اساس ورود به بازارهای بین‌المللی


بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی مجتمع های پتروشیمی جنوب غرب خوزستان بر اساس استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی

هدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل جایگاه رقابتی مجتمع های پتروشیمی جنوب غرب استان خوزستان بر اساس استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. مدیران و کارشناسان مجتمع های پتروشیمی جنوب غربی استان خوزستان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران 154 اساس ورود به بازارهای بین‌المللی نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. و با استفاده از روایی محتوی توسط اساتید راهنما و مشاور تایید شد و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون کرونباخ انجام شد که ضریب کرونباخ برای پرسشنامه حاضر 0/745می باشد که حاکی از پایایی پرسشنامه است. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از آزمون های، t تک متغیره و فریدمن با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون t تک متغیره در سطح معنی داری (0/05) نشان داد از دیدگاه مدیران و کارشناسان جایگاه رقابتی مجتمع های پتروشیمی مورد مطالعه با توجه به استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی آنها از سطح قابل قبولی برخوردار است. همچنین اساس ورود به بازارهای بین‌المللی آزمون فریدمن، حاکی از بالاترین رتبه مربوط به استراتژی کاربرد منسجم تکنولوژی و کارکنان می باشد و کمترین رتبه مربوط به استراتژی های جایگاه یابی محصولات یا خدمات می باشد.

تفاوت بین کوتیشن، پروفرما اینویس و اینویس در بازرگانی بین الملل

تفاوت بین کوتیشن، پروفرما اینویس و اینویس در بازرگانی بین الملل

وقتی که صحبت از صدور قیمت و یا پرداخت مبالغ مربوط به خرید کالاها و خدمات در بازرگانی بین الملل مطرح می شود، ضروری است تا با برخی از اسناد مهم نظیر مظنه قیمت، پیش فاکتور و فاکتور آشنایی داشته باشیم و تفاوت بین آنها و کاربرد هر یک را به خوبی درک کنیم.

در این مقاله به بررسی این اسناد می پردازیم.

صدور صورتحساب جهت دریافت وجه کالا یا خدمات عرضه شده به مشتری بخش مهمی از فرایند فروش است. صدور برخی از اسناد نظیر فاکتور به لحاظ قانونی الزامی است؛ چون شرکت ها بر اساس فاکتورهای صادره موظف به ثبت خرید و فروش در دفاتر حسابداری خود هستند. فروشندگان از شروع به مذاکرات اولیه با مشتری تا تحویل کالا اسناد متفاوتی را صادر می کنند که در این بین چهار سند زیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 • مظنه قیمت (Quotation)
 • پیش فاکتور (Proforma Invoice)
 • فاکتور (Invoice)
 • رسید تحویل کالا (Delivery Note)

حوزه اصلی و تخصصی گروه ما ثبت شرکت در آلمان و اخذ اقامت آلمان از طریق ثبت شرکت است. در این باره بیشتر اساس ورود به بازارهای بین‌المللی بدانید.

کوتیشن (Quotation)

کوتیشن سندی است که توسط فروشنده صادر می شود و در آن قیمت کالا یا خدمات مورد انتظار خریدار و برخی از شرایط نظیر زمان تحویل و یا شرایط پرداخت بصورت خلاصه ذکر می شود. قیمت پیشنهادی فروشنده در کوتیشن می تواند تقریبی باشد، گرچه شرکت ها معمولا تا تکمیل مذاکرات خود با خریدار و صدور پرفورما و یا فاکتور نهایی معمولا قیمت های مندرج در کوتیشن را حفظ می کنند.

کوتیشن سندی است که در شروع به مذاکره توسط فروشنده صادر می شود تا بر اساس آن مذاکرات و توافقات لازم انجام پذیرد. کوتیشن مدرک یا سند رسمی برای دریافت وجه از خریدار محسوب نمی شود و در دفاتر حسابداری قابلیت ثبت ندارد. این سند معمولا به این دلیل صادر می شود که در قدم های بعدی یعنی صدور پیش فاکتور برای عقد قرارداد و یا فاکتور نهایی برای تحویل کالا تغییرات شگرفی ایجاد نشود و طرفین بتوانند بر اساس آن مذاکرات خود را برای رسیدن به توافق نهایی پیش ببرند.

یکی دیگر از خدمات گروه ما حسابداری و مشاوره مالیاتی در آلمان است که داشتن اطلاعات در این زمینه خالی از لطف نیست.

