چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟


تحلیل روند بورس در هفته دوم اردیبشهت 1401

اطلاعات بیشتر نزدک، s&p 500 و داوجونز مجله فارکس (3) خرید ارزان

با توجه به اینکه بهموجب مقررات مذکور دولت از برخی درآمدهای خود بهمنظور تشویق صادرات چشمپوشی مینماید، چنانچه این مقررات با مفاد موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبرانی و ضمیمههای آن مغایرت داشته باشد نیاز به بازنگری و اصلاح خواهد داشت. 3- مطابق ماده 19 قانون یادشده: « دولت میتواند همهساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و بهصورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید». شاخص داوجونز سهام ۳۰ شرکت بزرگ و پیشرو صنایع را در بر میگیرد.

کرونا در مازندران همچنین باید حداقل ۵۰ درصد سهام شرکت عرضه عمومی شده باشد. همچنین پاسخ به تقاضاهای مجوز ورود غیر خودکار نبایستی از 30 روز تجاوز کند؛ و نیز در این رویهها چنانچه محدودیتهای مقداری و سهمیه اعمال میشود، باید میزان تخصیص این سهمیهها به کشورهای ذینفع اطلاع داده شود و در تخصیص سهمیهها توجه لازم به مقادیر اقتصادی و امکان واردات از منابع دوردست صورت گیرد. وضع چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ مجوز برای هر ردیف یا گروه کالا، بهمنزله آن است که ورود آن ردیف یا گروه از کالا به دلایل اقتصادی (حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده) مستلزم بررسی و اعمال ضوابط خاصی تا حصول اطمینان از ساخت یا عدم ساخت یا تولید در داخل، همچنین سقف و میزان معینی که باید هنگام ورود رعایت شود، میباشد.

تا به امروز هم تعداد شرکتهای حاضر در شاخص سهام داوجونز ۳۰ عدد باقی مانده است. تا سال ۱۹۲۸ این عدد به ۳۰ رسید. شاخص سهام داوجونز آمریکا شامل ۳۰ شرکت بزرگ این کشور می شود. سرمایه گذاران از این شاخص ها به عنوان نماینده عملکرد سهام و نوعی راهنما استفاده می کنند. معمولاً سرمایهگذاران و معامله گران بازار فارکس و سهام از شاخص چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ &500 به عنوان یک اندیکاتور یا شاخص پیشرو برای ارزیابی آینده اقتصاد آمریکا استفاده میکنند.

معمولاً سرمایهگذاران از این شاخص به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد کلی بازار سهام، جریانات ریسکی و آینده اقتصادی آمریکا استفاده میکنند. با وجود تفاوتهایی که در شاخصهای سهام آمریکا دیده میشود، معمولاً این سه شاخص همسو با یکدیگر حرکت میکنند. شاخص سهام نزدک به همراه شاخصهای داوجونز () و &500 سه شاخص مهم و بورسی آمریکا را تشکیل میدهند. رسانه ها اغلب اکثر گزارش های خود را در ارتباط با سه شاخص اصلی ارائه می دهند . &;​​​!

در این مقاله به معرفی سه شاخص اصلی بورس آمریکا میپردازیم. اسن شاخص در ۴ مارس سال ۱۹۵۷ به طور رسمی معرفی شده است. در مقابل وقتی شاخص &500 رشد میکند، به این معنی است که سرمایهگذاران به آینده اقتصادی آمریکا خوشبین هستند و جریانات ریسکپذیری به راه افتاده است. به همین دلیل رشد سهام میتواند نشانهای از بهبود روند اقتصادی آمریکا باشد. شاخص سهام &500 در مقایسه با شاخص سهام نزدک () تعداد کمتری از شرکتهای فناوری را در بر میگیرد.

علاوه بر تعهدات کلی در موافقتنامه­های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر دسته­ای از اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه و عدم تبعیض میباشد، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل­های الحاق پذیرفته که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل میشود. در کل، بازار سهام نزدک بیشتر شرکتهای فناوری را شامل میشود. اخبار آنها بیشتر در مورد عوامل موثر و مخرب پیرامون این شاخص هاست. شرکتی که ارزش کل آن ۱۰۰ میلیارد دلار است، ۱۰ برابر بیشتر از شرکتی که ارزش کل بازاری آن ۱۰ میلیارد دلار است، در شاخص تأثیر داده میشود.

