فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران


حجم معاملات هر نماد با توجه به رخدادهای مختلف، ممکن است مشمول تغییرات مثبت یا منفی شود؛ ولی معمولا سهام شرکت‌ها روند مشخصی را در بازار طی می‌کند.
طبق این تعریف، زمانی‌که حجم معاملات یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند.

فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران

از مشکلات همیشگی شرکت ها، «رسوب مانده حساب ها و اسناد دریافتنی» است که سبب می شود با کمبود نقدینگی مواجه شوند. هدف استفاده از ابزار کارگزاری (فاکتورینگ) این است که چگونه این مکانیزم حقوقی و مالی، می تواند مانده حساب ها و اسناد دریافتنی را کاهش دهد و به تقویت نقدینگی شرکت ها کمک کند.

یکی از راه های بالابردن سطح و انگیزه فروش شرکت ها، فروش نسیه است که موجب می شود تا حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری (دارایی های جاری) افزایش یابد. در فروش نسیه، فروشنده کالا را تحویل خریدار (مشتری) می دهد و خریدار نیز متعهد می شود، مبلغ مورد معامله فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران را در موعد مقرر به فروشنده (صاحب کالا) بپردازد. در تجارت، عواملی مانند عدم رضایت بین خریدار و فروشنده، تردید طرفین معامله، اهلیت نداشتن خریدار یا ورشکستگی وی، سبب می شود تا ریسک وصول مطالبات بیشتر شود و براین اساس، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شناسایی و در صورت قطعی شدن عدم وصول تمام یا بخشی از مطالبات، به هزینه مطالبات مشکوک الوصول تبدیل می شود. هدف ما این است که چگونه فروشنده می تواند با استفاده از مکانیزم کارگزاری تجاری، جلوی سوخت شدن مطالبات را بگیرد و مطالبات کوتاه مدت را قبل از موعد مقرر به وجه نقد تبدیل کند.

در تجارت، همواره انگیزه تاجر یا بازرگان این است که مطالبات خود را به شیوه های مختلف از جمله با حق کمیسیون یا از طریق کارگزاری، زودتر از موعد به وجه نقد تبدیل کند. در کشورهایی مانند بلژیک، هلند و آلمان برای وصول مطالبات و تقویت نقدینگی شرکت ها، از قانون مدنی و انتقال حقوق مالی استفاده می شود. در فرانسه، وصول مطالبات از طریق فاکتورینگ، جانشین قرارداد می شود و در آمریکا، با بهره مندی از قانون متحدالشکل تجاری، مکانیزم فاکتورینگ، به عنوان معاملات تضمینی شناخته می شود و در انگلیس از قانون فاکتورینگ برای انتقال مطالبات استفاده می شود. در ایران نیز، مطابق ماده (10) قانون مدنی و ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامه اجرایی آن و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات، مکانیزم کارگزاری (فاکتورینگ) یکی از راه های وصول مطالبات محسوب می شود.

یکی از راه های تامین نقدینگی تبدیل زودتر از موعد حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری به وجه نقد است که توسط کارگزار تجاری (Factoring) در قالب قرارداد حقوق مالی بین فروشنده و کارگزار تجاری شکل می گیرد. در واقع، چنانچه فروشنده به نقدینگی نیاز داشته باشد، می تواند مطالبات خود را قبل از سررسید با کسر مبلغی یا با تخفیف (تنزیل) به کارگزار تجاری منتقل کند و کارگزار، وجه نقد را به فروشنده بپردازد و سپس، کارگزار، اصل مبلغ را در سررسید از خریدار دریافت می کند.