پیش فاکتور (Proforma Invoice)

پرفورما هم نظیر کوتیشن جزئیاتی از فروش کالا و خدمات را در خود جای می دهد. پرفورما در مقایسه با کوتیشن یک سند معتبر برای عقد قراردادها محسوب می شود. یک پرفورمای استاندارد حاوی مطالبی به شرح زیر می باشد:

 • شماره و تاریخ (Number and Date)
 • شرح کالا و خدمات (. ,Description, Part Number)
 • مقدار، قیمت واحد و قیمت کل و در صورت نیاز مبلغ ارزش افزوده (Quantity, Unit price, Total price, VAT)
 • ترم تحویل کالا (Term of delivery)
 • اعتبار قیمت (Validity)
 • شرایط پرداخت (Term of payment)
 • نام سازنده و کشور سازنده (Manufacturer name & Country of origin)
 • زمان تحویل (Delivery time)
 • قسم نامه (Affidavit)

همچنین در متن پرفورما می توان اطلاعاتی از وزن خالص و ناخالص کالا (Gross weight / Net weight) و نوع بسته بند (Type of packing) و شماره تعرفه کالا (HS Code) را قید کرد.

گاهی فروشنده در متن پیش فاکتور شرایطی را برای تحویل کالا ذکر می کند. بعنوان مثال اگر صادرات کالا نیاز به دریافت مجوزهای صادراتی خاص داشته باشد؛ نظیر مجوز BAFA جهت حمل برخی از کالا از آلمان، این موضوع در متن پیش فاکتور جهت اطلاع خریدار ذکر می شود.

نمونه ای از یک پیش فاکتور را در تصویر زیر می بینیم.

بارنامه یا Bill of lading سندی است که نشان می دهد کالا توسط شرکت حمل و نقل (Carrier) به وسیله حمل (Board) تحویل شده است. از سویی بارنامه نوعی قرارداد بین فرستنده بار (Shipper) و شرکت حمل و نقل است که توسط شرکت حمل و اساس ورود به بازارهای بین‌المللی نقل صادر می شود.

فاکتور (Invoice)

فاکتور یکی از اصلی ترین مدارک در پروسه فروش محسوب می شود که پرداخت وجه بر مبنای آن انجام می شود. فاکتور یک سند رسمی است که در دفاتر حسابداری شرکت ها ثبت می شود. در فاکتور همان اطلاعات مندرج در پرفورما که قبلا به آنها اشاره شد، درج می شود.

در خرید و فروش هایی که بصورت لوکال در داخل یک کشور انجام می شود، معمولا ذکر مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ضروری است. این مبلغ در کشورهای مختلف و در زمان های مختتلف متفاوت است. بعنوان مثال مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در آلمان در سال 2020 برای کالاهای استاندارد 19% ارزش کالا و خدمات و برای برخی از محصولات بویژه مواد غذایی 7% است. (این مبالغ به دلیل شیوع بیماری کرونا و تاثیر منفی آن بر تجارت هم اکنون به 16% و 5% کاهش یافته است). در آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر برای کالاهای صادراتی ارزش افزوده به مبلغ فاکتور اضافه نمی شود.

رسید تحویل کالا (Delivery note)

سند دیگری که به هنگام تحویل کالا به اساس ورود به بازارهای بین‌المللی خریدار صادر می شود، رسید تحویل کالا می باشد که حاوی اطلاعاتی از شرح کالا و مقادیر تحویل شده است و گاهی مبالغ هم در آن قید می شود. همچنین نام و مشخصات خریدار در آن ذکر می شود و یک نسخه از آن معمولا هم زمان با تحویل کالا به امضای گیرنده کالا می رسد. رسید تحویل کالا سند رسمی محسوب نمی شود و در دفاتر حسابداری به ثبت نمی رسد.

از دیگر خدماتی که باید پس از ثبت شرکت در آلمان از آن بهره ببرید، خدمات حقوقی و خدمات ویرچوال آفیس در آلمان است. با کلیک بر لینک های زیر با این خدمات آشنا می‌شوید.

شرکت­های خلاق در عرصه صادرات گیاهان دارویی مورد حمایت ویژه قرار می گیرند

حمایت ویژه از شرکت­های خلاق در عرصهی تولید گیاهان دارویی در مسیر ورود به بازارهای بین­ المللی و جذب سرمایه ­گذاری­ه ای خارجی از اصلی ­ترین محورهای برگزاری ششمین جشنواره­ی گیاهان دارویی است.

