انتخاب سهام برای سرمایه گذاری


حتما مقاله " استراتژی انتخاب سهام " در تحلیل‌اپ را مطالعه نمایید تا دید جامع‌تری نسبت به این موضوع پیدا کنید.

راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس بر‌اساس معیارهای پاداش‌ـ ریسک انتخاب سهام

معیار انتخاب سهام نقش اساسی در تشکیل سبدهای برنده و بازنده برای راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس ایفا می‌کند. نگرش معمول استفاده از معیار بازدهی تجمعی است، درحالی‌که به‌کارگیری این معیار منجر به رتبه‌بندی سهام بدون در نظر گرفتن ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. در این پژوهش به بررسی راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس بر‌اساس معیار‌های پاداش‌ـ ریسک انتخاب سهام در مقابل راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس متداول، بر‌اساس معیار بازدهی تجمعی می‌پردازیم. بدین منظور نمونه‌ای از 80 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1386 تا اسفند 9013 بررسی شده است. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر سود‌آوری راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس بر‌اساس معیارهای مورد نظر بوده است. همچنین، نتایج نشان می‌دهد اگرچه معیار بازدهی تجمعی، بیشترین بازدهی کل را برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده است، ولی بهترین بازدهی تعدیل‌شده بر‌حسب ریسک برای معیارهای پاداش‌ـ ریسک به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

 • بیش‌واکنشی
 • راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس
 • معیارهای پاداش‌ـ ریسک انتخاب سهام

20.1001.1.10248153.1393.16.1.7.7

موضوعات

 • 15. نتخاب پرتفوی؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری؛ تصمیمات تخصیص دارایی
 • 17. کارایی بازار؛ مطالعات رخدادی
 • 20. مدیریت فعال پرتفوی؛ استراتژی‌های معاملاتی؛ معاملات الگوریتمی
 • 21. مالی رفتاری
 • 23. ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری؛ عوامل موثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها

عنوان مقاله [English]

Contrarian investment strategy based on reward-risk stock selection criteria

نویسندگان [English]

 • Seyed Majid Shariat Panahi 1
 • Mohsen Sohrabi Araghi 1
 • Abdollah Shariati 2

Stock selection criteria play a key role in contrarian portfolio construction. The usual approach is applying cumulative return as stock selection criteria however applying this criterion leads to ranking stocks without considering investment risk. In this study, we analyze contrarian strategies that are based on reward–risk stock selection criteria in contrast to ordinary contrarian strategies based on a cumulative return criterion. For this purpose, a sample of 80 companies in Tehran Stock Exchange during March 2007 to February 2012 has been studied. The result for our 6/6 contrarian strategy shows statistically significant abnormal profit for contrarian strategies. Moreover, we find that although the cumulative return provides the highest total return, reward-risk measures provide much better risk adjusted performance than cumulative return.

بررسی استراتژی های انتخاب سبد سهام در صندوق های سرمایه گذاری مشترک

بررسی استراتژی های انتخاب سبد سهام در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ارزیابی میزان موفقیت مدیران صندوق ها در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در بازار سرمایه ایران با انتخاب سهام برای سرمایه گذاری توجه به نیاز سرمایه گذاران به ارزیابی ریسک و بازده و نوپا بودن صندوق‏های سرمایه گذاری مشترک این اهمیت دو چندان می‏باشد. هدف از این مطالعه بررسی استراتژی های انتخاب سهام توسط مدیران صندوق‏های سرمایه‏گذاری مشترک با استفاده از دو معیار آلفای جنسن و فامای تفکیک شده می باشد. دوره زمانی تحقیق 104 هفته از ابتدای شهریور ماه سال 1388 تا ابتدای شهریور سال 1390 بوده و جامعه آماری آن را کلیه صندوق های مشترک سرمایه گذاری در سهام تشکیل می‏دهد. همچنین نمونه آماری تحقیق که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 20 صندوق و تعداد مشاهدات برابر با 2080 صندوق-هفته می‏باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق که با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آماره ناپارامتریک w کندال صورت گرفته است حاکی از این است که با مد نظر قرار دادن معیار آلفای جنسن مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک آگاه، بانک ملی، بانک تجارت، بورس ایران، پاسارگاد، پیشگامان، پیشتاز، پویا و صادرات در انتخاب سهام موفق عمل کرده ولی سایر صندوق ها در این زمینه عملکرد موفقی از خود نشان نداده اند. بر اساس نتایج معیار فامای تفکیک شده نیز مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک آگاه، آرین، بانک ملی، بانک تجارت، بورس بیمه، بورس ایران، اقتصاد نوین، حافظ، پیشگامان، پیشتاز، پویا و صادرات در انتخاب سهام موفق عمل نموده اما مدیران سایر صندوق های سرمایه گذاری موفق عمل نکرده‏اند. همچنین شواهد تجربی بدست آمده گویای آن است که میان رتبه بندی عملکرد انتخاب سهام بر اساس معیارهای فامای تفکیک شده و آلفای جنسن توافق وجود داشته و تفاوت معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد قابل مشاهده نمی‏باشد. واژه های کلیدی: صندوق سرمایه گذاری مشترک، معیار آلفای جنسن، معیار فامای تفکیک شده