در فاکتورینگ، هر سه طرف، (فروشنده، خریدار و کارگزار تجاری)، سود می برند. فروشنده، مطالبات خود را قبل از سررسید و با کسر مبلغی یا تخفیف (تنزیل) به صورت نقد از کارگزار وصول می کند. خریدار، مواد اولیه یا کالای مورد نیاز خود را به موقع و بدون پرداخت مبلغ اضافی، دریافت می کند و کارگزار تجاری نیز از منافع تجاری فاکتورینگ برخوردار می شود که این منافع، مابه التفاوت اصل مبلغ فاکتور و مبلغی است که کارگزار از فاکتور کسر می کند. کارگزار، در محاسبه حق کمیسیون یا مبلغ تخفیف (تنزیل) از مبلغ فاکتور، عواملی مانند ریسک تجاری، ریسک اعتباری، ریسک مالی و هزینه جایگزینی تامین وجه نقد از طریق سایر روش های تامین مالی مانند وام کوتاه مدت را در نظر می گیرد. در قرارداد فاکتورینگ، انتقال حقوق مطالبات فروشنده به کارگزار تجاری، از نوع نیابت نیست، یعنی فروشنده به کارگزار تجاری وکالت (نیابت) نمی دهد تا به جای خود، مطالبات را وصول کند، بلکه فروشنده کل حق و حقوق مطالبات خود را به کارگزار تجاری منتقل می کند و از آنجاکه در قرارداد فاکتورینگ، فروشنده با کارگزار رابطه قراردادی دارد و بدهکار (خریدار)، هیچ گونه رابطه قراردادی با کارگزار ندارد، لذا، رضایت بدهکار شرط نیست.

در قرارداد فاکتورینگ، بسته به نوع توافقی که بین فروشنده و کارگزار صورت می گیرد، می تواند بدون حق رجوع یا با حق رجوع باشد. چنانچه قرارداد بدون حق رجوع به فروشنده باشد و خریدار (بدهکار) نتواند بدهی خود را بپردازد، کارگزار نمی تواند به فروشنده مراجعه کند. اما چنانچه قرارداد با حق رجوع به فروشنده باشد، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت بدهی، کارگزار حق رجوع به فروشنده را دارد. اما در قرارداد کارگزاری خارجی (فورفیتینگ)، قرارداد بدون حق رجوع به فروشنده (صادرکننده) است و در صورت ناتوانی خریدار (واردکننده) از پرداخت بدهی، کارگزار (فورفیتر) حق رجوع به فروشنده (صادرکننده) را ندارد. فورفیتینگ (Forfaiting) یکی از ابزارهای نوین تامین نقدینگی در تجارت بین الملل است که صادرکننده می تواند اسناد تجاری و مطالبات مدت دار خود را با تخفیف (تنزیل) به کارگزار خارجی واگذار کند و فورفیتر، حق رجوع به صادرکننده را ندارد و مسوولیت صادرکننده در برابر واردکننده، فقط اطمینان از کیفیت مواد و کالا است. در واقع فورفیتر، مطالبات صادرکننده (فروشنده) را با تخفیف (تنزیل) و بدون حق رجوع به صادرکننده، خریداری می کند و اختیار معامله را در دست می گیرد. در فورفیتینگ، وظیفه از صادرکننده به فورفیتر منتقل نمی شود (تعهد منفی) بلکه، مطالبات از صادرکننده به فورفیتر منتقل می شود (تعهد مثبت) . بنابراین، صادرکننده، درمقابل دریافت وجه نقد با تخفیف (تنزیل) از فورفیتر، مطالبات خود را به فورفیتر منتقل می کند و این فورفیتر است که مطالبات خود را از بدهکار یا مدیون (واردکننده) دریافت می کند.

زمانی که فروشنده (صادرکننده) یک شخص حقیقی یا یک شرکت صددرصد خصوصی با مالکیت انفرادی است، با توجه به اینکه تمامی بدهی، تعهدات و دارایی ها، متعلق به مالک است و هرگونه نفع و ضرر به صاحب مال منتقل می شود، لذا صاحب مال، در محاسبه حق کارگزاری یا حق کمیسیون، بهترین شرایط را در نظر می گیرد تا ضرر و زیان کمتر و منافع بیشتری را به دست آورد. اما زمانی که فروشنده یا صادرکننده، ماهیت حقوق عمومی یا دولتی دارد، وی بر اموال و دارایی بخش عمومی یا دولت مدیریت کرده و در مقابل مدیریت بر اموال و دارایی عمومی، حقوق دریافت می کند. در این شرایط، فروشنده یا صادرکننده به نمایندگی از دولت یا بخش عمومی، برای حفظ منافع عمومی و جلوگیری از حیف و میل بیت المال، باید چهار نکته اساسی را مورد توجه قرار دهد.

