ای جدا بررسی خواهیم کرد.

یک مقاله کاربردی دیگر مطالعه کنید: هوش مالی چقدر تاثیرگذار است؟

شروع کنید!

عده زیادی از سرمایه داران همواره منتظر بهترین فرصت برای سرمایه گذاری هستند.
این افراد گاهی آنقدر منتظر می مانند تا سرمایه شان ارزشش را از دست بدهد.
پیشنهاد ما به شما این است که اگر تحقیقات لازم را انجام داده اید و فرصت های مناسبی نیز پیدا کرده اید، شروع به سرمایه گذاری کنید.
حتی اگر چندسال از بهترین مشاورها راهنمایی بگیرید اما سرمایه گذاری را شروع نکنید هیچ فایده ای ندارد.
شما می توانید برای شروع از روش و فرصت هایی استفاده کنید که ریسک کمتری دارند.
درست است که در این صورت سود کمتری خواهید کرد اما بدون ترس از دست دادن سرمایه با بازار مورد نظر آشنا شده و بعدها قادر خواهید بود تا سرمایه هدف از سرمایه‌گذاری چیست؟ گذاری های کلان انجام دهید.

ممنون از اینکه تا پایان این بخش با موضوع چگونه فرصت های سرمایه گذاری را بشناسیم همراه ما بودید.

ما در سایت نیک وست مقالاتی در زمینه آموزش بورس و آموزش فارکس ارائه داده ایم برای موفقیت بیشتر در این زمینه مقالات آموزشی ما را دنبال کنید.

هدف از نوشتن طرح توجیهی چیست؟

هدف از نوشتن طرح توجیهی چیست؟

معمولا طرح توجیهی(امکان سنجی) با اهداف مختلفی نوشته می شود که بسته به هدف ، عمق طرح و جزئیات آن متفاوت خواهد بود . برخی از این انواع طرح ها عبارتند از :
نوع اول : طرح توجیهی برای خود متقاضی : در واقع هدف از تدوین طرح اینست که سرمایه گذار خودش بفهمد که پروژه از ابعاد مختلف فنی ، مالی و بازار در چه وضعیتی است . در واقع متقاضی می خواهد بفهمد که سرمایه گذار در آن طرح چقدر بازده مالی دارد ؟
ابعاد فنی آن چگونه است ؟ آیامحصول یا خدمات تولید شده بازار دارد ؟ پروژه با چه ریسک هایی روبروست ؟کمترین سرمایه گذاری ممکن برای پروژه چقدر است ؟ در این حالت در واقع متقاضی می خواهد تصمیم بگیرد که آیا این پروژه را انجام دهد یا خیر ؟

در چنین وضعیتی تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی بازار با روش درست و با جزئیات دقیق بسیار مهم است . چرا که سرمایه گذار پیش از آنکه با ضرر و زیان های بزرگ در ابعاد واقعی پروژه روبرو شود ، انتظار دارد با درصد ناچیزی از هزینه ( هزینه طرح توجیهی )ابعاد مختلف موضوع سرمایه گذاری را تجزیه و تحلیل کند . در چنین مواقعی گاه لازم است برخی ابعاد پروژه بصورت دقیق تر و با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد . مثلاً شاید لازم باشد برای مطالعه بازار از روشهای میدانی هم استفاده شود . یا برای کم کردن از ریسک فنی از کارخانه تولید کننده ماشین آلات و یا کارخانجات تولید کننده محصول طرح بازدیدهایی صورت گیرد . در هر حال این نوع از طرح توجیهی با توجه به خواست متقاضی باید با دقت و جزئیات لازم تدوین شود ، چرا که در نهایت متقاضی بدنبال آنست که تصمیم بگیرد تا پروژه را انجام دهد یا خیر .