بورس سهام نزدک بیش از ۳۱۰۰ شرکت را در بر میگیرد و در آمریکا بالاترین حجم معاملات روزانه را دارد. شاخص &500 یکی چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ از سه شاخص اصلی بورس آمریکاست که شامل سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی میشود. در نرمافزار متاتریدر قرارداد شاخص &500 با نماد 500 نمایش داده میشود. شاخص سهام نزدک ۱۰۰ (100) هم شامل ۱۰۰ شرکت بزرگ غیر مالی در بورس سهام نزدک () میشود و معمولاً بیش از ۹۰ درصد در نوسانات شاخص اصلی نزدک تأثیر دارند.

زلنسکی در امامزاده داوود

یعنی سرمایهگذاران با فروش داراییهای امن به دنبال خرید داراییهای ریسکی مثل سهام هستند. یعنی سرمایهگذاران نگران آینده اقتصادی هستند و به همین دلیل از سرمایهگذاری در داراییهای ریسکی مثل سهام خودداری میکنند و بهجای آن، داراییهای امن و حافظ ارزش خریداری میکنند. امروزه شرکتهای سهامی تنها در یک کشور فعالیت نمیکنند و اکثر شرکتهای بزرگ چند ملیتی هستند و در چندین کشور خارجی هم فعالیت میکنند. ارزش کلی شرکت یا مارکت کپ () ارزش تمامی سهمهای منتشر شده توسط شرکت در بازار است و از طریق ضرب قیمت سهام در تعداد کل سهام به دست میآید.

تتلو من يادت نرم شاخص سهام نزدک () آمریکا چیست؟ شاخص داوجونز آمریکا () چیست؟ اما در حال حاضر این شاخص یکی از شاخصهای است. شاخص &500 ارزش کلی سهام شرکتهای حاضر در شاخص را دنبال میکند. بزرگترین بازار سهام دنیا هم بورس سهام نیویورک () است. تنها کافی است پنجره را باز کنید و سپس نماد شاخص داوجونز را به پنجره اضافه کنید. در متاتریدر شاخص سهام نزدک ۱۰۰ با نماد ، شاخص سهام داوجونز با نماد و شاخص سهام &500 با نماد کد گذاری شده اند.

این کمیته بر اساس نقد شوندگی، اندازه و صنعت شرکتها تصمیم میگیرد که شرکت در شاخص سهام &500 لیست شود یا خیر؟ این شاخص روند کلی بورس سهام نزدک را نشان میدهد. سایت تریدینگ ویو، نمودار کاملی از شاخص داو جونز را در اختیار شما قرار میدهد که ابزارهای تحلیلی را نیز در اختیار دارید. در سال ۱۹۶۶ شرکت این شاخص را به دست گرفت. اجتماع این دو ماده، هدف واحد حذف عوارض از داده وارداتی که در محصول صادرشده مورداستفاده قرارگرفتهاند را دنبال میکند.

در اوایل ۱۹۰۰، شاخص داوجونز شامل شرکتهای بزرگ آمریکایی میشد که نشانگر کل اقتصاد آمریکا بودند. شاخص داوجونز چگونه بدست میآید؟ همچنین این کمیته هر سه ماه یک بار (مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر) شاخص را تعدیل میکند. شاخص نزدک شامل بیش از ۳۲۰۰ کمپانی دارای تکنولوژی در زمینه فعالیت ارتباطی، مخابراتی، حمل و نقل، خدمات مالی و… به طور کلی درک ظرافت های ساختار و ترکیب آنها برای تمام تصمیمات در زمینه سرمایه گذاری ضروری است. در پنجره تمام نمادهای موجود نمایش داده میشوند.

چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟

حقیقی‌ها به کمک بورس آمدند

سیاوش رضایی
خبرنگار
بورس تهران پس از 11 روز سقوط و دلهره دیروز را سبز به پایان برد. از روز 20 مرداد تا روز سوم شهریور ماه جاری شاخص کل بورس با افت 22.6 درصدی مواجه شده بود و ارزش بازار نیز دراین مدت بیش از 1700 هزار میلیارد تومان تبخیر شد.
دراین مدت شاخص کل بورس از ارتفاع 2 میلیون و 78 هزار و 546 واحد به یک میلیون و 608 هزار و 581 واحد در روز سوم شهریور رسید. اما با ورود حقوقی‌ها بازی در بورس حداقل برای کوتاه مدت عوض شد. درحالی که انتقادات زیادی به حقوقی‌ها درخصوص عدم حمایت مناسب از بازار مطرح می‌شد، پس از جلسه شورای عالی بورس در روز دوم شهریور، حقوقی‌های بازاردر روز سوم شهریور 8 هزار و 800 میلیارد تومان سهم خریدند. ولی جو سنگین منفی همچنان در بازار موج می‌زد و به‌همین دلیل حضور پررنگ حقوقی‌ها هم دراین روز نتوانست بازار را مثبت کند. با این حال این روند در روز گذشته جواب داد. دراین روز در شرایطی که ارزش معاملات خرد به حدود 2.2 هزار میلیارد تومان می‌رسید، حقوقی‌ها بیش از 10 هزار میلیارد تومان خرید کردند.