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران

در این پژوهش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی شامل شاخص شارپ، مدیلیانی، انحراف معیار، بتای سنتی، ترینر و جنسن و تئوری فرا مدرن پرتفوی شامل شاخص سورتینو، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب بررسی شد. ارتباط میان رتبه‌بندی صندوق‌ها بر مبنای معیارهای مختلف مقایسه گردید. دوره بررسی از سال 1387 (آغاز فعالیت صندوق‌ها در ایران) تا پایان سه ماه.

آنچه در مورد صندوق های مشترک سرمایه گذاری باید بدانیم

بازارهای مالی در دهه های اخیر باتحولات چشمگیری مواجه شده اند. باپیدایش واسطه های مالی جدید و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه های مالی خاص و به ویژه بانکها تاحدودی کاسته شده است و جایگاه خاصی برای واسطه هایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشترک1 و شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه باز، ایجاد شده است. به عبارتی بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر بجای آن که صرفا سپر.

انتخاب سبد حوزه های کسب و کاری برای یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی

انتخاب سبد حوزه‌ های کسب ‌و کاری‌ برای صندوق‌های سرمایه‌ گذاری خطرپذیر بسیار ضروری است، زیرا این مجموعه ‌ها برای وصول به موفقیت، باید در حوزه ‌های کسب ‌و کاری شرکت‌ های تحت پوشش خود، خبره بوده و شبکۀ گسترده‌ای از سرمایه‌ گذاران، مشاوران، مربیان و کانال‌ های فروش در اختیار داشته باشند. یک نهاد سرمایه ‌گذاری خطرپذیر نمی ‌تواند این قابلیت را در تمامی حوزه ‌ها کسب کند، از این‌ رو باید تعدادی از این.

پایداری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک درایران با استفاده از استراتژی مومنتوم

یکی از جدیدترین گزینه های سرمایه گذاری در ایران، صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشند. برای انتخاب بهترین و مطمئن ترین صندوق، می بایست عملکرد گذشته ی آن را بررسی نمود. برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری از معیارهای مختلفی از جمله معیارهای مدرن و پست مدرن استفاده می گردد. در این پژوهش، پایداری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران با استفاده از استراتژی مومنتوم بررسی گردیده است.

بررسی کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک براساس مدل‏ های تحلیل پوششی داده ها

صندوق ­های سرمایه گذاری مشترک در بورس های دنیا با هدف افزایش کارایی و رونق سرمایه­گذاری در بازارهای سرمایه استفاده می گردند و نقش با اهمیتی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی ظرفیت‏های تولیدی دارند. فلسفه اصلی تاسیس این صندوق­ها جمع آوری وجوه و سرمایه گذاری آنها در مجموعه متنوعی از اوراق بهادار (سهام، اوراق قرضه و سایر انواع اوراق بهادار) است. بررسی کارایی این صندوق­ها با توجه به حجم بالای خ.

بررسی ارتباط جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی رابطة جریان‌های نقدی صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1387 تا بهمن1391 با استفاده از اطلاعات 65 صندوق سرمایه­گذاری مشترک تأسیس‌شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی این دوره است. در این پژوهش از تغییرات روزانۀ مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه‎گذاری مشترک و همچنین تغییرات روزانۀ ارزش مجموع واحدهای صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، به‎منز.انتخاب سهام برای سرمایه گذاری انتخاب سهام برای سرمایه گذاری

آموزش سریع شناسایی سهام ارزشمند در 5 دقیقه !

