ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها


مطالب این وبلاگ خلاصه ای از آموخته ها و تجربیات من است که شاید برای همکاران و علاقمندان هم مفید واقع شود

ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها

نسبت‌های مالی مقادیر عددی هستند که به منظور به دست آوردن اطلاعات معنادار از صورت‌های مالی یک شرکت استخراج می‌شوند. اعداد بدست آمده از صورت‌های مالی شرکت مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدینگی، در مواردی همچون آنالیزهای مقداری و ارزیابی نقدینگی، رشد، حاشیه سود، سودآوری، نرخ بازگشت، ارزش‌گذاری و غیره قابل استفاده می اشد. یکی از متداول‌ترین راه‌های تحلیل مالی، محاسبه و بررسی نسبت های مالی است. این نسبت‌ها در چندین گروه تعریف شده‌اند و هر کدام به یکی از جنبه‌های وضعیت مالی شرکت‌ها می‌پردازند.

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی بیانگر چه چیزی است ؟

سرمایه گذاران و تحلیلگران برای ارزیابی سلامت مالی شرکت ها از طریق بررسی صورت های مالی گذشته و فعلی شرکت نسبت های مالی استفاده می کنند. داده های تقریبی می توانند عملکرد شرکت را در طول زمان نشان دهند. هم چنین می توان از آنها برای تخمین عملکرد آینده شرکت استفاده کرد. این داده ها همچنین قادر خواهند بود وضعیت مالی یک شرکت را با میانگین بازدهی صنعت مقایسه کرده و همزمان با عملکرد سایر شرکت های حاضر درآن صنعت مقایسه نمایند.
نسبت های مالی معیاری به منظور مقایسه ی شرکت ها هستند. به وسیله ی نسبت های مالی می توان سهام هر صنعت را مورد ارزیابی قرار داد. به همین ترتیب می توانند عملکرد فعلی و گذشته ی آن را مورد مقایسه قرار دهند. به طور کلی، نسبت های مالی معمولا به صورت جداگانه استفاده نمی شوند، بلکه در ترکیب با سایر نسبت ها استفاده می شوند.

نسبت‌‌های نقدینگی

نسبت نقدینگی را به این صورت بیان کرد: نسبت‌های نقدینگی اطلاعاتی در مورد توانایی شرکت‌ها در برابر پرداخت دیون کوتاه‌مدت یا عمل به تعهدات کوتاه‌مدتشان فراهم می‌آورند تعریف کرد.
نسبت‌های نقدینگی متداول شامل موارد زیر می‌شوند:
نسبت جاری: دارایی‌های جاری/ بدهی‌های جاری
نسبت جاری: توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت با دارایی‌های جاری.
نسبت آنی: توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود از محل دارایی‌های نقدی

نسبت آنی (سریع) = دارایی‌های جاری – موجودی مواد و کالا / بدهی‌های جار

نسبت وجه نقد: توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود از محل وجوه نقد. این نسبت محافظه­ کارانه‌ترین نسبت نقدینگی است که حساب‌های دریافتنی نیز در آن لحاظ نخواهند شد.

نسبت وجه نقد = موجودی نقدی+ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت / بدهی‌های جاری

نسبت‌‌های اهرمی

نسبت‌های اهرمی مقدار منابع دریافت شده از بدهی را محاسبه می‌کنند. در واقع، از نسبت‌های اهرمی به منظور ارزیابی سطح بدهی‌های کوتاه و بلندمدت شرکت ها استفاده می‌شود. نسبت‌های اهرمی شامل موارد زیر باشد:
نسبت بدهی: توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه و بلندمدت با کل دارایی‌های موجود

نسبت بدهی = مجموع بدهی‌ها / مجموع دارایی‌ها

نسبت تسهیلات به سرمایه: میزان اتکای شرکت به استقراض از بانک و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی خود

نسبت تسهیلات به سرمایه = مجموع تسهیلات / مجموع تسهیلات + حقوق صاحبان سهام

نسبت پوشش بهره: نشان‌ دهنده توان شرکت در پرداخت هزینه‌های مالی مثلا بهره وام­‌های دریافتنی از محل سود عملیاتی