به گزارش بازار به نقل از ستاد خبری ششمین جشنواره­ و نمایشگاه­ گیاهان دارویی، سیف سهندی، دبیر این جشنواره، توسعه­ بازار، فرهنگ­سازی، سرمایه­ گذاری و توسعه­ صادرات محصولات دارویی را از اهداف اصلی نمایشگاه ششم معرفی و تاکید کرد: «در مسیر توسعه­­ی بازارهای صادراتی و حمایت­ از شرکت­های فعال در عرصه­ی تولید داروهای گیاهی، برنامه­ریزی جدی و گسترده­ای برای برطرف­سازی مشکلات دست­اندرکاران این صنعت و رفع چالش­های زنجیره­ی ارزش صورت گرفته است.»

سیف سهندی افزود: «با هدف توسعه­ی صادرات گیاهان دارویی و بسترسازی برای ورود موثر برندهای داخلی به این عرصه، امسال برای اولین‌بار پاویونی هم به بخش بین‌الملل نمایشگاه اختصاص‌ داده ‌شده است. در همین راستا، ما در نمایشگاه سال جاری، علاوه بر کشورهای همسایه، مهمانان زیادی نیز از کشورهای کنیا، ونزوئلا و چند کشور اروپایی خواهیم داشت. رویکرد ما این است که با معرفی اکوسیستم گیاهان دارویی کشور در قالب پاویون مذکور، گام موثری را برای جذب سرمایه­گذاری­های خارجی در این صنعت برداریم.»

وی ادامه داد: «در نمایشگاه امسال بستری فراهم شده است تا شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان با ارائه طرح‌های خود بتوانند نسبت به جذب سرمایه اقدام کنند.»

شایان ذکر است که هم ­اکنون در کشورمان حدود ۸۰۰ شرکت گیاهان دارویی فعال هستند که ۲۵ درصد از آنها دانش‌بنیان و ۱۰۰ شرکت خلاق هستند. دکتر سهندی اولویت خدماتی نمایشگاه را حمایت از شرکت­های خلاق معرفی و تاکید کرد: «انتظار داریم که این شرکت‌ها در نمایشگاه امسال حضور پررنگ‌تری داشته باشند و از خدمات آن به خوبی استفاده کنند.»

وی همچنین در ادامه­ی صحبت­های خود در قالب وبیناری تخصصی، نسبت به معرفی دیگر­ بخش­های ششمین جشنواره­ی تخصصی گیاهان دارویی اقدام کرد و گفت: «از جمله­ بخش­های جذاب این نمایشگاه، بخش دانش­آموزی است که محصلین مقاطع متوسطه­ی اول و دوم را مخاطب خود قرار داده است. بر این اساس، طبق فراخوانی که از قبل اعلام شده بود، بالغ بر هزار طرح، مربوط به گیاهان دارویی، از دانش‌آموزان متوسطه برای ستاد ارسال شده که تعداد صد اثر، به عنوان طرح­های برگزیده و برجسته مورد تایید قرار گرفته­اند و از طراحان آنها در زمان برگزاری نمایشگاه، تقدیر به عمل خواهد آمد.»

سهندی تاکید کرد که در بخش کودک هم نسبت به طراحی بازی­هایی جذاب و متنوع اقدام شده که کودکان و خانواده­های­شان در قالب مشارکت در این بازی­ها می­توانند با ویژگی­های گیاهان دارویی، خواص آنها و البته تغذیه سالم آشنا شوند.

دبیر ستاد جشنواره­ی گیاهان دارویی و طب سنتی، راه­اندازی سلامت­کده­ی طب سنتی را از دیگر بخش­های نمایشگاه عنوان کرد و افزود: «در نمایشگاه امسال مخاطبان می‌توانند به‌ این واحد مراجعه کرده و به صورت کاملاً رایگان ویزیت شوند. حتی در صورت تجویز دکتر، آنان از خدماتی مثل بادکش و ماساژ هم بهره‌مند خواهند شد.»

به گفته­ وی، داروخانه­ فرآورده‌های طبیعی هم بخش دیگری از خدمات نمایشگاه امسال است که علاقه‌مندان می‌توانند محصولات ارائه شده در نمایشگاه را از طریق مراجعه به این داروخانه خریداری کنند و یا سفارش دهند. سفارشات تا ۴۸ ساعت بعد به‌صورت رایگان، درب منزل خریداران، تحویل خواهد شد.

ششمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی ایران، دهم لغایت سیزدهم آبان‌ماه در محل مصلی بزرگ امام خمینی تهران برگزار می‌شود.

برندسازی لازمه ورود صنایع یزد به بازارهای بین‌المللی است

برندسازی لازمه ورود صنایع یزد به بازارهای بین‌المللی است

معاون امور صنایع کوچک و متوسط شرکت شهرکهای صنعتی یزد با بیان این‌که دوره آموزش برندسازی برای صنایع کوچک و متوسط این استان برگزار می‌شود، گفت: برندسازی لازمه ورود واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به بازارهای بین‌المللی است.

«محمد دهقان» در گفت و گو با خبرنگار ایسنا-منطقه یزد، با اشاره به ضرورت حمایت از صنایع استان، عدم آموزش برندسازی را یکی از مهمترین دغدغه‌های توسعه اقتصادی در کشور عنوان و اظهار کرد: صنایع کوچک و متوسط به دلیل نوع فعالیت و چابکی خاص خود نقش مهمی در توسعه زود بازده اقتصادی ایفا می‌کنند.

وی حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را یکی از اولویت‌های جدی شرکت شهرکهای صنعتی در استان یزد دانست و افزود: ‌‌‌‌خوشبختانه سیاست استان در راستای حمایت از واحدهای صنعتی تقویت و توانمندسازی بیش از پیش در حوزه بازاریابی و ورود به بازارهای بین‌المللی است.

معاون امور صنایع کوچک و متوسط شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، برندسازی را اولین اولویت صنایع استان یزد برای ورود به بازارهای خارجی دانست و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی برندسازی از جمله برنامه‌های شرکت شهرکهای صنعتی یزد برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است.

این مسئول با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بومی برای توسعه اقتصادی، تصریح کرد: خوشبختانه یزد از جمله استان‌های غنی کشور در حوزه منابع انسانی متخصص دانشگاهی و اقتصادی است.

وی کیفیت و تنوع را یکی مهمترین ویژگی محصولات بومی در استان دانست و بیان کرد: متأسفانه تاکنون آن طور که باید و شاید به بحث برندسازی ظرفیت‌های اقتصادی داخلی توجه نشده است.

معاون شرکت شهرکهای صنعتی یزد با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مرکز فناوری و کسب و کار در استان، ادامه داد: ارائه مشاوره‌های تخصصی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از دیگر اقدامات انجام شده و در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد است.

صنعت نساجی یزد فاصله زیادی با عصر بردینگ دارد

«داود احمدی» یک مدرس و کارشناس ارشد حوزه برندسازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا-منطقه یزد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد عدم توجه به مقوله برندسازی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی ایران نقش مهمی در جلوگیری از معرفی آن طور که باید واحدهای صنعتی و تولیدی استان و کشور به بازارهای بین المللی ایفا کرده است.

وی افزود: به طور مثال صنعت نساجی یزد که از جمله ظرفیت‌های هنری و اقتصادی این استان است علی‌رغم کیفیت، سابقه و تنوع، به دلیل عدم برندسازی مناسب در حال حاضر به نام برندهای غیر ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

این مدرس برندینگ گفت: عدم توجه به بحث مهم و کاربردی برندسازی در حقیقت از بین بردن بعد فرهنگی و هویت اصیل ظرفیت اقتصادی و هنری صنایع مختلف نظیر نساجی است.

احمدی توجه به جایگاه امروز صنعت نساجی استان یزد و مقایسه کردن این مهم نسبت به 50 سال گذشته را تلنگری موثر در این خصوص دانست و بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر هیچ سازمان و تیم حرفه‌ای برای ساماندهی عرضه بروز محصولات نساجی در استان یزد وجود ندارد.

وی عدم توجه به مقوله بسته‌بندی نساجی، طراحی متناسب با فرهنگ بومی و نیاز مخاطب و عدم بازاریابی بین‌المللی با نام پارچه یزدی و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای برندسازی را از جمله چالش‌های جدی در حوزه نساجی عنوان و تصریح کرد: ‌‌‌علی‌رغم سابقه دیرینه صنعت نساجی و همچنین تولیدات متنوع اساس ورود به بازارهای بین‌المللی و مختلف هنوز هم این مهم در استان و کشور فاقد شعار، لوگو و رنگ ثابت و مشخص است.