آموزش سریع شناسایی سهام ارزشمند در 5 دقیقه !

دغدغه بسیاری از سهامداران و علاقه مندان به بورس، شناسایی سهام ارزشمند برای خرید در بازار بورس است. برای شناسایی سهام خوب در بورس راه های مختلفی وجود دارد که در ادامه سعی می کنیم این راه هارا به طور کامل برای شما توضیح دهیم.اگر دنبال جواب سوال چه سهامی را در بورس بخریم ؟ هستید حتما تا انتهای این آموزش همراه ما باشید.

نحوه ورود به بورس

اگر برایتان سوال است که نحوه ورود به بورس چگونه بوده و در بازار بورس چگونه سهام بخریم، باید بدانید که برای شروع سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا در سامانه "سجام" ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام در سامانه سجام باید از کارگزاری کد بورسی دریافت کنید. بعذ از طی مراحل بالا می توانید به راحتی در بورس سرمایه گذاری کنید.چگونه در بورس سهام بخریم؟با مراجعه به پنل کارگزاری کاریزما میتونین به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید.

شرکت های موجود در بورس

قبل از اینکه نحوه شناسایی بهترین سهام برای خرید در بورس را بفهمیم لازم است بدانیم که چه شرکت هایی در بورس بوده و قابل معامله هستند. تعداد شرکت های حاضر در بورس بیش از 700 شرکت است که هر روزهم به تعداد آن اضافه می شود. شرکت های حاضر در بورس از تمام صنایع کشور بوده و از کوچک ترین تا بزرگ ترین شرکت های کشور را شامل می شوند.

برای مشاهده لیست شرکتهای بورسی و اطلاعات شرکتهای بورسی به سایت رفته tsetms و به قسمت دیده بان بازار مراجعه کنید. راه دوم نیز رفتن به سایت fipiran و مراجعه به قسمت بازار است.

هم چنین برای مشاوره سهام و شناسایی روش های سرمایه گذاری با کارشناسان کاریزما در ارتباط باشید.

چگونه سهام ارزشمند بازار بورس را شناسایی کنیم؟

شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چگونه صادر می شود؟ در ادامه همراه ما باشید با انواع روش های تحلیل و شناسایی سهام.

برای شناسایی بهترین سهام بورس باید با انواع تحلیل و راه های تجزیه سهام بورسی آشنا باشیم.

روش های تحلیل سهام شرکت ها

به طور کلی در بازار بورس برای اینکه بدانیم در بورس چه سهامی بخریم 2 راه تحلیل وجود دارد: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. البته راه های دیگری هم برای تحلیل در بازار بورس وجود دارند که به دلیل کاربردی تر بودن 2 راه فوق از ذکر آن ها صرف نظر کردیم. در ادامه همراه ما باشید با توضیحات روش‌های تحلیل سهام شرکت‌ها

تحلیل بنیادی

در تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی، برای انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش بنیادی از پارامترهایی نظیر چشم ‌انداز صنعت، سودآوری، وضعيت نقدينگی، ميزان بدهی ‌ها، نسبت قيمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقد شوندگی، سياست تقسيم سود و تركيب سهامداران شركت استفاده می شود. طبق اصول این تحلیل، برای اینکه بدانیم چه سهامی بخریم باید به ارزش ذاتی يک سهم با توجه شرايط كنونی و آتی شرکت، وضعيت اقتصاد كلان، جايگاه صنعت در اقتصاد آن كشور و روند اطلاعات مالی شركت قابل محاسبه و ارزیابی خواهد بود. در نهایت با توجه به سودآوری و اطلاعاتی که در صورت های مالی شرکت ها در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می گیرد، بهترین شرکت انتخاب‌ شده و سهام آن شرکت خریداری می گردد.

این مقاله را حتما بخوانید: تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل تکنیکال

در روش تحلیل تکنیکال، برای انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش تکنیکال تحلیل گران با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، سعی در پیش ‌بینی قیمت آن در آینده دارند. بنابراین تحلیل تکنیکال به ‌عنوان ابزاری در دست سرمایه ‌گذاران است تا قوی ‌ترین احتمال را با استفاده از اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس، اسیلاتورها و ابزارهای گوناگون پیش‌ بینی نمایند.