نوع دوم : طرح امکان سنجی برای اخذ تسهیلات یا جذب سرمایه گذار : گاهی طرح امکان سنجی برای تامین مالی طرح از طریق تسهیلات یا جذب سرمایه گذار خارجی ، یا جلب مشارکت سرمایه گذار داخلی نوشته می شود . در چنین حالتی متقاضی یا سفارش دهنده طرح نه تنها در انجام پروژه تردید ندارد بلکه به ابعاد مختلف پروژه مسلط است اما برای اینکه مرجع تامین مالی ( بانک یا سرمایه گذار ) نسبت به پروژه اشراف پیدا کند ، اقدام به نوشتن طرح امکان سنجی می کند . بدیهی است در چنین حالتی طرح امکان سنجی باید بوسیله یک مشاور معتبر نوشته شود . علاوه بر این ، باید فرمت مورد نظر بانک یا تامین کننده مالی نیز رعایت گردد . در شرایط فعلی بعضی از بانک ها فرمت های خاص خودشان را دارند و طرح توجیهی را فقط در همان فرمت بررسی می کنند اما برخی دیگر فرمت خاص ندارند و طرح را درفرمت های مختلف جهت بررسی مورد پذیرش قرار می دهند .

نوع سوم : طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت پروژه های کشاورزی ، اخذ زمین از مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد جهت پروژه های صنعتی ، گرفتن زمین از سازمان بنادرجهت ارائه خدمات بندری یا انجام فعالیت های صنعتی از جمله مواردی هستند که نیاز به طرح توجیهی(امکان سنجی) دارند. اینگونه طرح های توجیهی بسته به مرجع ذیربط از کیفیت متفاوتی برخوردارند . برخی از این سازمانها بسیار سختگیر بوده و طرح توجیهی که برای این سازمانها نوشته می شود باید در حد طرح توجیهی بانکی bankable باشد دربرخی از این سازمانها نیز با یک طرح توجیهی(امکان سنجی) در حد پیش طرحper-fs می توان نسبت به اجاره یا کمک زمین اقدام کرد.

هدف از نوشتن طرح توجیهی چیست؟

نوع چهارم : طرح توجیهی به منظور اخذ مجوز. وزارت صنعت ، معدن تجارت و وزارت جهاد کشاورزی از جمله وزارتخانه هایی هستند که گرفتن جواز تاسیس ( یا موافقت اصولی ) از آنها منوط به ارائه یک طرح است . البته این طرح در حد یک پیش طرح توجیهی pre-fs بوده و جزئیات زیادی ندارد . البته آن هم اگر با کیفیت لازم نوشته نشود ممکن است موجب هزینه های اضافی گردد. مثلا اگر میزان ظرفیت برق در طرح بیش از حد لازم باشد ، ممکن است سازمان صنعت ، معدن تجارت متقاضی را مجبور کند که هزینه ترانس برق را بپردازد و یا بالعکس اگر میزان برق مصرفی کمتر از حد نیاز ارزیابی شود ممکن است در زمان اجرا موجب دوباره کاری ، اصلاح جواز و اتلاف زمان گردد .

-ما نمی خواهیم اطلاعات فنی شرکت ما نشت پیدا کند .آیا حاضرید با ما قرارداد عدم افشای اطلاعات ببیندید ؟
بله ، بی ترید رازداری و عدم افشای اطلاعات مشتریان یکی از ویژگی های اولیه یک مشاور خوب است . این مسئله بقدری مهم است که جزء ارزشهای سازمانی پارس رابین هم آمده است . در کلیه قراردادهای ما بندی هست که عدم افشای اطلاعات مشتریان را از جمله تکالیف مشاور می داند و می تواند هر گونه نگرانی را برطرف کند با این همه اگر لازم باشد می توان قرارداد جداگانه ای هم در این مورد منعقد کرد

۱۰ مسیر برای سرمایه‌گذاری موفق

مسیرهای بهینه برای انجام سرمایه گذاری موفق چیست؟ بهترین مسیر برای چند برابر کردن سرمایه خود کدام است؟ هدف از سرمایه‌گذاری چیست؟ آیا افراد با سرمایه خرد هم می‌توانند در بازارها مختلف سرمایه‌گذاری کنند؟ تجارت نیوز در این گزارش تلاش کرده است به این سئوالات پاسخ دهد و راه‌ها و تجربه‌های موفق برای سرمایه‌گذاری را به متقضایان پیشنهاد دهد.