این مدرس برندیگ با بیان این‌که شرایط کنونی بازار و صنعت نساجی یزد فاصله زیادی با عصر برندیگ دارد، بیان کرد: عصر برندینگ امروز به مسیری مطمئن برای توسعه اقتصادی در سطوح مختلف تبدیل شده و سعی دارد ظرفیت‌های اقتصادی نقاط مختلف جهان را آن طور که باید به مخاطبین معرفی و علاوه بر افزایش میزان فروش جامعه هدف را با هویت‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آشنا کند.

فله فروشی، آفت برند نساجی یزد

احمدی توجه به کیفیت خوب، بازاریابی مناسب و هویت شناسی را از جمله عناصر برندسازی دانست و تأکید کرد: متأسفانه در حال حاضر مصرف کننده نهایی در حوزه نساجی بدون شناخت از تولید کننده نسبت به انتخاب جنس اقدام می کند و این از جمله مغایرت‌های فرآیند معرفی نساجی یزد با علم برندینگ است.

وی گفت: فله فروشی یکی از آفت‌های جدی در راستای معرفی بیش از پیش صنعت و هنر نساجی یزدی است که باید برای رفع این چالش اقدامی جدی و در شأن انجام شود.

وی آشنایی کامل مشتری با تولید کننده را یکی از اهداف برندسازی عنوان کرد و افزود: برند در حقیقت ابزاری برای ایجاد ارتباط بیشتری و عمیق‌تر بین مشتری و تولید کننده است.

احمدی عدم آموزش لازم در حوزه برندیگ و عدم آشنایی بسیاری از مدیران صنایع تولیدی کوچک و متوسط را از جمله مهمترین چالش استان و کشور در حوزه نساجی دانست و بیان کرد: نگرش امروز بازارهای بین‌المللی تغییر کرده و اگر صنعتگران ایرانی آن طور که باید خود را به بحث برندینگ و بازاریابی حرفه تجهیز نکنند نمی‌توان آینده‌ای روش برای ظرفیت‌های اقتصادی استان و کشور متصور بود.

این مدرس برندینگ در استان یزد با بیان این‌که فعالیت اقتصادی و برندسازی دو بال پرواز در حوزه صنعتی و تولیدی هستند، اظهار کرد: فرآیند برندینگ به صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی کمک می‌کند که مخاطب آن چیزی را که تولید کنند می‌خواهد در موردش بداند.

این کارشناس ارشد حوزه برندسازی در پایان سخنان خود ارتقای وضعیت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی را از جمله ویژگی‌های توجه به مقوله برندینگ دانست و بیان کرد: برندسازی، توجه به کیفیت و معرفی اصالت محصول فارغ از گرانی و گرانفروشی است.

چگونه صادرات با سرمایه کم و سودآوری زیاد ممکن است؟

صادرات با سرمایه کم و سود زیاد

یک باور غلط در بین عموم این است که برای انجام صادرات و واردات، حتما باید سرمایه کلانی داشت. اما شاید جالب باشد بدانید تقریبا تمام بازار صادراتی ایالات متحده را صادر کننده‌هایی از جنس صاحبان کسب و کارهای کوچک، تشکیل می‌دهد و بازارهای مصرف بین المللی مانند طبقه متوسط رو به رشد چین، برای کسب و کارهای کوچک‌تر، فرصت‌های بیشتری را فراهم کرده است تا اساس ورود به بازارهای بین‌المللی وارد بازی صادرات با سرمایه کم شوند.

حداقل سرمایه اولیه برای صادرات

قطعا برای راه اندازی هر کسب و کاری به یک حداقل سرمایه اولیه نیاز است. اغلب کارآفرینان موفق و البته میلیاردر، کار خود را با سرمایه‌‌ای اندک آغاز نموده اند. اما سوال اینجاست که اساس ورود به بازارهای بین‌المللی چطور می‌توان یک صادرات با سرمایه کم سودآور و یا حتی صادرات بدون سرمایه اولیه اما موفق داشت؟ پاسخ بسیار ساده است: با جذب سرمایه و سرمایه گذار.