البته این نکته را به خاطر داشته باشید که در این روش، صحبت از احتمالات است. یعنی نمی توانیم به طور قطع پیش بینی کنیم که چه سهمی بخریم و حتما سهام مورد نظر در آینده با رشد مواجه خواهد شد. چند فرضیه مهم در این تحلیل وجود دارد، که می تواند به ما در انتخاب سهام ارزشمند کمک کند. از جمله:

 • تاریخ تکرار می شود
 • همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
 • قیمت ها در قالب روند ها حرکت می کنند.

پس با این تفاسیر باید بگوییم دسترسی به اطلاعات گذشته شرکتی که سهام خود را در بازار بورس عرضه نموده است، می تواند به ما در انتخاب سهام ارزشمند کمک نماید.

انواع ارزش سهام

برای پاسخ به این سوال که ارزشمندترین سهم‌های بورس کدامند؟ باید بدانیم که در بازار بورس ارزش های متفاوتی برای هربرگه سهم تعریف می شود. در ادامه انواع ارزش هربرگه سهم را به طور کامل توضیح خواهیم داد:

ارزش دفتری هر سهم

ارزش دفتری بیانگر خالص سرمایه صاحبان سهم است. اگر در صورت مالی، دارایی هارا منهای بدهی ها کنیم، عدد باقی مانده حقوق صاحبان سهم است.اگر حقوق صاحبان سهم را تقسیم بر تعداد برگه سهم شرکت کنیم، ارزش دفتری هربرگه سهم بدست می آید.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت هایی هستند که بیشترین خالص حقوق صاحبان سهام را داشته باشند.

ارزش اسمی هر سهم

ارزش اسمی نشان دهنده ارزش اولیه هربرگه سهم است که به طور معمول در بازار سرمایه این ارزش 100 تومان در نظر گرفته می شود. ارزش اسمی هر سهم در افزایش سرمایه ها و معاملات حق تقدم سهام کاربرد دارد. هم چنین برای محاسبه تعداد سهم هرشرکت، سرمایه شرکت را تقسیم بر ارزش اسمی هر سهم می کنیم.

ارزش ذاتی هر سهم

به ارزش واقعی یک سهم که براساس دارایی های شرکت بدست می آید، ارزش ذاتی می گویند. برای بدست آوردن ارزش ذاتی یک سهم، باید تمام دارایی های شرکت را ارزش گذاری کرده و بدهی های شرکت را از آن کم کنیم و درآخر هم تقسیم بر تعداد برگه سهم شرکت کنیم.

تفاوت عمده ارزش ذاتی و ارزش دفتری، در ارزش دارایی های شرکت است. به طور معمول در صورت های مالی، دارایی ها با بهای تمام شده ذکر می شوند که برای محاسبه ارزش دفتری به کار می رود. اما برای محاسبه ارزش ذاتی باید دارایی های شرکت به قیمت روز ارزش گذاری شوند.

مثلا فرض کنید که شرکت الف یک زمین را در سال 1380 به قیمت 1 میلیون تومان خرید کرده است. در صورت های مالی سال 1401، زمین فوق همچنان 1 میلیون تومان ثبت شده است.(مگر اینکه شرکت تجدید ارزیابی زمین را انجام داده باشد).

اما برای محاسبه ارزش ذاتی سهم باید زمین فوق را به قیمت روز ارزش گذاری کنیم که قطعا عددی بیشتر از 1 میلیون تومان خواهد بود.

به دلیل پیچیدگی زیاد دارایی های شرکت های بورسی، محاسبه ارزش ذاتی آن ها کاری بسیار دشوار است. از این روش بیشتر برای شرکت های سرمایه گذاری که بخش اعظمی از دارایی های آن ها سهام است،استفاده می شود.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش روز دارائی ها شرکت هایی هستند که ارزش فعلی و محاسبه شده دارایی های آن ها بیشتر باشد.