نسبت پوشش بهره = سود عملیاتی/ هزینه‌های مالی

نسبت‌های فعالیت

نسبت‌های فعالیت یا کارایی ابزارهایی برای سنجش کاربرد دارایی‌های شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند و از ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها روش ارزیابی میزان فروش و تاثیر دارایی‌ها بر آن اندازه‌گیری می‌شوند. این دسته از نسبت‌ها، حجم فروش شرکت را با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف مانند موجودی کالا، دارایی ثابت و … مقایسه کرده و میزان به‌ کارگیری موثر منابع شرکت و راندمان عملیات آن را در دوره عملیات ارزیابی می‌کنند.
دوره گردش موجودی کالا یا میانگین سنی کالا:
دوره گردش موجودی کالا، بازه زمانی را نشان می‌دهد که در آن دفعات گردش کالا اتفاق افتاده است. گردش موجودی کالا بیانگر این است که موجودی کالا و مواد اولیه شرکت در یک بازه زمانی مشخص – مثلا یک سال مالی – چند بار به فروش رسیده و جایگزین شده است.

دوره گردش موجودی کالا = متوسط موجودی مواد و کالا *۳۶۵ / بهای تمام‌ شده کالای فروش رفته

دوره وصول مطالبات:نشان‌ دهنده فاصله زمانی تحویل کالا به مشتری تا دریافت وجه نقد از مشتری است. به بیان دیگر، مدت‌ زمانی است که طول می­‌کشد تا شرکت مطالبات خود را از مشتریان دریافت کند. با بررسی این نسبت درمی‌یابیم که شرکت درآمد فروش خود را در چه بازه زمانی به چرخه عملیاتی بازمی‌گرداند.

دوره وصول مطالبات = متوسط حساب­‌های دریافتنی *۳۶۵ / فروش نسیه

دوره گردش عملیات:به دوره‌ای گفته می‌شود که در طول آن، یک شرکت، مراحل خریداری مواد اولیه، تولید کالا، ارسال به دست مشتری و در نهایت دریافت وجه نقد را سپری می‌کند.

دوره گردش عملیات = دوره وصول مطالبات + دوره گردش موجودی کالا

گردش دارایی:این نسبت، میزان تأثیرگذاری گردش دارایی‌ها را در کسب درآمد شرکت نشان می‌دهد و بیانگر این است که چگونه دارایی‌های شرکت برای ایجاد درآمد به کار گرفته می‌شوند. با مقایسه این نسبت در دوره‌های گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش دارایی‌ها در کسب درآمد بیشتر توسط شرکت، تاثیرگذار بوده است یا خیر.

گردش دارایی = فروش خالص / میانگین جمع دارایی­‌ها

نسبت‌های سودآوری

نسبت‌های سودآوری، توانایی شرکت برای تولید درآمد در جهت عملکرد و سود سهام، دارایی‌های ترازنامه، هزینه‌های عملیاتی و سهام را اندازه‌گیری می‌کند. مهم‌ترین نسبت های مالی سودآوری شامل موارد زیر می‌باشد:
بازده دارایی‌­ها: نسبت بازده دارایی‌ها نشان‌ می دهد که شرکت چگونه از منابع و دارایی تحت اختیار خود برای کسب سود بهره برده و برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان خود بازدهی ایجاد کرده است. نسبت بازده دارایی‌ها می‌تواند شاخص نهایی برای ارزیابی کفایت و کارایی مدیریت شرکت باشد.

بازده دارایی = سود خالص / میانگین جمع دارایی­‌ها

بازده حقوق صاحبان سهام: یکی از راه ها برای اندازه‌گیری میزان سودآوری شرکت است که روش ایجاد سود با استفاده از سرمایه سهامداران را روشن می‌کند.

بازده حقوق صاحبان سهام = سود خالص / حقوق صاحبان سهام

حاشیه سود ناخالص: این نسبت، عملیات اجرایی و کسب درآمد شرکت را ارزیابی کرده و همچنین توانایی شرکت در کنترل بهای تمام‌ شده کالای فروش رفته را بررسی می کند و رابطه‌ بین فروش و هزینه‌های تولید کالای فروخته‌ شده را نشان می‌دهد.