تحقیقات علمی و بررسی‌های صورت گرفته بر روی نرخ رشد بالای اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی حاکی از آن است که رشد اقتصادی این کشورها به دلیل توجه به دو فاکتور است:

1- جذب سرمایه‌گذار خارجی

در واقع، ورود مستقیم یک سرمایه گذار خارجی، خطرات و ریسک ناشی از قیمت بالا به دلیل تعرفه‌های وارداتی، فسخ قراردادها، موانع تجارت خارجی و ورود رقبا را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال مالزی یکی از این کشورهاست که با جذب سرمایه گذاری‌های خارجی توانسته است رشد سریع اقتصادی شگرفی را تجربه نماید؛ بطوری که در طول سال‌های ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۳، GDP واقعی سالانه‌‌اش، حدود ۶. ۳٪ رشد داشته و درآمد سالانه آن از ۳. ۸۰ دلار به ۱۰. ۰۳ دلار رسیده است.

صادرات با سرمایه کم و سود زیاد

۲- توسعه صادرات در دو فرمت Export Oriented Industrialization ((EOI) یا Export Led Industrialization (ELI)

صنعتی سازی برای صادرات (EOI) سیاستی است که در بازارهای رقابتی استفاده می‌شود و موجب گشوده شدن درهای بازارهای داخلی به روی رقبای خارجی و ایجاد فضا و زمینه برای صادرات کالاهای دارای مزیت رقابتی می‌شود. البته این سیاست برای محصولات نوین و ایده‌های نوظهور جای بحث دارد و باید با دقت بکار برده شود.

صنعتی سازی به رهبری صادرات (ELI) نیز سیاستی است که در کشورهای در حال توسعه اتخاذ شده و بدین گونه است که با استفاده از یارانه دولتی کالایی را تولید کرده و صادر می‌نمایند تا سهم کوچکی از بازار سایر کشورها را بدست آورند. استراتژی بکار برده شده در این سیاست این است که در ازای نقدینگی بدست آمده از صادرات، کشور مقصد به عنوان یک تامین کننده کالای مورد نیاز با هزینه کمتر، ایفای نقش خواهد کرد.

درست است که جذب سرمایه برای صادرات کار چندان آسانی نیست و یکی از بزرگترین چالش‌های اساس ورود به بازارهای بین‌المللی پیش رو در مسیرتان است، اما نشدنی نیست. تا به اینجا متوجه شدید که با سرمایه کم هم می‌توان صادرات کرد، اما این را باید یادآور شویم که اندک بودن سرمایه یعنی باید با دقت و تحقیق بیشتری، قدم بردارید و آنگاه که اطمینان یافتید وارد کار صادرات و واردات شوید. در واقع، با این کار احتمال ریسک و اشتباهات به حداقل می‌رسد و امنیت تجارت خود را نیز بالا می‌برید. قطعا یک مشاوره صادراتی می‌تواند به شما در این مسیر کمک کند و سرمایه گذاری بالقوه را به شما معرفی نماید.

برای شروع صادرات از کارشناسان مجرب مشاوره بگیرید.

اما حال که مسیر جذب سرمایه اولیه مشخص شده است، سوالی ممکن است ذهن شما را به خود مشغول کرده باشد این است که چطور کشور مناسبی برای مقصد صادرات بیابیم و اصولا چگونه با مشتری‌های خارجی وارد ارتباط و مذاکره شویم؟

اما پیش از آنکه به این مبحث بپردازیم بهتر است کمی با انواع محصولات صادراتی آشنا شویم.

محصولات صادراتی با سرمایه کم و سودآوری بالا

اصولا صادرات به دو صورت انجام می‌شود: محصول نهایی تولید شده و مواد خام و اولیه.

اگر بخواهیم یک صادرات با سرمایه کم و سودآوری زیاد داشته باشیم، بر اساس اهداف استراتژی صنعتی سازی به رهبری صادرات، باید صادرات ما به صورت محصول نهایی تولید شده یا فراوری شده باشد. اما این استراتژی، یک ریسک بزرگ است چرا که باید با کالای کشورهای صنعتی که از تکنولوژی برتر، نیروهای کاری آموزش دیده بهتر، سرمایه اولیه بالاتر و نقدینگی بیشتر برخوردار هستند، رقابت کنید. اما با تمام این سختی‌ها، همچنان بر این باور هستیم که صادرات مواد اولیه و خام اثربخشی و سودآوری بسیار پایینی دارد و منطقی نیست.

اینجاست که یک مشاور صادراتی می‌تواند تاثیر و نقش بسزایی در موفقیت و کاهش ریسک برنامه صادراتی و شناسایی رقبا و واکنش‌های احتمالی آنها داشته باشد.