ارزش بازار هر سهم

ارزش بازار هرسهم، عبارت است از تقسیم ارزش بازار بر تعداد برگه سهم که به طور معمول قیمت معامله روی تابلو هر سهم می باشد.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر اساس ارزش بازار شرکت هایی هستند که حاصلضرب قیمت هربرگه سهم در تعداد برگه سهم های آن بیشتر باشد.

چگونه بهترین سهام برای خرید را شناسایی کنیم؟

حالا که با انواع تحلیل و مفاهیم اولیه ارزش هر سهم آشنا شدیم، وقت آن است که نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس برای خرید را ذکر کنیم. مهم ترین نکته این است که هیچ کدام از روش ها و تحلیل ها به تنهایی نمی توانند ارزشمندی یک سهم را تضمین کنند. پس همواره باید بدانیم که هر روش ریسک ها و مزایای خودش را دارد و بهره بردن از چندروش که پوشش دهنده ریسک های هم دیگر باشند بهترین روش شناسایی بهترین سهم برای خرید است. حالا شاید برای سهامداران تازه وارد تر این سوال مطرح شود که چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟ و چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟ در پاسخ باید گفت که روش های مختلفی برای تشخیص سهام های مستعد رشد وجود انتخاب سهام برای سرمایه گذاری دارد که در ادامه سعی میکنیم به هر کدام از آن اشاره داشته باشیم تا شما عزیزان هم به سادگی نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس را یاد بگیرید.

نسبت P/E

از پرکاربردترین نسبت ‌ها در بین نسبت‌ های مالی، نسبت قیمت بر سود سهام است که ارزش بازار یک سهم را نمایان می کند. P بیانگر قیمت سهم (price) و E بیانگر سود سهم که همان EPS است. در واقع هر اندازه میزان این نسبت پایین ‌تر باشد، نشان از پایین بودن ارزش ذاتی سهم در مقابل سودآوری شرکت دارد و این نشان دهنده این است که در آینده قیمت سهام افزایشی خواهد بود.

به طور معمول برای پی بردن به اینکه پی بر ای سهمی خوب است یا نه، این نسبت را در هر صنعت با سهم های هم گروهی آن مقایسه می کنیم. به عنوان مثال شاید p/e 6 برای سهمی در صنعت سیمان مناسب باشد اما همین نسبت برای سهمی در صنعت فولاد زیاد مناسب نباشد. پس نسبت p/e باید برای یک شرکت با شرکت های هم گروهی خود مقایسه شود.

نسبت پی بر ای یک پارامتر خلاصه برای یافتن این مورد است که سهام ارزشمند را به کمک EPS و P/E در بورس پیدا کنیم. هرچه نسبت پی برای پایین تر باشد آن سهم ارزنده تر است.

قابلیت نقدشوندگی بالا

از مواردی که در شناسایی بهترین سهام برای خرید در بورس باید به آن توجه بسیار زیادی داشته باشید، قابلیت نقدشوندگی آن سهام است، به بیان ساده یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهام خود را به فروش برساند، به راحتی قادر به انجام این کار باشد. نقدشوندگی یک سهم معیارهای انتخاب سهام برای سرمایه گذاری مختلفی برای سنجش دارد. ارزش و حجم معاملات روزانه، سهامداران عمده و بازارگردان ها، روون بودن معاملات و گیرنکردن در صف های خرید و فروش و. از پارامترهای سنجش نقدشوندگی یک سهم هستند. هر اندازه تعداد خرید و فروش روزانه یک سهم بیشتر باشد و حجم بالاتری از سهام مورد معامله قرار گیرد، قابلیت نقدشوندگی آن سهم هم به مراتب بالاتر خواهد بود.

نسبت P/B

همانطور که در بالا گفتیم، یکی از انواع ارزش ها در بازار بورس ارزش دفتری هربرگه سهم است. باتوجه به این ارزش، نسبت p/b تعریف می شود. این نسبت حاصل تقسیم قیمت هربرگه سهم به ارزش دفتری هر برگه سهم است. این نسبت دربردارنده این موضوع است که ارزش دفتری یک سهم در برابر جریان بازار چگونه است.

سود تقسیمی بالا

یکی از پارامترهای مهم تصمیم گیری سود تقسیمی در هر شرکت است. برخی سرمایه گذاران که دید بلندمدت تری در بازار سرمایه دارند به این پارامتر بهای بالایی می دهند. هرچه نسبت سود تقسیمی به سود نقدی بالاتر باشد، یعنی شرکت بخش بزرگتری از سود خودرا بین سهامداران تقسیم می کند. پس تقسیم سود یکی از روش های پیشنهاد خرید سهام است.