حاشیه سود ناخالص = سود ناخالص / فروش

حاشیه سود عملیاتی: نسبت سود عملیاتی بیانگر این است که هر یک ریال فروش محصولات یا خدمات چه تأثیری در سود عملیاتی شرکت دارد.

حاشیه سود عملیاتی = سود عملیاتی / فروش

حاشیه سود خالص: درصد حاشیه سود خالص شرکت بیانگر این است که از هر ۱ تومان فروش شرکت چه مقدار آن به سود خالص تبدیل‌ شده است.

حاشیه سود خالص = سود خالص / فروش

نسبت‌های ارزش بازار

این نسبت‌ها منعکس‌ کننده نگرش سهامداران و تحلیل گران بازار سرمایه در خصوص عملکرد گذشته و پیش‌ بینی روند آتی شرکت هستند. انواع متداول نسبت‌های ارزش بازار عبارت‌اند از:
نسبت ارزش دفتری (P/B): این نسبت بیانگر ارزش ثبت‌ شده خالص دارایی‌ها بر مبنای هر سهم از سهام عادی هستند.

P/B = قیمت بازار هر سهم از سهام عادی * تعداد سهام در دست سهامداران عادی / حقوق صاحبان سهام

نسبت قیمت به درآمد (P/E): این نسبت، دیدگاه تحلیل گران بازار سرمایه را در خصوص سودآوری آتی شرکت تعیین می‌کند و از تقسیم قیمت بازار هر سهم عادی در یک دوره زمانی خاص و سود سالانه آن به دست می‌آید.

P/E = قیمت بازار هر سهم از سهام عادی / سود هر سهم از سهام عادی

نسبت قیمت به فروش (P/S): این نسبت که از حاصل تقسیم ارزش بازار شرکت بر کل فروش ۱۲ ماهه ایجاد می‌شود، به شما می‌گوید برای هر یک ریال فروش سالانه چقدر هزینه می‌کنید.

P/ S = قیمت بازار هر سهم از سهام عادی / کل فروش ۱۲ ماه اخیر شرکت

قیمت به جریان نقدینگی (P/CF): این نسبت از توان قابل ملاحظه‌­ای برای پیش ­بینی بازده سهام برخوردار است و معمولا به‌ وسیله سرمایه‌گذاران نهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نسبت قیمت به جریان نقدینگی، مواردی از قبیل استهلاک، تخفیف درآمد و مواردی از نقدینگی را که توسط کسب و کار ایجاد شده حذف می‌کند.

امکان مقایسه عملکرد شرکت

مقایسه‌ نسبت های مالی با رقبای اصلی به این منظور صورت می‌گیرد که مشخص شود کدام بخش شرکت عملکرد بهتر یا بدتری نسبت به میانگین صنعت مربوط به خودش دارد. مقایسه بازده دارایی بین شرکت‌ها به یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا تشخیص دهد کدام شرکت‌ها در جهت افزایش سودآوری، استفاده بهینه‌تری از دارایی‌شان داشته‌اند. استفاده‌ کنندگان نسبت های مالی به دو گروه استفاده ‌کنندگان داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند:
استفاده‌ کنندگان خارجی:
شامل تحلیلگران مالی، سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی، اعتباردهندگان، رقبا، مقامات مالیاتی، مقامات نظارتی و ناظران صنعت می‌شوند.
استفاده‌ کنندگان داخلی:
شامل مدیر تیم، کارمندان و مالکان می‌شوند.

دنیای حسابداری

براي ارزيابي كيفي از اطلاعات كمي و ارائه گزارش به ميزان نياز استفاده كننده گان و طبقه بندي و خلاصه صورتهاي مالي وبيان نسبي اطلاعات مطلق صورتهاي مالي بين ارقام اقلام موجود در اين صورتها رابطه رياضي به صورت نسبت برقرار ميشود

نسبت هاي نقدينگي : جهت ارزيابي توان نقدينگي شركت است كه پشتوانه بازپرداخت بدهيهاي جاري شركت است

الف : نسبت جاري : دارايي جاري/بدهي جاري(رقم بالاتر وضعيت نقدينگي بهتر است و كلا كمتر از 2 مطلوب نمي باشد)