سرمایه‌گذاری به چه معناست؟‌

به طور طبیعی برای ورود به هر عرصه‌ای باید با مفهوم آن پدیده آشنا شد، بنابراین قبل از هر چیز متقاضیان برای سرمایه گذاری باید با این مفهوم کلیدی آشنایی پیدا کنند. در یک تعریف عمومی سرمایه گذاری به وارد کردن پول و سرمایه نقدی به یک بازار و خرید محصولات آن بازار برای کسب سود و افزایش سرمایه اولیه گفته می‌شود. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری به زبان ساده یعنی تبدیل پول به چند نوع کالا یا دارایی که در حال حاضر مصرف نمی‌شود و افراد می‌خواهند با نگهداری آن برای مدتی در آینده از سوددهی آن بهره ببرند.

سرمایه گذاری درهر بازار متفاوت است، چرا که هر بازار مهارت‌های خاص خود را برای سرمایه گذاری می‌طلبد. از این رو تجربه می‌تواند نقش کلیدی و مهمی را برای افراد بازی کند. اگر فردی بدون تجربه و پرس و جوی کافی وارد بازاری شود هدف از سرمایه‌گذاری چیست؟ احتمال شکست خوردن و متضرر شدنش بسیار بالا است، چرا که مطمئنا افراد دیگری با تجربه بالا در آن بازار حضور دارند که از فرصت‌ها استفاده می‌کنند. اما با این وجود افراد با سرمایه خرد هم می‌توانند در صورت تجربه کافی در یک بازار مثل بازار سرمایه به موفقیت برسند و سرمایه خود را چند برابر کنند.

مسیرهایی برای سرمایه‌گذاری موفق

روش‌های مختلفی برای سرمایه گذاری موفق وجود دارد که ۱۰ مورد از آنها به شرح زیر هستند.

زمان گذاشتن برای مطالعه بازار مورد نظر:‌ سرمایه‌گذاران موفق کسانی هستند که به طور مداوم وقت خود را صرف خواندن کتاب، روزنامه، مجله‌های مرتبط و شنیدن اخبار می‌‌کنند تا از آخرین روندها در بازاری که می‌خواهند در آن سرمایه‌گذاری کنند مطلع شوند.

شناسایی بازار هدف هدف از سرمایه‌گذاری چیست؟ و تشکیل پرتفوی بهینه:‌ در بین اصول سرمایه‌گذاری صحیح، ترکیب بهینه‌ای که افراد برای سبد خود انتخاب می‌کنند؛ بسیار حائز اهمیت است. سرمایه‌گذاران باید سعی کنند پس انداز خود را به صورت دارایی‌های مختلف نگهداری کنند. متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و تشکیل یک ترکیب بهینه، استراتژی مهمی برای کسب بازدهی بالا است.

فرار نکردن از ریسک: مقوله سرمایه‌گذاری به طور طبیعی مستلزم پذیرفتن مقدار مشخصی ریسک است. باید این واقعیت را پذیرفت که برای رسیدن به اهداف ریسک پذیر بود.

پیچیده نکردن فرآیند سرمایه‌گذاری: در مواردی مشاهده می‌شود که بعضی افراد چندین حساب معاملاتی مختلف دارند و در تمام این حساب‌ها به یک شکل سرمایه‌گذاری می‌کنند. به نظر می‌رسد معامله‌گران این گونه فکر می‌کنند که با این کار سبد سرمایه‌گذاری متنوع و مطمئن برای خود ایجاد می کنند، در حالی که این روش تشکیل سبد سهام و متنوع سازی سرمایه‌گذاری نیست و فقط شرایط کار را دشوارتر می‌کند.

پایش مدارم نوسانات بازار: امروزه با توجه به گسترش پلتفرم‌های آنلاین تحلیلی و معاملاتی بازارهای مالی، برای دسترسی به قیمت لحظه‌ای سهام در اقصی نقاط جهان، کافی است یک تلفن همراه هوشمند متصل به اینترنت در اختیار داشته باشیم. درصد بالایی از معامله گران در طول روز، زمان طولانی را صرف مشاهده و پیگیری نوسانات میان روزی بازار می‌کنند که مصداق بارز اتلاف وقت است.

دیدگاه کوتاه مدت نداشته باشید: نباید بر اساس نوسانات مقطعی بازار تصمیم گیری کرد و تا حد امکان باید چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشیم. ممکن است برخی اوقات نسبت به اهداف مالی خود بازدهی کمتری داشته باشیم و به دلیل این موضوع نسبت به خودتان یا بازار احساس بدی پیدا کنید که این یک امر کاملا طبیعی است. اما اگر اهداف بلند مدت داشته باشیم،‌می‌دانیم که باید بر اساس عملکرد خود در بلند مدت نتیجه‌گیری کنیم.