مادامی که بحث صادرات با سرمایه کم پیش می‌آید، انتخاب کالا حساسیت بیشتری پیدا می‌کند. هر کس بر اساس معیار خاصی محصول یا کالای صادراتی مورد نظرش را انتخاب می‌کند، اما چیزی که مسلم است میزان سودآوری و توجیه قیمت خرید به فروش، اصلی‌ترین گزینه در انتخاب آن محصول است.

اما برای انتخاب و توجیه سودآوری محصول باید بتوانید به سوال‌های زیر پاسخی منطقی بدهید و سپس با توجه به پاسخ‌هایتان، تصمیم نهایی را اتخاذ نمایید:

 1. در مورد کالای انتخاب شده تا چه میزان اطلاعات دارید؟
 2. فسادپذیری آن کالا تا چه میزانی است؟
 3. چه تعداد تامین کننده برای این محصول اساس ورود به بازارهای بین‌المللی می‌شناسید؟
 4. تا چه حد در میان این تامین کننده‌ها اعتبار دارید؟
 5. کالای انتخاب شده بومی منطقه زندگی شماست؟
 6. فاصله انبار تا کارخانه و محل تولید چقدر است؟
 7. در چند کشور هدف، خریداری برای محصول تان سراغ دارید و کسی را می‌شناسید؟

کالای مناسب برای صادرات با سرمایه کم و سود زیاد

قطعا کالایی که برای صادرات انتخاب می‌کنیم باید بر اساس پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور باشد. اما در واقع، معیار اصلی شما برای انتخاب محصول باید توانمندی منطقه یا شهر خود باشد، و اینکه محصول و کالای شما قابلیت صادر شدن به بازار هشت میلیارد نفری را دارد؟ نه اینکه در اتاق بازرگانی چه خبر است و این کالا یا محصول صادر می‌شود یا خیر.

ممکن است کالای گمنامی وجود داشته باشد که در زمینه صادرات، سودآوری خوبی نیز به همراه داشته باشد اما تا به حال مورد توجه قرار نگرفته باشد، به اساس ورود به بازارهای بین‌المللی عبارت دیگر ممکن است محصولی صادراتی با توجیه اقتصادی باشد.

بازاریابی برای صادرات با سرمایه کم

برای سودآوری بیشتر در صادرات با سرمایه کم از بازاریابی صادراتی و بازاریابی بین‌المللی غفلت نکنید.

یکی از بزرگترین ضعف‌ها در کسب و کارهای کوچک، نداشتن راه ارتباطی مناسب و عدم آشنایی آنها با روش‌ها و استراتژی‌های بازاریابی و مارکتینگ است و زمانی که پای صادرات با سرمایه کم به میان می‌آید، این مساله بغرنج‌تر نیز می‌شود. خوشبختانه امروزه استفاده از روش‌های علمی بازاریابی بین المللی، این فرصت را در اختیار بسیاری از این کسب و کارها قرار داده است تا بتوانند سودآوری مناسبی از صادرات خود بدست آورند.

پیش از هر کاری در هر برنامه بازاریابی بین‌المللی، نیاز است تا رویکرد و مشخصات واحد تولیدی از قبیل زمینه فعالیت، میزان تولید، مجوزهای اخذ شده برای ورود به دنیای پر فراز و نشیب صادرات به وضوح بیان شود. علاوه بر آن، مشخصات کالای تولید شده از جمله نام، کد صادراتی، کاربردها، زنجیره تامین، برنامه توسعه و مزیت رقابتی کالا، پیچیدگی‌ها و سطح فناوری و تکنولوژی بکار رفته در آن و ارزیابی بسته‌بندی محصول نیز مشخص شده باشد.

برای دریافت گزارش اختصاصی از بازار هدف یا محصول خود سفارش دهید.

 • راهنمای انتخاب بازار هدف
 • مطالعات یک بازار از نظر یک کالای مشخص
 • بررسی رقبا و نیاز بازار هدف

انتخاب بازار مناسب برای صادرات با سرمایه کم

بدون شک انتخاب یک کشور برای مقصد صادرات سخت‌ترین مرحله در فرآیند صادرات است؛ برای این باید بررسی کنید اساسا آیا کالای شما در کشور مقصد کارآیی دارد یا آن کشور به این کالا نیاز دارد؟ آیا کالا و محصول تولید شده در کشور هدف متقاضی دارد یا خیر؟ تولید کننده‌های این کالا در کشور مقصد در چه جایگاهی هستند و چه وضعیتی دارند؟ یا کشور هدف، ظرفیت و پتانسیل خرید چه میزان از محصول شما را دارد و پتانسیل چه حجمی از مبادلات تجاری را دارد؟ علاوه بر آن، کالا و محصول شما چه خریدارها و فروشنده‌های دیگری دارد؟

آشنایی با آداب و رسوم و وضعیت معیشتی کشورهای هدف و همچنین مناسبات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور مبدا و مقصد، می‌تواند در این مسیر کمک بسیار بزرگی برای شما باشد.