تابلو خوانی در بورس

بعد از تحلیل تکنیکال و بنیادی، تابلوخوانی را می توان مهم ترین ابزار تحلیل و پیشنهاد سهام در بورس دانست. در مبحث تابلو خوانی، شما با توجه به تغییرات حجم معاملات، تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و حجم خرید و کد به کد حقوقی به حقیقی، به ‌عنوان مهم ‌ترین متغیرهای تابلو خوانی در کنار ارزیابی دیگر عواملی که در صفحه سایت هر نماد بورسی در اختیار شماست، در رابطه با ورود و خروج سهامداران و توجه به یک شرکت را مورد محاسبه قرار دهید و در نتیجه با تلفیق این مبحث با تحلیل تکنیکال و بنیادی درصد موفقیت خود در بازار بورس را افزایش خواهید داد.

صورت‌های مالی و فعالیت شرکت

چگونه یک سهام خوب انتخاب کنیم؟! بررسی صورت های مالی هرشرکت یکی دیگر از روش های خرید و فروش پرسود است.

بررسی تمامی ابعاد ترازنامه اعم از دارایی‌های جاری و غیرجاری و بدهی‌ها جاری و غیرجاری و حقوق مالکانه یا حقوق صاحبان سهام و مقایسه انها طی دوره ماهانه؛ سالانه و مقایسه ترازنامه حسابررسی شده طی دوره مالی ۵ و۱۰ ساله اخیر شرکت و دریافت نکات ضعف و قوت در ترازنامه.

در صورت‌های سود زیان اکثر افراد ملاک را بر سود هر سهم می‌گذارند که یک خطای خطرناک می‌باشد؛ چرا که باید در صورت‌های سود و زیان به عملیاتی و غیر عملیاتی بودن سود و درامد و هزینه ها نیز توجه شود و این صورت نیز باید بطور مداوم و طی بازه‌های ماهانه سالانه و بازه زمانی ۵ سال متوالی و ١٠ سال متوالی نسبت به دوره‌های قبل و بعد خود مقایسه گردد.

دیگر ویژگی های سهام ارزشمند در بورس

معیارهای بسیار دیگری برای تشخصی سهام ارزشمند در بورس وجود دارد مانند: شامل معلق بودن یا نبودن سهم، فیلترنویسی، شناوری سهم، طرح های توسعه شرکت، ریسک های تهدید کننده سهم و .

یکی دیگر از روش های شناسایی سهام ارزشمند در بورس مشاوره خرید سهام است. که باتوجه به نظر کارشناسان می توانید مشاوره سرمایه گذاری رایگان را تجربه کنید.

کدام سهام ارزش خریدن را دارد؟

تمام روش های شناسایی و تحلیل سهام ارزشمند در بورس گفته شد تا به اینجا برسیم که چگونه سهام ارزشمند در بازار را شناسایی کنیم؟ برای اینکه فهمیم کدام سهام ارزش خریدن دارد باید ویژگی های آن را بسنجیم اما باید به خاطر داشته باشیم که یک سهم نمی تواند تمام ویژگی های مثبت را داشته باشد و برای پیداکردن سهام ارزشمند باید از خیر برخی ویژگی ها بگذریم.

اینکه سهام چی بخرم ، کاملا بستگی به معیار ها و افق دید سرمایه گذاری هر شخص دارد.

به عنوان مثال فرض کنید دنبال این هستیم که سهام ارزشمند را به کمک EPS و P/E در بورس پیدا کنیم و به دنبال بهترین سهام برای خرید بلند مدت مدت هستید، پس تحلیل بنیادی، نسبت p/e و تقسیم سود برای شما اهمیت بیشتری خواهد داشت.

یا فرض کنید شما دنبال بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت هستید، احتمالا باید پارامترهای تحلیل تکنیکال، تابلو خوانی و نقدشوندگی برای شما اهمیت بیشتری داشته باشد.