نظارت دائمی بر عملکرد خود: سرمایه‌گذاران با تجربه می‌دانند بهترین شاخص عملکرد آینده، عملکرد گذشته است. اگر شما در کنار سرمایه‌گذاری اهداف بزرگی را برای خود تعیین کرده‌اید، بر نقاط قوتی که باعث بیش‌ترین پیشرفتتان شده است تمرکز کنید تا از نکات منفی و ترس از شکستی دلسردکننده دور بمانید.

مشورت کردن با افراد حرفه‌ای:‌ باید همواره سعی کرد افراد با تجربه و حرفه‌ای را در کنار خود داشته باشیم و از تجربیات آنها استفاده کنیم. یک سرمایه‌گذار موفق باید بداند که کمک گرفتن از یک تیم متخصص یا یک مشاور حرفه‌ای می‌تواند به پیش برد فعالیت او کمک کند.

به روز رسانی استراتژی: یکی دیگر از اصول سرمایه‌گذاری این است که برنامه سرمایه‌گذاری‌مان را به صورت دوره‌ای و بعد از مشورت با افراد با تجربه به روزرسانی کنیم. با این کار می‌توانیم ایده‌های کاربردی و جدیدی را به آن اضافه کنیم و ایده‌های ضعیف را حذف کنیم.

تعصب را کنار بگذاریم: باید در سرمایه‌‌گذاری احساسات را کنار گذاشت و همیشه بر سرمایه‌گذاری روی یک سهم یا برند خاص اصرار نکنیم.

برای مطالعه مطالب تحلیلی بیشتر در خصوص اقتصاد ایران صفحه آکادمی تجارت‌نیوز رادنبال کنید.

سرمایه گذاری وهدف از آن

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری یک دارایی یا کالایی است که با هدف ایجاد درآمد یا تقدیر به دست می آید . از نظر اقتصادی ، سرمایه گذاری خرید کالاهایی است که امروزه مصرف نمی شوند اما در آینده برای ایجاد ثروت مورد استفاده قرار می گیرند. در امور مالی ، این یک دارایی پولی است که با این ایده خریداری می شود که دارایی در آینده درآمد را تأمین می کند یا بعداً با قیمت بالاتر برای سود فروخته می شود . یک سرمایه گذاری همیشه به امید سرمایه برخی از دارایی ها (زمان ، پول ، تلاش و غیره) به امید بازپرداخت بیشتر در آینده نسبت به آنچه در ابتدا درج شده بود ، است.

درک سرمایه گذاری

سرمایه گذاری عبارت است برای شروع یا گسترش یک پروژه – یا خرید دارایی یا بهره – جایی که این صندوق ها به مرحله کار می روند ، با هدف درآمد و افزایش ارزش با گذشت زمان. اصطلاح “سرمایه گذاری” می تواند به هر مکانیزمی که برای تولید درآمد آینده استفاده می شود ، اطلاق شود. به معنای مالی ، این شامل خرید اوراق قرضه ، سهام یا املاک و مستغلات در میان هدف از سرمایه‌گذاری چیست؟ چندین نفر دیگر است. علاوه بر این ، یک ساختمان ساخته شده یا تأسیسات دیگری که برای تولید کالا استفاده می شود.
تولید کالاهای مورد نیاز برای تولید کالاهای دیگر نیز و اقدام به امید افزایش درآمد آینده نیز میتواند یک سرمایه گذاری تلقی شود. به عنوان مثال ، هنگام تصمیم گیری برای دنبال کردن آموزش های اضافی ، هدف اغلب افزایش دانش و بهبود مهارت ها به امید تولید نهایتا درآمد بیشتر است. این همچنین هدف اصلی خواندن مقاله در Investopedia است . از آنجا به سمت رشد یا درآمد آینده متمرکز شده است ، در صورت عدم رعایت یا کم شدن خطر ، خطر مرتبط با سرمایه گذاری وجود دارد. به عنوان مثال ، سرمایه در شرکتی که ورشکسته شود یا پروژه ای که شکست بخورد. این همان چیزی است که سرمایه گذاری را از پس انداز جدا می کند – پس انداز انباشت پول برای استفاده در آینده نیست که در معرض خطر قرار نگیرد ، در حالی که سرمایه پول را برای کار کردن در آینده سودآوری می کند و خطر را به همراه دارد.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی را می توان هدف از سرمایه‌گذاری چیست؟ با استفاده از سرمایه گذاری های صحیح در سطح مشاغل تشویق کرد. هنگامی که یک شرکت به منظور بالا بردن کل کالای کالاهای موجود در تسهیلات ، قطعه جدیدی از تجهیزات تولیدی را ساخته یا به دست می آورد ، افزایش تولید می تواند باعث افزایش تولید ناخالص داخلی کشور ( تولید ناخالص داخلی ) شود. این اجازه می دهد تا اقتصاد از هدف از سرمایه‌گذاری چیست؟ طریق افزایش تولید بر اساس سرمایه گذاری تجهیزات قبلی توسعه یابد.