به عقیده ما اولین گزینه می‌تواند کشوری باشد که حداقل یک بار به آنجا سفر کرده‌‌اید و با ساختار، فرهنگ و یا زبان آن کشور آشنایی دارید. به همین دلیل است که همیشه به صادرکنندگان توصیه می‌شود قبل از شروع صادرات به یک بازار جدید، حداقل یک سفر به آنجا داشته اساس ورود به بازارهای بین‌المللی باشند و در نمایشگاه‌های تجاری آن شرکت کنند.

اما از آنجایی که هزینه‌ها در صادرات با سرمایه کم باید به دقت پیش بینی و تعیین شوند، ما در اینجا می‌توانیم به شما توصیه کنیم که در ابتدا بازارهای صادرات و واردات کشورهای همسایه را بررسی نمایید. فراموش نکنید که باید امکانات کشور مورد نظر را نیز مورد توجه قرار دهید. امکاناتی نظیر مسیرهای ارتباطی از قبیل بندرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و مسیرهای ریلی و زمینی و امکانات کشور مبدا و مقصد. بررسی موقعیت جغرافیایی و مسافت و فاصله کشور مبدا و مقصد می‌تواند به شما کمک کند تا نزدیکترین و بهترین مسیر را انتخاب و دردسرها و هزینه‌های اضافی احتمالی را پیش بینی کرده و یا از بروز آنها جلوگیری نمایید.

ما نیز مطلبی با عنوان «بهترین بازار صادراتی برای کسب و کار من چیست» نوشتیم که می‌تواند در این زمینه کمکتان باشد.

تحقیقات بازار

احتمالا تا به اینجا متوجه شده‌‌اید که تمام این موارد و بسیاری موارد دیگری که در مسیر صادرات پیش روی تان است به تحقیقاتی علمی و بر اساس آمار و ارقام نیاز دارد. بازاریابی صادراتی یا تحقیقات بازار صادرات، آن مسیری است که می‌تواند عوامل محرک در بازار را شناسایی کرده و شیوه‌های بهره مندی بیشتر از آن بازار را به شما نشان دهد و حتی بالاتر از آن امکان پذیر بودن تجارت محصول در کشور هدف را پیش بینی نماید. این مشاور با آگاهی از تعرفه‌ها و قوانین دنیای تجارت می‌تواند میزان موفقیت صادرات شما را پیش بینی نماید. زمانی که شما از یک مشاور تحقیقات بازار صادرات در کسب و کارتان استفاده کنید، می‌توانید از موفقیت برنامه صادراتی‌تان مطمئن باشید!

قرارداد صادرات

به طور کلی انتخاب یک استراتژی و برنامه صادراتی به نوع محصول بستگی دارد، اما در مسیر برنامه‌ریزی برای صادرات با سرمایه کم، می‌توان از ابزارهای مختلفی برای تعیین منابع استفاده نمود. اولین ابزار، استفاده از اطلاعات و اخبار تجاری روزانه منتشر شده توسط ارگان‌های تجاری آن کشور و همچنین پلتفرم‌های کالا محور یا خدمات محور مربوط به فروش در کشور هدف است.

یکی دیگر از ابزارهای تحقیقات بازار، بررسی اطلاعات اتاق‌های مشترک بین کشور مبدا و مقصد است که البته در کشور مبدا این اطلاعات به صورت بسیار کلی ارائه می‌شود و برای دریافت اطلاعات جزئی‌تر نیاز دارید تا به صورت حضوری در کشور مقصد این اطلاعات را دریافت کنید. که در اینجا توانایی و دانش زبان کشور هدف و شناخت قوانین تجارت و الگوهای مصرفی در آن کشور، می‌تواند نتیجه بهتری را به همراه داشته باشد.

پس از برنامه ریزی برای صادرات می‌بایست خریداران و مصرف کننده‌های عمده محصول را شناسایی و راه‌های ارتباطی با آنها را بررسی نمود. این امر با رصد اندازه و سهم بازار در کشور مبدا و مقصد و استخراج اطلاعات از آنها صورت می‌پذیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.