راهکارهایی جهت انتخاب سهام

ممکن است فکر کنید که می‌دانید چه شرکت‌هایی خوب و چه شرکت‌هایی بد هستند و به سادگی می‌توانید آن‌ها را تشخیص دهید، در حالیکه بازار سهام بسیار بزرگتر از آن چیزی هست که شما فکر می‌کنید. هزاران شرکت مختلف برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و شما می‌خواهید شرکت‌های مناسب را انتخاب کنید. در این مقاله قصد داریم راهکارهایی جهت انتخاب سهام برای سرمایه‌گذاران جدید ارائه دهیم.

عناوینی که در این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت:

- مراحل معامله‌گری در بازار سهام
- انواع سرمایه‌گذاری
- سخن پایانی

dtF91HZ482ixtE3MfpfXYw6cdOAd4gPc1KPmYroh.jpg

مراحل معامله‌گری در بازار سهام

اکنون بیایید مراحل مهم جهت خرید سهام برای سرمایه‌گذاران جدید را بررسی کنیم تا بتوانید سهام مناسب را انتخاب کنید.

مرحله اول : وضعیت مالی فعلی خود را بررسی نمایید، چقدر می‌توانید برای سرمایه‌گذاری در سهام هزینه کنید و چقدر می‌توانید به طور منظم و مکرر برای سرمایه‌گذاری هزینه‌ای را در نظر بگیرید. تدوین یک استراتژی که واقع‌بینانه و قابل حفظ باشد، اهمیت دارد. شما نیازی به سرمایه‌ زیادی ندارید، با سرمایه‌ اولیه خیلی کم شروع و هر ماه هم مبلغی را جهت سرمایه‌گذاری اضافه کنید.

مرحله دوم : برای سرمایه‌گذاری خود هدف تعیین کنید. برای چه می‌خواهید سهام بخرید؟ بازنشستگی یا هزینه برای تعطیلات و غیره. تعیین یک بازه زمانی به شما کمک می‌کند تا میزان تحمل ریسک خود را هنگام سرمایه‌گذاری بفهمید. آیا تحمل رکود را دارید یا باید پول خود را در دارایی‌هایی با نوسان کمتر سرمایه‌گذاری کنید؟

مرحله سوم : یک استراتژی مناسب و مؤثر برای خود انتخاب کنید.

در اینجا به 3 استراتژی انتخاب سهام می پردازیم:

استراتژی شماره 1: سرمایه‌گذاری ارزشی

این استراتژی رویکرد وارن بافت است. او بارها این را گفته است که شما در یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنید نه در یک سهام. به گفته وارن بافت، اغلب مردم زمانی که سهامدارند، خود را صاحب کسب و کار تصور نمی‌کنند، در حالیکه به عقیده وی سرمایه‌گذاری نوعی کسب و کار است. در ابتدا باید سهامی را انتخاب کنید که کسب و کار مربوط به آن را می‌فهمید. سپس شرکت را بررسی نمایید که مثلاً در 5 سال آینده چگونه خواهد بود؟ تا بتوانید تصویری از سرمایه‌گذاری بلند مدت انتخاب سهام برای سرمایه گذاری داشته باشید. افرادی مانند وارن بافت دریافته‌اند که بازار نسبت به اخبار خوب یا بد بیش از حد واکنش نشان می‌دهد. با تحلیل و بررسی روی شرکت‌هایی تمرکز کنید که با وجود اخبار اقتصادی و اخبار پیرامون آن شرکت باز هم به موفقیت طولانی مدت دست می‌یابند. رویکرد سرمایه‌گذاری ارزشی می‌تواند برای شما مفید باشد. باید بفهمید که چرا یک شرکت در درازمدت ارزشمند است.

استراتژی شماره 2: سرمایه‌گذاری رشد

استراتژی شماره 2 به عنوان سرمایه‌گذاری رشد شناخته می‌شود. سهام شرکت‌هایی را بخرید که فرصت‌های رشد بالایی دارند. شرکتی را با بیشترین پتانسیل انتخاب کنید. کدام شرکت دارای مالکیت معنوی یا فناوری جدید برای تغییر چشم‌انداز رقابتی است.

استراتژی شماره 3: استفاده از منابع جهت سرمایه‌گذاری

آخرین استراتژی سرمایه‌گذاری، استفاده از منابع سرمایه‌گذاری است. هنگام سرمایه‌گذاری در بازار سهام، مهم است که در مورد رویدادهای جاری، اطلاعات شرکت‌ها و شرکت‌های مرتبط به هم به روز باشید. بطور مثال اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را می‌توانید از سایت کدال استخراج نمایید.