ب : نسبت آني: ( دارايي هاي جاري – دارايي هاي غير سريع (موجودي كالا ))/ بدهي جاري (بهتر است از يك كمتر نباشد )

نسبت جاري – نسبت آني = موجودي كالا/ بدهي جاري

نسبت هاي اهرمي : ميزان استفاده از بدهي را شركت نشان ميدهد كه شاخص ريسك مالي شركت است

الف : نسبت بدهي :كل بدهي / كل دارايي % ( ميزان وجوهي را نشان ميدهد كه بوسيله بدهي تامين شده است )

ب : نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام : كل بدهي / حقوق صاحبان سهام % ( ميزان بالاي اين نسبت نشانگر ريسك بالاي شركت است و وام دهندگان در آتي يا قرض نخواهند داد ويا بهره بالا ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها طلب خواهند كرد)

پ : نسبت پوشش هزينه هاي بهره : سود قبل از كسر بهره و ماليات / هزينه بهره (نماينگر تعداد دفعاتي است كه سود مي تواند بهره را پوشش دهد . نسبت بالا نشانگر توان بالاي پرداخت بهره و پايين بودن ريسك شركت خواهد بود )

نسبت هاي فعاليت (كارايي) : نشانگر كارايي شركت در استفاده از منابع و دارايي ها است

الف : نسبت گردش موجودي كالا : قيمت تمام شده كالاي فروش رفته يا (فروش)/ موجودي كالا

(مرتبه بالا نشاندهنده كارايي بالا در استفاده از موجودي كالا ميباشد – نشانه مديريت كالا مي باشد)

دوره سرمايه گذاري موجودي كالا = 360/ نسبت گردش موجودي كالا

(نشانگر دوره متوسط سرمايه گذاري بر روي موجودي كالا است )

ب : نسبت گردش دارايي هاي ثابت: فروش / ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها دارايي هاي ثابت

(مرتبه بالا نشانگر كارايي بالا در استفاده از دارايي هاي ثابت است)

پ : نسبت گردش مجموعه دارايي ها: فروش / كل دارايي ها

(مهمترين نسبت براي اندازه گيري كارائي كه نشانگر كل منابع در اختيار شركت است )

ت : نسبت گردش حسابهاي دريافتني = فروش (نسيه )/ حسابهاي دريافتني

(نماينگر دفعات وصول مطالبات در سال- مرتبه بالا بهتر است )

نسبت دوره متوسط وصول طلب =360/نسبت گردش حسابهاي دريافتي

(تعداد روزهاي لازم براي دريافت مطالبات هر چه پايينتر باشد بهتر است )

نسبت هاي سودآوري :ارزيابي سودآوري شركت

1- سود آوري بر مبناي فروش : سود شركت در مقابل فروش اندازه گيري مي شود

الف : نسبت حاشيه ناخالص سود :

( فروش- قيمت تمام شده كالاي فروش رفته) / فروش %

(نشاندهنده عملكرد شركت در زمينه هاي قيمت گذاري محصول و كنترل هزينه توليد است )

ب : نسبت حاشيه خالص سود :

سود خالص / فروش % (نشاندهنده عملكرد شركت در زمينه هاي قيمت گذاري محصول و كنترل هزينه هاي توليدي و غير توليدي است بالا بودن آن ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها نشانه سودآوري بالا است )

2- سود آوري بر مبناي سرمايه گذاري ها : نشانگر سود آوري به ازاي هر ريال سرمايه گذاري سهامداران

الف : نسبت بازده سرمايه گذاري ROI يا بازده مجموع دارائي ها ROA

كل داراييها / سود خالص % = (حاشيه خالص سود ) * (نسبت گردش كل دارييها )=(ROI) OR (ROA)

ب : نسبت بازده حقوق صاحبان سهام يا بازده ارزش افزوده ROE (مهمترين نسبت مورد توجه سهامداران كه به ازاي هر يك ريال چقدر بازده دريافت مي كند)

حقوق صاحبان سهام / سود خالص %=ROE

نسبت بدهي - 1 / (حاشيه خالص سود * نسبت گردش كل داراييها )=ROE

3- سود آوري بر مبناي سهام : سودآوري به ازاي هر سهم عادي اندازه گيري مي شود

الف : نسبت سود هر سهم (نشاندهنده مبلغ سود تعلقي به ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها يك سهم در يك دوره )