با تمرکز حقوقی‌ها روی سهم‌های شاخص ساز و بزرگ، بازار ارز ساعت 10 صبح تغییر جهت داد و به همراه آنها، حقیقی‌ها نیز برای خرید این سهم‌ها هجوم آوردند و درمدت کوتاهی سهم‌های شاخص‌ساز بازار که شرکت‌هایی از گروه پالایشی، بانکی و فلزی و چندرشته ای‌ها را شامل می‌شد، به صف خرید تبدیل شد. دراین روز نماد فارس با 4 هزار و 600 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشت و پس از آن نمادهای فولاد با 4 هزار و 522، فملی با 3 هزار و 738، شستا با 3 هزار و 227، شپنا با هزار و 921، شتران با هزار و 763 واحد و وامید با هزار و 514 واحد به ترتیب بیشترین سهم را در مثبت شدن بازار برعهده داشتند.
بدین ترتیب همان سهم‌هایی که طی روزهای اخیر با صف‌های فروش سنگین همراه بودند، به یک باره به برترین تقاضای بازار تبدیل شدند و تقاضای شدید دراین سهم‌ها باعث شد تا در نهایت بازار به رنگ سبز بسته شود.
در روز گذشته شاخص کل توانست 2.59 درصد از 22.6 درصدی را که در روزهای گذشته از دست داده بود جبران کند. دیروز شاخص کل بورس با رشد 41 هزار و 737 واحدی به یک میلیون و 650 هزار و 319 واحد رسید. بدین ترتیب بازدهی بورس تهران از ابتدای سال تا روز گذشته به 221.7 درصد رسید، این درحالی است که تا پیش از آغاز ریزش‌های اخیر این بازدهی به 250 درصد نزدیک شده بود. طبق اخباری که از شورای عالی بورس منتشر شده است، حقوقی‌های بازار به منظور حمایت از بازار و با نگاه بلندمدت مکلف شده‌اند تا روزانه 10 هزار میلیارد تومان خرید کنند.
البته دیروز با وجود مثبت شدن شاخص کل بورس، همچنان شاخص کل هم وزن منفی بود و با افت 234 واحدی به 445 هزار و 967 واحد رسید. این نشان می‌دهد که همچنان کلیت بازار مثبت نشده است و تنها به لطف سهم‌های شاخص‌ساز بازار با رشد همراه شده است و بدین ترتیب شرکت‌های کوچک بسیاری همچنان منفی هستند. با این حال دیروز 71 سهم بزرگ در صف خرید قرار داشتند. دراین روز ارزش معاملات نیز به 14 هزار و 424 میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای قبل رشد قابل توجهی داشت. البته همچنان نسبت به روزهای اوج بازار که ارزش معاملات به 30 هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شد، رقم اندکی است. ارزش بازار بورس تهران نیز که در روز 19 مرداد و پیش از آغاز سقوط به 7727 هزار میلیارد تومان رسیده بود در روز سوم شهریور به 6021 هزار میلیارد تومان رسیده بود که حاکی از کاهش 20 درصدی آن است. دراین مدت ارزش بازار بیش از 1700 هزار میلیارد تومان کم شده بود. اما دیروز ارزش بازار با رسیدن به عدد 6177 هزار میلیارد تومان 6.3 درصد بالا رفت.