حتما مقاله " استراتژی انتخاب سهام " در تحلیل‌اپ را مطالعه نمایید تا دید جامع‌تری نسبت به این موضوع پیدا انتخاب سهام برای سرمایه گذاری کنید.

nTocknC5ToVpcnwXgJDf9OynCGrWyfpKO5EUWBIi.jpg
انواع سرمایه‌گذاری

1) سرمایه‌گذارانی که بر خرید و نگهداری سهام در شرکت‌هایی تمرکز دارند که به طور منظم سود سهام خوبی پرداخت می‌کنند. این شرکت‌ها معمولاً قوی اما با رشد کم هستند.

2) سرمایه‌گذارانی که هدف آن‌ها حفظ ثروت است و به دلیل طبیعت یا شرایطشان، تحمل ریسک پایینی دارند. آن‌ها ترجیح می‌دهند در شرکت‌هایی با ثبات سرمایه‌گذاری کنند و ممکن است به نگه‌داری سهام شرکت‌هایی که در زمان‌هایی زیان‌ده می‌شوند، خاتمه دهند. بطور مثال آن‌ها به دنبال عرضه اولیه عمومی نیستند.

3) سرمایه‌گذارانی که به دنبال افزایش سرمایه هستند سهام شرکت‌هایی را می‌خرند که در بهترین سال‌های رشد اولیه خود قرار دارند. آن‌ها مایلند درجه بالاتری از ریسک را برای شانس دست‌یابی به سودهای بزرگ بپذیرند.

سخن پایانی

اکنون که سه استراتژی یک سرمایه‌گذاری موفق برای سرمایه‌گذاران جدید بیان شد، باید با بکارگیری این استراتژی‌ها سهام مناسب سبد خود را انتخاب کنید؛ هر یک از آن‌ها جزو بهترین‌ها هستند. تصمیم بگیرید که کدام یک از آن‌ها استراتژی مورد علاقه شماست و از امروز شروع به سرمایه‌گذاری کنید!

روشهای انتخاب سهام

در بازار سرمایه دو روش رسمی و تایید شده برای انتخاب سهام وجود دارد .

در روش بنیادی ، تلاش می شود تا سهام شرکت ها به صورت بنیادی مورد بررسی قرار گیرد به صورتیکه ابتدا کل اقتصاد جهان مورد بررسی قرار می گیرد سپس شرایط اقتصادی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و با توجه شرایط کلی و پیش بینی هایی که از آینده صنایع مختلف وجود دارد، صنعت برتر انتخاب می شود و در نهایت از بین شرکتهایی که در صنعت مورد نظر در کشور فعال هستند ، با توجه سودآوری و سایر اطلاعاتی که در صورتهای مالی شرکتها ارائه می شود ، بهترین شرکت انتخاب می شود و سهام آن شرکت خریداری می گردد.

تحلیلگرانی که بر اساس تحلیل تکنیکال به انتخاب سهم برای خرید و فروش می پردازند ، به شرایط اقتصاد دنیا، ایران و صنعت نمی پردازند برای آنها حتی سودآوری شرکت نیز چندان اهمیتی ندارد. تحلیلگران تکنیکال بر این باور هستند که تاریخ تکرار می شود آنها صرفا به روند گذشته قیمت سهم نگاه می کنند و بر اساس الگوها و رفتارهای تاریخی قیمت سهم در گذشته نسبت به خرید، فروش و یا نگهداری سهم تصمیم گیری میکنند. به عنوان مثال به شکل زیر توجه کنید :

تحلیلگر تکنیکال با توجه به تصویر بالا تصمیم گیری می کند بدون اینکه بداند اسم شرکت چیست در کدام حیطه فعالیت می کند و ….

حرفه ای های بازار سرمایه از هر دو روش برای انتخاب سهم استفاده میکنند آنها ابتدا با کمک تحلیل بنیادی سهام با پتانسیل رشد سودآوری را انتخاب می کنند و سپس با کمک تکنیک ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال به تعیین قیمت مناسب برای انجام معامله میپدازند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.