تعداد سهام عادي/ (سود تقسيمي شركت – سود خالص)=EPS

ب: نسبت پرداخت سود نقدي DPS (نشان دهنده مبلغ سود نقدي است كه در طول يك دوره به هر سهم عادي تعلق مي گيرد)

تعداد سهام عادي / سود تقسيمي شركت =DPS

ج:نسبت پرداخت سود نقدي DPR (نشان دهنده درصدي ازسود سال است كه بطور نقدي بين سهامدارن عادي تقسيم مي شود

DPR=سود هر سهم / سود نقدي هر سهم%

مطالب این وبلاگ خلاصه ای از آموخته ها و تجربیات من است که شاید برای همکاران و علاقمندان هم مفید واقع شود

چارچوب ارزیابی سیستم مدیریت موجودی و انبار قطعات یدکی و ارائه نقشه راه MRO-iREAM

[2] ایازی، سید علی و خسروانی، فرزانه و سیاهکالی مرادی، جواد(1396)،ارزیابی کارایی انبارهای توزیع کالا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های راف (مورد مطالعه: کارایی انبارهای شرکت ایران خودرو)،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی،بابلسر.##

[3]. Baker, P.J.T.I.J.o.L.M. 2007. An exploratory framework of the role of inventory and warehousing in international supply chains.18(1): 64-80.##

[4]. Banaszewska, A., Cruijssen, F., Dullaert, W. and Gerdessen, J.C.J.I.J.o.P.E. 2012. A framework for measuring efficiency levels—The case of express depots.139(2): 484-495.##

[5]. Frazelle, E. 2002. Supply chain strategy: the logistics of supply chain management: McGrraw Hill.##

[6]. Johnson, A. and McGinnis, L.J.I.T. 2010. Performance measurement in the warehousing industry.43(3): 220-230.##

[7]. Khan, S., Dweiri, F. and Chaabane, A. 2016. Fuzzy-AHP approach for warehouse performance measurement. Paper presented at the 2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).##

[8]. Kiefer, A.W. and Novack, R.A.J.T.J. 1999. An empirical analysis of warehouse measurement systems in the context of supply chain implementation.38(3): 18-27.##

[9]. Kusrini, E., Novendri, F. and Helia, V.N. 2018. Determining key performance indicators for warehouse performance measurement–a case study in construction materials warehouse. Paper presented at the MATEC Web of Conferences.##

[10]. Liviu, I., Ana-Maria, T. And Emil, C.J.A.o.t.U.o.O., Economic Science Series.2009.Warehouseperformance measurement-a case study. 18(4).##

[11]. Longo, F.J.I.J.o.C.S.ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها I. 2011. Operational strategies and internal logistic costs analysis in a real warehouse based on modeling & simulation. 8(4): 39.##

[12]. Mohamadi, m., Asemani kaljahi, h. and yazdi , A. 2013. Evaluation and selection of the most appropriate warehousing management systems using multi-criteria decision making technique (Case study: Warehouse management of operational areas of the gas transmission company). business management, 20(5): 119-136.##

[13]. Neely, A., Gregory, M., Platts, K.J.I.j.o.o. and management, p. 1995. Performance measurement system design: a literature review and research agenda. 15(4): 80-116.##

[14]. Neely, A., Mills, J., Platts, K., Richards, H., Gregory, M., Bourne, M. and Kennerley, M. 2000. Performance measurement system design: developing and testing a process‐based approach. International Journal of Operations & Production Management.##

[15]. Rahimi , g. 2006. Evaluate the performance and continuous improvement of the organization. Tadbir, 7(17): 41-44.##

[16].Ramaa, A., Subramanya, K. and Rangaswamy, T.J.I.J.o.C.A. 2012. Impact of warehouse management system in a supply chain.54(1).##

[17]. Razik, M., Radi, B. and Okar, C. 2017. Maturity of the Warehousing function in Moroccan companies: a case study. Paper presented at the MATEC Web of Conferences.##