پیش‌بینی آینده بورس
دراین زمینه امیر سیدی کارشناس بازار سرمایه درگفت‌و‌گو با «ایران» گفت: در دو سال اخیر شاخص کل بورس 20 برابر رشد داشته است و چنین اصلاح مقطعی ایرادی ندارد و طبیعی است. در بحران مالی امریکا نیز شاخص داوجونز به یک باره از 29 هزار واحد به 18 هزار واحد افت کرد ولی به مرور دوباره به سطح عدد قبلی بازگشت.
به‌گفته وی، با این حال همواره بررسی روند 10 ساله شاخص بورس حکایت از روند صعودی دارد که دراین میان نوساناتی نیز دیده می‌شود. وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر برخی از عوامل دست به دست هم داد تا اصلاح شدید روزهای اخیر رخ دهد. دراین مدت بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کرد نرخ سودی که با افت زیادی مواجه شده بود. علاوه براین دولت نیز برای جبران بخشی از کسری بودجه خود اقدام به فروش حجم بالایی از اوراق در قالب‌های مختلف از جمله ETF کرد.
سیدی تأکید کرد: طی ماه‌های اخیر شاهد تغییر سریع برخی از سیاست‌ها توسط بانک مرکزی و سازمان بورس بودیم این درحالی است که همواره سیاست‌ها باید به تدریج اصلاح و تغییر کند.
وی درخصوص آنچه طی دو روز اخیر اتفاق افتاد توضیح داد: درروزهای اخیر حقوقی‌ها برای حمایت از بازار وارد عمل شدند و سهم‌هایی را که طی روزهای گذشته تا 50 درصد افت کرده بودند خریدند و دراین میان حقیقی‌ها نیز وارد عمل شدند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از نقص‌هایی که در بازار سرمایه ایران وجود دارد این است که رکن بازارگردان به‌صورت تخصیصی وجود ندارد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری این نقش را بازی می‌کنند. این درحالی است که بازارگردان‌ها در بورس‌های دنیا درمواقعی که تقاضا زیاد است سهم عرضه می‌کنند و درمواقع نزولی خرید می‌کنند و نقش زیادی در تعادل بازار دارند.
به‌گفته وی با توجه به وضع مالی خوب حقوقی‌ها، میزان خرید آنها روزانه به 10 هزار میلیارد تومان رسیده که این روند قابل تداوم است. سیدی درپاسخ به این پرسش که آیا روند صعودی بازار ادامه خواهد داشت اظهارکرد: به‌طور معمول هرگاه شاخص به‌صورت سریع با اصلاح و سقوط مواجه می‌شود متعادل شدن بازار زمان می‌برد و گاه ممکن است تا دو ماه طول بکشد. به هر روی ممکن است در روزهای آینده شاهد نوساناتی باشیم که طبیعی است ولی پس‌از مدتی دوباره بازار به تعادل بازخواهد گشت.

برش
جزئیات پذیره‌نویسی صندوق پالایشی یکم

درحالی که عمده نمادهای موجود در صندوق ETF دوم روزگذشته به صف خرید رسیدند و با رشد 5 درصدی همراه شدند، امروز قرار است پذیره‌نویسی این صندوق آغاز شود.رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی جزئیات مربوط به پذیره‌نویسی واحدهای صندوق پالایش یکم را تشریح کرد. به‌گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، علیرضا صالح گفت: پذیره‌نویسی صندوق پالایشی یکم که شامل باقی مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تهران، بندر عباس، اصفهان و تبریز است، از امروز(5 شهریور) با تخفیف 20 درصدی آغاز خواهد شد. وی افزود: بر این اساس کلیه آحاد مردم بدون هیچ محدودیت سنی می‌توانند واحدهای این صندوق را از طریق درگاه بانکی و کارگزاری‌ها خرید کنند. وی اضافه کرد: شهروندان برای خرید واحدهای این صندوق تنها نیاز به کد ملی دارند و افرادی که کد معاملاتی دارند نیز از طریق کارگزاری‌ها می‌توانند اقدام به خرید واحدهای صندوق پالایشی یکم کنند.صالح ادامه داد: مدت زمان پذیره‌نویسی واحدهای صندوق پالایشی یکم که با نماد پالایش انجام می‌شود از امروز بمدت دو هفته یعنی تا پایان 19 شهریورخواهد بود و بر این اساس زمان مناسب و کافی برای پذیره‌نویسی این واحدها در نظر گرفته شده است.
وی گفت: سقف خرید این واحدها 5 میلیون تومان است و افرادی که قبلاً واحدهای دارا یکم را به میزان 2 میلیون تومان خرید کرده‌اند، برای این واحدها می‌توانند تا سقف 3 میلیون تومان خرید انجام دهند.رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این که برای این واحدها تخفیف 20 درصدی در نظر گرفته شده است، افزود: مبنای قیمت سهام موجود در این صندوق قیمت پایانی سهام این 4 پالایشگاه در پایان معاملات دیروز با درنظر گرفتن تخفیف 20 درصدی است.