1- بین بخش عمومی و کارگزار تجاری، قرارداد حقوق مالی منعقد شود و هرگونه داد و ستد و قبض و اقباض به صورت شفاف مستندسازی شود.

2-مبلغ کسر یا تخفیف (تنزیل) به عنوان حق کارگزار تجاری، باید به صورت منطقی و منصفانه محاسبه و در قرارداد منظور شود.

3- فروشنده یا صادرکننده به نمایندگی از دولت یا بخش عمومی، بتواند کارگزار تجاری را در شرایط رقابتی انتخاب کند و به عبارت دیگر، کارگزار، انحصاری نباشد.

4-نظارت قبل از تبدیل مطالبات به وجه نقد از طریق بررسی مفاد قرارداد حقوق مالی و نحوه انتخاب کارگزار صورت گیرد. نظارت حین تبدیل مطالبات به وجه نقد، از طریق محاسبه مبلغ تخفیف (تنزیل) یا حق کمیسیون و میزان ریسک و هزینه جایگزینی تامین وجه نقد نسبت به سایر روش های تامین مالی کنترل شود و نظارت بعد از تبدیل مطالبات به وجه نقد با بررسی قرارداد و محاسبه تنزیل و ارزیابی فرآیندها تحقق یابد.

از مجموعه مباحث فوق، نتیجه می گیریم که برای تقویت نقدینگی شرکت ها و جلوگیری از سوخت شدن احتمالی مطالبات و دستیابی به سود بیشتر، می توان از مکانیزم حقوق مالی کارگزاری تجاری (فاکتورینگ) استفاده کرد تا از رسوب مانده حساب ها و اسناد دریافتی تجاری جلوگیری به عمل آید. بر این اساس، توصیه می شود آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) از سوی مدیران مالی، اقتصادی و بانکی کشور، به روزرسانی شود تا کاستی های احتمالی این آیین نامه اصلاح شود و دانشجویان نیز در پایان نامه و رساله های خود با هدایت و راهنمایی استادان، تاثیر قرارداد حقوق مالی و فاکتورینگ را بر جریان نقدی، سودآوری و ارزش اقتصادی شرکت، تحقیق و پژوهش کنند تا به یافته های ارزنده و شگفت انگیز دست یابند.

حجم مشکوک چیست؟

حجم مشکوک

زمانی که صحبت از معاملات سهام به میان می‌آید، اصطلاحات مختلفی به گوش می‌خورد که یکی از آنها، حجم مشکوک در بورس است. به عبارت ساده، تعداد معاملات سهام هر نماد در یک بازه زمانی مشخص (مثلا یک روز) را حجم معاملات آن نماد می‌گویند و در شرایطی ممکن است کارشناسان این حجم را غیرواقعی تلقی کنند که در اینصورت حجم مشکوک فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران نامیده می‌شود.

در سایت شركت مديريت فناوری بورس تهران به آدرس tsetmc.com حجم معاملات نمادهای مختلف به صورت روزانه قابل دسترسی است.
برای آشنایی بیشتر با حجم مشکوک، ابتدا به بررسی دقیق مفهوم حجم در معاملات می‌پردازیم.

مفهوم حجم معاملات

همان‌طور که می‌دانید روش‌های مختلفی جهت تحلیل بازار بورس به منظور انجام سرمایه‌گذاری سودده وجود دارد؛ تمامی این روش‌ها از تعدادی پارامتر تشکیل شده اند که در بسیاری اوقات این پارامترها ثابت است و تغییر در روش محاسبه و یا تاکید فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران بر یک پارامتر قوی‌تر می‌شود.
حجم معاملات نیز یکی از پارامترهایی است که تقریبا در تمامی روش‌های تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که از تکنیک تابلوخوانی برای انجام معامله استفاده می‌کنند، در واقع با تکیه بر حجم معاملات و همچنین میانگین حجم ماه، معاملات خود را مدیریت می‌کنند.