[18]. Ribino, P., Cossentino, M., Lodato, C. and Lopes, S.J.J.o.S. 2018. Agent-based simulation study for improving logistic warehouse performance.12(1): 23-41.##

[19]. salemi azade khah , m. 2009. Familiarity with traditional and modern systems of organizational performance evaluation. mysagh modiran, 37(1): 57-64.##

[20]. Slater, P. 2016. Spare Parts Inventory Management: A Complete Guide to Sparesology (Vol. 0): Industrial Press.##

[21]. Wu, Y. and Dong, M.J.T.I.J.o.A.M.T. 2008. Combining multi-class queueing networks and inventory models for performance analysis of multi-product manufacturing logistics chains.37(5-6): 564-575.##

[22]. Yazdi Faezeh, S. and enzebati, A.H. 2017. [Title: Designing a Comprehensive Checklist for Evaluating and Improving the Warehousing System in Production Units (Case Study: Ahran Sazeh Industrial Factory##

[23] رمضانی، سعید؛ ناظمی، احسان و برزگر، علی اکبر (1395). الگوبرداری از بهترین تجربیات در نگهداشت، قابلیت اطمینان و مدیریت دارایی تهران: نشر و چاپ بازرگانی##

[24] کاشی، سید محمدرضا بنی فاطمی. (1386). ارزیابی عملکرد. نشریه حسابداری، سال بیست و دوم (185): 41تا 48.##

[25] سلیمانی‌سدهی، مجتبی. (1392). مدیریت زنجیره تامین (مدل‌های مرجع فرآیندی، شاخص‌های عملکردی و نرم‌افزاری) :موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.##

[26] شمس یزدی، فائزه و انضباطی، امیرحسین. (1395). طراحی چک لیست جامع جهت ارزیابی و بهبود سیستم انبارداری در واحدهای تولیدی (مطالعه موردی: کارخانه صنعتی اهران سازه). کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مازندران-بابلسر.##

ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها

سامانه تحت وب و جامع

ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان دولت ( ارزیابی عملکرد )

نرم افزاری مبتنی بر دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 1308186 مورخ 10/05/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور )

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

  • نرم افزار / ماژول‌های ویندوز

نرم افزاری با کاربری آسان

این نر م افزار برای ارزیابی کارکنان مطابق دستور العمل ارزشیابی کارکنان دولت تدارک شده است . ابتدا فلوچارت سازمانی ترسیم و بر اساس آن با امکان ایجاد فرم ارزشیابی و ثبت عوامل عمومی مجزا به ازای هر فرم ارزشیابی، ثبت عوامل اختصاصی علاوه بر ارزیابی به ازای فعالیتهای اجراشده هر کارمند امکان ارزیابی هر فرد توسط کارکنان بالادستی و پایین دستی فراهم می گردد. این نرم افزار با آگاهی بخشیدن به افراد سازمان و سرعت عمل در ارزیابی ها سبب افزایش بهره وری سازمان شما می گردد.

برخی از مهمترین امکانات سامانه ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان دولت:

1-مدیریت فلوچارت سازمانی : ایجاد ، ویرایش ، حذف و جستجو واحدها و پست های سازمانی

2 -نمایش درختی فلوچارت سازمانی

3 -امکان مدیریت کارمندان سازمان(ثبت کارمند جدید ، ویرایش ، حذف ، تعیین دسترسی و غیره .. ) و تخصیص پست سازمانی به آنها

4 -امکان ایجاد فرم ارزشیابی با انواع مختلف

5 -امکان ثبت عوامل عمومی مجزا به ازای هر فرم ارزشیابی

6 -امکان نمایش کارمندان زیر مجموعه هر کارمند - مدیر طبق فلوچارت سازمانی

7 -امکان ارزشیابی کارمندان زیر مجموعه توسط کارمند - مدیر

8 -ثبت عوامل اختصاصی به ازای هر کارمند به صورت مجزا ئر شروع دوره ارزشیابی و امتیاز دادن طبق همین عوامل اختصاصی در پایان هر دوره. عوامل عمومی به ازای هر فرم بین همه کارمندان یکسان است.