حدس و گمان

سوداگری فعالیت جداگانه ای از سرمایه گذاری است که شامل خرید دارایی با هدف نگه داشتن آنها برای بلند مدت است ، در حالی که گمانه زنی ها شامل تلاش برای سرمایه گذاری در ناکارآمدی بازار برای سود کوتاه مدت است. مالکیت عموماً هدف سفته بازان نیست ، در حالی که سرمایه گذاران غالباً به دنبال ایجاد تعداد دارایی ها در سبد سهام خود در طول زمان هستند.

اگرچه دلالان اغلب تصمیمات آگاهانه ای می گیرند ، معمولاً حدس و گمان ها را نمی توان به عنوان سرمایه گذاری سنتی طبقه بندی کرد. حدس و گمان عموماً ریسک بالاتری نسبت به سرمایه گذاری سنتی در نظر گرفته می شود ، هرچند این بسته به نوع سرمایه گذاری در نظر گرفته می تواند متفاوت باشد. برخی گمانه زنی ها را بیش از هر چیز شبیه قمار می
دانند.

هدف از سرمایه گذاری چیست؟

در مقابل ، پاسخ کاملاً واضح به نظر می رسد – ما پول خود را برای کسب درآمد بیشتر سرمایه گذاری می کنیم. دو گزینه سرمایه گذاری را با مشخصات ریسک یکسان در نظر بگیرید و با فرض اینکه هیچ چیز غیرقانونی یا اخلاقی مشکوکی درگیر نشود ، یکی با بازده بالاتر معمولاً به عنوان برنده ظاهر می شود. فرهنگ ما تحت تأثیر این ایدئولوژی است که پول بیشتر همیشه بهتر است . ثروت به عنوان کلید قدرت ، تجمل و خوشبختی ارائه می شود ، بنابراین زندگی ما را به سمت کسب هرچه بیشتر توانایی خود معطوف می کند. و با این حال وعده هرگز تحویل نمی یابد. هر مطالعه بهزیستی نشان می دهد که فراتر از یک طبقه خاص از فقر ، پول بیشتری در واقع تفاوت چندانی با لذت کلی زندگی ما ندارد . در عوض ، اینها چیزهایی مانند ارتباط ما با دیگران و احساس هدف و معنی ما هستند که زندگی را برای زندگی ارزشمند می کند. شاید ما این هدف را داشته باشیم که همه اشتباه کنیم. اگر ما می توانیم بازده ارز رفاه را اندازه بگیریم ، می فهمید که در واقع سود بالقوه بیشتری در نحوه استفاده از پول ما وجود دارد تا از پول بیشتری که برای ما به دست می آورد.

حرف آخر

برای ایجاد یک بازار سرمایه گذاری اجتماعی باید فراتر از معاملات فردی فکر کنیم و در مورد چگونگی تغییر یک فرهنگ به تفکر استراتژیک فکر کنیم. توسعه بازار مالی جایگزین یک مؤلفه اصلی است ، اما برای تغییر سیستمیک ما باید فرصت های سرمایه گذاری اصلی بیشتری ایجاد کنیم ، با افرادی که در آن قرار دارند ملاقات کنیم و در هر زمان برای آن قدم برداریم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.