یکی دیگر از روش‌هایی که تحلیلگران بازار بورس از آن استفاده می‌کنند، تحلیل تکنیکال است. در این روش از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌شود که گاهی هدف آن‌ها تعیین وضعیت فعلی بازار و گاهی پیش‌بینی وضعیت آینده آن است؛ در تمامی این روش‌ها سه پارامتر بازه زمانی، قیمت سهم و حجم معاملات سهم، بخش مهمی از فرآیند را تشکیل می‌دهند و در واقع حجم معاملات پارامتری است که موجب گسترش و توسعه اندیکاتورهای این روش تحلیلی شده است.
برای آشنایی بیشتر با روش تحلیل تکنیکال می‌توانید مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ را مطالعه نمایید.

همچنین از آنجایی که بسیاری از سیستم‌های معاملاتی در دنیا با تکیه بر حجم معاملات گسترش یافته‌اند؛ این پارمتر، خود به اشکال مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین آن‌ها «میانگین حجم ماه» است.

میانگین حجم ماه چیست؟

برای انجام تحلیل بازار، پارامترهایی مانند قیمت، حجم و … به صورت میانگین در یک بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ لذا طبق این تعریف، به میانگین حجم‌هایی که در طول یک ماه کاری معامله شده‌اند، میانگین حجم ماه می‌گویند.
برای محاسبه میانگین حجم ماه، تمامی حجم‌های یک ماه کاری (شامل ۲۱ روز قبل از روز جاری) را با یکدیگر جمع و سپس بر تعداد روز تقسیم می‌کنند. عدد به‌دست آمده کاربردهای گسترده‌ای در تحلیل بازار و برآورد سوددهی یک سهم دارد که از این دست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نقدشوندگی سهم: با استفاده از میانگین حجم ماه، می‌توان میزان نقدشوندگی یک سهم را تخمین زد.
خرید سهام با توجه به نقدشوندگی آن به این معناست که به عنوان مثال: شما قصد خرید ۵۰۰ هزار سهم از نماد «الف» را دارید. اگر حجم معاملاتی این نماد در روز ۱۰۰هزار سهم باشد، انجام این معامله عملا امکان‌پذیر نیست و برای شما نقدشوندگی ندارد؛ اما اگر همین نماد دارای میانگین حجمی ۲۰ملیون سهم در ماه باشد، امکان معامله فراهم شده و این سهام قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد.
توجه داشته باشید که نقدشوندگی هر سهم معیار فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران بسیار مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای خرید به حساب می‌آید.

ورود سرمایه به یک سهم: بالا رفتن حجم معاملات در سهام هر نماد به معنای ورود پول و سرمایه به آن است. این موضوع یکی از مواردی است که سرمایه‌گذاران به آن توجه می‌کنند. تزریق پول به هر سهام علاوه بر تاثیری که در میزان نقدشوندگی آن دارد، می‌تواند به معنای رخ دادن تغییرات مثبت در شرکت نیز باشد.

البته درنظر گرفتن این موضوع جهت انجام سرمایه‌گذاری، به تنهایی توصیه نمی‌شود؛ ولی در بحث میانگین حجم ماه، عدد به‌دست آمده می‌تواند نشان‌دهنده رشد نماد و تزریق پول به آن باشد.

مفهوم حجم مشکوک

حجم مشکوک سهام

حجم معاملات هر نماد با توجه به رخدادهای مختلف، ممکن است مشمول تغییرات مثبت یا منفی شود؛ ولی معمولا سهام شرکت‌ها روند مشخصی را در بازار طی می‌کند.
طبق این تعریف، زمانی‌که حجم معاملات یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند.

به عنوان مثال، برای یک نماد به صورت معمول شاهد معامله ۱۰۰هزار سهم در روز بودیم و به یکباره این حجم به یک میلیون در روز افزایش یافته است؛ بدیهی است که این افزایش در یک روز طبیعی نبوده و این نماد با حجم مشکوک معامله روبرو شده است.