9 -امضاء الکترونیک فرم ها توسط ارزشیابی شونده ، ارزشیابی کننده و ارزشیابی کننده های مافوق و ثبت کامنت ها مورد در هر بخش

10 -پرینت فرم ارزشیابی به ازای کارمندان

11 -امکان ارزشیابی کارمندان مافوق توسط کارمندان زیر مجموعه طبق عوامل عمومی مشخص شده.

12 -امکان ارزیابی بخشی از عوامل عمومی توسط کارمند متخصص در حوزه آن عوامل عمومی

معرفی ۱۲ متریک و شاخص کلیدی عملکرد در زنجیره تأمین

زنجیره تأمین اساساً ستون فقرات هر کسب و کار است: یک اکوسیستم زنده که تحویل روان، کارآمد و سازگار محصول یا خدمات را از تأمین‌کننده به مشتری تضمین می‌کند. اگر زنجیره تأمین شما ناکارآمد یا چندپارچه باشد، می‌تواند به طور جدی مانع تحقق چشم‌انداز کسب و کارتان گردد. به همین دلیل نظارت و بهینه‌سازی معیارهای مربوط به زنجیره تامین حیاتی است.

در این مقاله، ما KPIها (شاخص‌های کلیدی عملکرد) ضروری زنجیره تأمین را بررسی کرده و ۱۵ مورد برتر را که باید ردیابی کنید، ارائه خواهیم داد.

اما ابتدا، بیایید با تعاریف اولیه شروع کنیم.

معیار یا متریک زنجیره تأمین چیست؟

معیار زنجیره تأمین به معنی ایجاد پارامترهای خاصی است که در کمی‌سازی و تعریف عملکرد زنجیره تأمین استفاده می‌شود. از معیارها می‌توان در متریک‌های دقت موجودی و گردش مالی، نسبت موجودی به فروش استفاده کرد.

با توجه به رشد مستمر، تکامل، توسعه و موفقیت شرکت در تأمین، تحقق و تحویل، معیارهای عملکرد زنجیره تأمین از ارزشمندترین ابزارهای موجود هستند. با جمع‌آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل معیارهای اصلی زنجیره تأمین (SCM) قادر خواهید بود ضمن بهره‌گیری از نقاط قوت فعلی خود، ناکارآمدی‌های موجود در اکوسیستم را مشاهده کرده و اهدافی را تعیین کنید که به مقیاس زنجیره تأمین در موفقیت شرکت شما کمک کند. در حالی که نمونه‌های KPI بی‌شماری وجود ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها دارد که می‌توانید برای ارزیابی و بهینه‌سازی انتخاب کنید، ما بر روی لیستی متمرکز شده‌ایم که به شما امکان شناسایی گلوگاه‌های بالقوه و اطمینان از توسعه پایدار را می‌دهد.

اگر به یادگیری مفهوم KPI و پیاده‌سازی آن در سازمان علاقه‌مند هستید پیشنهاد می‌کنیم کارگاه عملی OKR و KPI را بگذرانید.

۱۲ نمونه برتر شاخص زنجیره تامین

در اینجا ما می‌خواهیم ۱۲ معیار اصلی زنجیره تأمین را بررسی کنیم که به شما و کسب و کارتان جهت دستیابی به آینده‌ای روشن و مرفه ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها کمک می‌کنند.

۱- چرخه زمان نقد به نقد

این معیار زنجیره تامین به شما کمک می‌کند مدت زمان لازم برای تبدیل منابع خود به جریان‌های پول نقد را محاسبه کنید. با سه نسبت اصلی یعنی روزهای موجودی کالا (DOI)، روزهای ارزیابی كارآییِ موجودی كالاها پرداختی (DOP) و روزهای دریافتی (DOR)، KPI چرخه زمان نقد به نقد، زمان بین لحظه پرداخت پول توسط کسب و کار به تامین‌کنندگان را تا لحظه‌ای که از مشتریان پول نقد دریافت می‌کند، مورد بررسی قرار می‌دهد. هرچه چرخه تبدیل کوتاه‌تر باشد، بهتر است و این معیار ارزشمند زنجیره تأمین به شما کمک می‌کند اقدامات درستی انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که می‌توانید با پول کمتری کسب و کار خود را اداره کنید.