حجم مشکوک در بورس غالبا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد است؛ اما کاهش آن نیز به صورت افت قیمت سهم مشاهده شده است. نکته مهم، تحلیل این افت و خیز و بررسی میزان واقعی بودن آن است.

به عبارتی بالا رفتن حجم معاملات یک نماد، به معنای ورود سرمایه‌ای قابل توجه به آن است، این ورود سرمایه در حالت نرمال، از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت نشات می‌گیرد. اما اگر چنین تغییری اتفاق نیفتاده باشد؛ افزایش قیمت، کاذب تلقی می‌شود. تشخیص این موضوع باعث انجام یک معامله سودده و یا زیان‌ده خواهد شد.

کاربرد حجم در تحلیل نماد

یکی از فاکتورهای مهم که در تحلیل‌ها و الگوهای نموداری از آن استفاده می‌شود، حجم معاملات هر نماد است. در نمودارهای تحلیلی به صورت نرمال زمانی که قیمت سهام شرکتی روند صعودی طی می‌کند، هم‌زمان با آن حجم معاملات روند افزایشی دارد.

اما شناسایی سهم خوب در این نمودار چگونه اتفاق می‌افتد؟

فرض کنید در نمودار یک بازه زمانی خاص، نماد «الف» دارای افزایش قیمت ۵ درصدی و افزایش حجم معاملات ۴ درصدی است و نماد «ب» نیز افزایش قیمت ۵ درصد ولی افزایش حجم معاملات ۲ درصد را نشان می‌دهد؛ در این شرایط شرکت «الف» گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.
مثال بالا در رابطه با روند منفی هم به همین شکل کاربرد دارد، یعنی کاهش قیمت در یک نماد با کاهش حجم معاملات آن به صورت همزمان اتفاق می‌افتد و اگر تعادلی بین این دو برقرار نباشد، با حجم مشکوک در آن معامله روبرو هستیم.

حجم مشکوک چگونه ایجاد می‌شود؟

حجم مشکوک در نمادها، معمولا به صورت دستی و توسط اشخاص خاصی در بازار ایجاد می‌شود. به عبارتی اتفاقات یک نماد به مرور در روند معاملات آن تاثیر می‌گذارد و تغییر قابل توجه در یک یا چند روز خاص، از روال طبیعی حرکت بازار خارج است و احتمالا ارتباطی به تغییرات مثبت یا منفی آن شرکت ندارد.
ایجاد حجم مشکوک در ابعاد کوچک توسط افراد و در ابعاد بزرگ‌تر توسط شرکت‌ها انجام می‍شود. در این روند، ابتدا صف‌های طولانی بابت خرید یک سهم، آن هم با قیمت بالاتر از ارزش واقعی خود، ایجاد می‌شود؛ با جمع شدن صدها سفارش عرضه در طول یک یا چند روز، توهمی مبنی بر سودده بودن آن به‌وجود می‌آید و در نهایت افراد زیادی به سمت انجام آن معامله سوق پیدا می‌کنند و حجم خرید افزایش می‌یابد.
در این شرایط کارشناسان با بررسی سوابق نماد، نمودار تحلیلی، اتفاقات مثبت و منفی شرکت و … مشکوک و یا واقعی بودن حجم معاملات آن را تشخیص می‌دهند.

سخن آخر

طبق توضیحات ارائه شده در این مقاله، می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات در حجم معاملات، در صورتی‌که به مرور اتفاق بیفتد و تناقضی با میانگین حجم معاملات ماهانه همان نماد نداشته باشد، نقطه قوت برای آن شرکت فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران و احتمالا گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری است؛ اما رخ دادن تغییر به‌صورت ناگهانی باعث ایجاد شک در واقعی بودن معاملات می‌شود.
اگرچه مبنا قرار دادن یک عامل برای تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری، هرگز پیشنهاد نمی‌شود؛ اما حجم معاملات از مواردی است که خود به تنهایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین تشخیص حجم مشکوک در بورس نیز از نکات مهم این بازار است.

ضرورت مراعات اخلاق و رفتار اعتقادی کارگزاران حکومت دینی از منظر امیر المومنین علیه السلام

همه به نیکی می دانند حکومت‌ علوی‌ تمام‌ قدرت‌ خود را برای‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ به‌ کار گرفت‌ وکوشید فساد اداری‌ بر جای‌ مانده‌ از گذشته‌ را از بین‌ ببرد. امیرمؤمنان‌(ع) درمدت‌ کم‌تر از پنج‌ سال‌ حکومت‌، در راه‌ اصلاح‌ رابطه‌ کارگزاران‌ با مردم‌، گام‌های‌ مثبتی‌ برداشت‌ و بنیان‌ حکومتی‌ مردم‌ را پی‌ریخت‌. بر کناری ‌کارگزارانی‌ که‌ خود را در تصرف‌ بیت‌المال‌ و تجاوز به‌ حقوق‌ مردم ‌تام ‌الاختیار می‌دانستند و گماردن‌ کارگزاران‌ جدید مورد اعتماد و دارای‌ حُسن‌ سابقه‌، گام‌های‌ مثبتی‌ در جهت‌ فراهم‌ سازی‌ خشنودی‌ خدا و مردم‌ بود و زمینه‌را برای‌ اجرای‌ احکام‌ حیات‌ بخش‌ اسلام‌ و احقاق‌ حق‌ و اجرای‌ عدالت‌ فراهم‌ ساخت‌. امام‌ علی‌(ع) ضوابطی‌ را در گزینش‌ کارگزاران‌ و اصلاح‌ رفتار آن‌ها ارائه‌ داد و آنان‌ را به‌ ویژگی‌های‌ اخلاقی‌ شایسته‌ سفارش‌ و به‌ پیراستن‌ خود از ناشایستگی‌ها و آفات‌ اخلاقی‌ ترغیب‌ کرد.

این‌ها اموری‌ است‌ که‌ در تنظیم‌ درست‌ رابطه‌ کارگزاران‌ با مردم‌ و رفتار با آن‌ها، تأثیر مثبت‌ و سازنده‌ دارد. در ابتدا مفاهیم و تعریف و توضیح ‏ ‎ ‎ ‏داده شده است و پس از آن، به مبانی اخلاق کارگزاران در نظام اسلامی، به روش کتاب خانه ای، پرداخته شده ‎ است. سپس مهم‌ترین اصول اخلاقی لازم برای کارگزاران با استفاده از سخنان معصومین بویژه حضرت امیر (ع) مانند: تقوا، عدالت، امانت داری، تواضع، عفو و ‏ ‎ ‎ ‏احسان و اعتراف به گناه و اشتباه، احتیاط و مواظبت در امر بیت‌المال، ساده‌زیستی، نظریۀ تحلیل سیستمی چنین ‏ ‎ ‎ ‏نتیجه‌گیری شده است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

دانش، نگرش و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات (ict) در بین معلمان زبان انگلیسی

تاثیر سرمایه بانکی بر قدرت سود آوری و ریسک بانکی در صنعت خودروسازی

بررسی مولفه های جمع سپاری مالی با محوریت مشارکت عمومی

برسی نقش بازاریابی الکترونیکی بر شرکت ها ، باورهای مدیریتی و کارآفرینی، در جهت گیری بازار

مینرالوگرافی کانسار کرومیت منطقه حسین آباد و سهیل پاکوه (شمال نائین)

the qur'an's attitude towards freedom of expression and the views of proponents and opponents, especially orientalists

confined bubble growth during flow boiling in a mini-/micro-channel of rectangular cross-section part ii: approximate 3-d numerical simulation

role of cell surface hydrophobicity in candida albicans biofilm

an efficient skyline framework for matchmaking applications

formulation, computation and improvement of steady state security margins in power systems. part ii: results

آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

الگوپردازی و اعتبارسنجی پدیده تصمیم هراسی مدیران

طراحی الگو کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان با رویکرد پژوهشی آمیخته (مطالعه موردی: نهاد ریاست جمهوری)