۲- دقت صورتحساب حمل بار

حمل کالاها از تأمین‌کننده به انبار یا از انبار به مصرف‌کننده، برای موفقیت کل فعالیت شما حیاتی است و هر مسئله یا خطایی می‌تواند با اتلاف وقت و سرمایه‌گذاری همراه باشد.

دقت صورتحساب برای سودآوری و همچنین رضایت مشتری بسیار مهم است، بنابراین پیگیری این معیار خاص به شما کمک می‌کند تا روندهای مخرب را تشخیص دهید، دقت کلی حمل و نقل را بهبود ببخشید و در نهایت به رشد کسب و کار خود کمک کنید. نحوه محاسبه صورتحساب حمل بار بدین صورت است:

(صورتحساب حمل بار بدون خطا / صورتحساب حمل بار کل) × ۱۰۰

۳- نرخ سفارش عالی

این بینش خاص یکی از مهم‌ترین KPIهای زنجیره تأمین برای کسب و کارهای فعال در بسیاری از بخش‌ها است. نرخ سفارش عالی موفقیت توانایی شما در ارائه سفارشات بدون حوادث را اندازه‌گیری می‌کند، که در نهایت باعث می‌شود مسائلی مانند عدم دقت، خسارات، تأخیرها و ضررهای موجودی را از بین ببرید. هرچه نرخ سفارش عالی بالاتر باشد بهتر است، زیرا این KPI تأثیر مستقیمی بر میزان حفظ مشتری و وفاداری او دارد.

۴- فروش روز برجسته (DSO)

KPI فروش روز برجسته (DSO) میزان سرعت شما در جمع‌آوری یا کسب درآمد از مشتریان را اندازه‌گیری می‌کند.

اساساً، تعداد DSO کم یا سالم به این معنی است که کسب و کار برای جمع‌آوری حساب‌های دریافتی خود، به روزهای کمتری نیاز دارید. سطح بالاتر DSO نشان می‌دهد که شرکت محصول خود را به صورت اعتباری به مشتریان می‌فروشد و جمع‌آوری درآمد به معنای ملموس بیشتر طول می‌کشد، که این امر می‌تواند جریان نقدی را متوقف کرده و سود را در برنامه اصلی به حداقل برساند. با محاسبه مکرر این موارد، شما می‌توانید سریع‌تر و کارآمدتر درآمد را جمع‌آوری کنید، که به تقویت سود خالص در درازمدت کمک می‌کند.

۵- گردش موجودی کالا

یکی از مفیدترین KPIهای زنجیره تامین که امروزه در دسترس است، بر KPI تدارکات متمرکز بوده و به کسب و کار کمک می‌کند تعداد دفعات فروش کل موجودی خود را در یک بازه زمانی مشخص درک کند: یک شاخص باورنکردنی از برنامه‌ریزی تولید کارآمد، استراتژی فرآیند، توانایی‌های تحقق و مدیریت بازاریابی و فروش. با محاسبه نرخ حمل و نقل به موقع و مقایسه آن با سایر رقبا در صنعت، قادر خواهید بود یک روش گزارشگری مدیریتی مشخص ایجاد کنید، ببینید در کجا قرار دارید و اقدامات مناسب را برای بهبود آن در طول زمان انجام دهید. این منجر به افزایش اقتدار برند و همچنین افزایش سود خالص می‌شود؛ بنابراین مهم است.

جمع‌بندی

مطالعات اخیر حاکی از آن است که ۷۹٪ شرکت‌هایی که دارای زنجیره تأمین عملکرد بالا هستند، رشد درآمد بیشتر از متوسط ​​در بخش خود دارند. علاوه بر این، استفاده از نرم‌افزار سالانه ۹ درصد در حال رشد است، که نشان می‌دهد ارزش مشخص تولید زنجیره تأمین کارآمد در جهت بهبود عملکرد یک شرکت، راه‌حل‌های مدرن دارد.

اینجاست که قدرت داشبورد وارد عمل می‌شود. اگر می‌خواهید یک شرکت داده‌محور ایجاد کنید، ساعت‌های بی‌شماری را صرف فرآیندهای تجزیه و تحلیل کرده و با داده‌های زمان واقعی سر و کار داشته باشید، داشبورد یک روش عالی برای انجام این کار است.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.