بایسته های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل z در بازار سرمایه: رویکرد تحلیل تم

شناسایی و رتبه بندی ریسک های منابع انسانی در یکی از سازمان های دولتی

آموزش کارآفرینی در زمینه اشتغال کودکان استثنایی

گونه هایی از عناصر داستانی منظومه ویس و رامین اثر فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران فخرالدین اسعد گرگانی

اصول اساسی حقوق بیمار

سوت زنی سازمانی کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت در سازمان

زندگی، در حاشیه زندگی: تأثیر چگونگی گذران اوقات فراغت، در فرهنگ و زندگی شهری شهروندان

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

دامنه‌نوسان بورس تا ۳ برابر افزایش می‌یابد؟

یک کارشناس بازار سرمایه در این خصوص می‌گوید: دامنه نوسان شبیه قیمت‌گذاری دستوری است. حذف یا افزایش می‌تواند به رشد بازار کمک کند.

دامنه‌نوسان بورس تا ۳ برابر افزایش می‌یابد؟

به گزارش سلام نو به نقل از تجارت نیوز، کانون کارگزاران در نامه‌ای خطاب به سازمان بورس پیشنهاد افزایش دامنه نوسان تا سه برابر را مطرح کرده‌اند. دامنه نوسان افزایش پیدا می‌کند؟

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامه خطاب به سازمان بورس چندین پیشنهاد مطرح کردند که مهم‌ترین آن افزایش سه برابری دامنه نوسان است.

آنگونه که نامه نشان می‌دهد کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار خواستار افزایش دامنه نوسان از مثبت و منفی پنج به مثبت و منفی ۱۵ است.

پیگیری‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران که اعضای این کانون دامنه نوسان ۱۵ درصدی را با توجه به شرایط بازار حساب شده می‌دانند.

یک کارشناس بازار سرمایه در این خصوص می‌گوید: دامنه نوسان شبیه قیمت‌گذاری دستوری است. حذف یا افزایش می‌تواند به رشد بازار کمک کند.

محمد خبری‌زاده توضیح می‌دهد: افزایش این دامنه خوب است اما به شرطی که حساب شده باشد. یعنی ماهانه یک تا یک و نیم درصد افزایش داشته و پس از شش ماه الی یک سال به عدد پیشنهادی کانون کارگزاران برسد.

به گفته وی نوسان بورس تهران بیش از مثبت و منفی ۱۵ نخواهد بود و این عدد نرمال است.

خبری‌زاده ادامه می‌دهد: با افزایش این فاکتور خرید و فروش هیجانی در بازار کاهش می‌یابد. سیستم‌ها و روش‌های معاملاتی همگام با بورس‌های دنیا به روز می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: با افزایش این دامنه میزان نقدشوندگی بازار نیز افزایش پیدا می‌کند.

واکنش‌ها به افزایش دامنه نوسان بورس

این پیشنهاد افزایش دامنه نوسان در حالی مطرح است که طی دو روز گذشته برخی از کاربران فضای مجازی خواستار افزایش دامنه نوسان بودند. اما سهامداران خرد نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.

بخشی از سهامداران عقیده دارند که این افزایش تنها منافع برخی از سرمایه‌گذاران کلان را تامین می‌کند. بر اساس صحبت‌های سهامداران در صورت فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران اجرایی شدن این طرح، امکان نوسان‌گیری و تحرکات سفته‌بازانه توسط بازیگران بزرگتر بیش از پیش فراهم می‌شود.

اقتصاد آنلاین نیز خبر از تمایل سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش دو برابری دامنه نوسان می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد علت برگزاری این نشست برداشته شدن فشار انتقادات از روی دوش سازمان بورس، جهت اتخاذ تصمیمات غیرمعمول و سخت است.

هرچند بسیاری از فعالان تا پیش از این خواستار افزایش این فاکتور بودند اما کسی انتظار افزایشی سه برابری را نمی‌کشید.

تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بورس تهران چیست؟

تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بورس تهران چیست؟

امین صالحی، مدیر تحلیل و سرمایه‌گذاری کارگزاری ایساتیس پویا، تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بورس تهران را تشریح کرد.

امین صالحی در گفت‌وگو با شهر بورس، درباره تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بورس تهران، اظهار داشت: به سبب افزایش قیمت نفت، جنگ بین روسیه و اوکراین بر روی نمادهای پالایشی تاثیر مثبت و به جهت افزایش قیمت گاز هاب اروپایی بر شرکت‌های پتروشیمی، تاثیر منفی دارد و می‌تواند به افزایش بهای تمام شده شرکت‌های پتروشیمی منجر شود. این موضوع، فاکتور مخربی به حساب می‌آید.

وی درباره وضعیت بازار سرمایه، گفت: معاملات بورس این روزها نوسانی دنبال می‌شود که این شرایط خوشایند معامله گران حرفه‌ای، نوسان گیران و بازارگردان‌ها است. در روند خنثی، سهامداران خرد و مبتدی به دلیل ورود و خروج‌های متعدد اکثراً با زیان‌های بسیاری روبه‎رو می‌شوند.

مدیر تحلیل و سرمایه‌گذاری کارگزاری ایساتیس پویا افزود: ابهامات موجود باعث بی‌رمقی بازار شده است. بورس از سال گذشته روند نزولی داشته و ارزش معاملات نیز افت چشم‌گیری داشت. در اسفندماه همواره عرضه‌ها در بازار افزایش می‌باید که عوامل متعددی بر این موضوع تاثیر می‌گذارد.

امین صالحی در مورد سایر فاکتورهای تأثیرگذار بر روی بورس، یادآور شد: فضای سیاسی مبهم از سالیان گذشته بر روی بازار سایه افکنده است. لایحه بودجه 1401، انتظارات اهالی بازار سرمایه را برآورده نکرد و فاصله اندک پی بر ای اوراق بدون ریسک در مقایسه با پی بر ای صنایع بنیادی بازار، اتفاق مثبتی به حساب نمی‌آید. سهامداران از دولت انتظار دارند که نسبت به حمایت از بورس اقدام کند.

تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بورس تهران چیست؟

وی عنوان کرد: حمایت نیز می تواند از طریق کاهش نرخ بهره و یا ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در سهام اتفاق بیفتد. تراز در حال حاضر به نفع اوراق بدون ریسک است که می‌تواند یکی از عوامل اصلی نوسانات بورس به حساب بیاید.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد ورود استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه، گفت: استقلال و پرسپولیس دارای زیان انباشته بودند، اما در صورت‌های مالی جدید، پرسپولیس سود ده بوده و استقلال زیان ده است.

مدیر تحلیل و سرمایه‌گذاری کارگزاری ایساتیس پویا افزود: شرایط سرخابی‌ها با سایر سهام بازار متفاوت است و ابهامات زیادی پیرامون آنها وجود دارد. در بازار فرابورس، شرکت‌های زیان ده پیش از این هم وارد بازار سرمایه شده‌اند. نکته مثبت ورود استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه، شفافیت مالی این باشگاه به حساب می‌آید و بیشتر به نفع آنهاست.

امین صالحی در پاسخ به این سؤال که «وضعیت بورس در سال 1401 چطور خواهد بود؟»، گفت: در صورتی که ابهامات و ریسک‌های سیستماتیک از بین بروند، انتظارات تورمی نیز به شدت کاهش پیدا می‌کند. این اتفاق، رکود در بازارهای مالی را در پی خواهد داشت

وی یادآور شد: مسئله‌ای که به بازار سرمایه جذابیت می‌دهد، افت آن در حدود یک و نیم سال اخیر است. در این شرایط، نقدینگی می‌تواند وارد بورس شده و نوساناتی را در آن ایجاد کند. با توجه به بودجه سال آینده، پیش‌بینی می‌شود بورس در 1401 نیز روندی نوسانی داشته باشند و بازارهای موازی نیز دارای رکود باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.