شاخص سهام

تحریم های اقتصادی علیه روسیه نه تنها باعث بالارفتن بهای جهانی نفت به بالاترین حد در ۱۴ سال اخیر شده، بلکه شاخص سهام را در بازارهای آمریکا به شدت تنزل داده است. به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید دیروز دوشنبه به خبرنگاران گفت.

رشد ۱۱ هزار واحدی شاخص کل در آغاز معاملات/ بازارگردانی ۳ شرکت سرمایه‌گذاری از فردا

شاخص کل بورس تهران در ادامه روند نوسانی خود با رشد بیش از ۱۱ هزار واحدی تا ساعت ۱۰ صبح امروز، به پیشروی در کانال ۱.۱ میلیون واحدی ادامه داد. به گزارش ایلنا، شاخص کل بورس تهران در ادامه روند نوسانی خود با رشد بیش از ۱۱ هزار واحدی تا ساعت ۱۰ صبح امروز، به پیشروی در کانال ۱.

شاخص سهام ۴۸۱ واحد رشد کرد

شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با رشد ۴۸۱ واحدی به بیشترین میزان خود از ۲۱ دی‌ ۹۲ رسید و با قدرت کانال ۸۷ هزار واحدی را فتح کرد. نماگر بازار که حالا تنها ۲ درصد با قله تاریخی خود فاصله دارد، این بار بر بال نمادهای پالایشی نشست و به رشد خود ادامه داد. روز گذشته شاخص کل.

۱۰ شاخص تشکیل ابرحباب در بورس اوراق بهادار تهران

یک کارشناس اقتصادی ۱۰ شاخص مهم تشکیل ابرحباب در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اقتصاد، بازارها و دارایی‌ها را اعلام کرد. به گزارش ایلنا، از نظر احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، ۱۰ شاخص مهم تشکیل ابرحباب در بورس اوراق بهادار تهران (با لحاظ عرضه های جدید) نسبت به اقتصاد.

واکنش منفی بورس‌های جهان به کاهش بازده اوراق دلاری

شاخص‌های بورسی جهانی در روز چهارشنبه قرمزپوش شدند. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، شاخص‌های ضعیف اقتصادی کشورهای آسیایی و رسیدن بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا به سطوح کم سابقه پایین، بورس‌های آسیایی را در معاملات روز چهارشنبه وارد محدوده زیان کرد.

رشد ۱۳۶ هزار واحدی شاخص بورس در یک هفته/ بازدهی ۱۸ درصدی بورس در ۵ روز

شاخص بورس در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در هفته‌ای که گذشت با ۱۳۶ هزار و ۱۶۲ واحد افزایش، رشد ۱۸.۳۵ درصدی را به ثبت رساند. به گزارش تسنیم، در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در هفته‌ای که گذشته تعداد ۳۱۹۶۱ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۴۳۷۵۰۴ میلیارد ریال در.

اینفوگرافیک/ ۸ نکته برای تازه‌واردان به بورس

واگذاری سهام شرکت‌ها از طریق بورس عملکرد مثبتی است که هم می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند هم چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ بخشی از مردم جامعه در سهام شرکت‌ها شریک ‌شوند و بدین‌ترتیب علاوه بر پس‌انداز پولشان سود نیز به دست ‌آورند. بورس چیست و نحوه سرمایه گذاری در بورس چگونه است؟ .

بورس وارد فاز ریزشی شد

بعد از هفته ها امروز بورس روند ریزشی را در پیش گرفته است و این اُفت شاخص به دلیل اصلاح قیمت ها در این بازار است. امروز شاخص کل بورس با اُفت ۲۵ هزار و ۴۸۷ واحدی وارد کانال یک میلیون و ۲۲ هزار واحدی شد. به گزارش خبرآنلاین، تمامی شاخص های بورس اوراق بهادار با افت.

ریزش شاخصهای بورس جهانی در معاملات امروز

معاملات امروز در وال استریت، بیشتر شاخص‌ها ریزشی بود تا جایی که دو شاخص از سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۹۱ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۳ هزار و ۶۶۴.۶۴ واحد بسته شد. بیشتر شاخصهای بورسی در.

اینفوگرافیک/ چگونه وارد بورس شویم؟

برای ورود به بازار بورس چه نکاتی را بهتر است رعایت کنیم و چه مراحلی را باید پشت سر بگذاریم؟ برای مشاهده عکس در ابعاد بزرگتر اینجا را کلیک کنید. .

بازی دارایی‌های کاغذی در بازار سرمایه

بازار بورس ايران اين روزها همان‌قدر که پررونق و شعله‌ور شده، سؤالات زيادي را هم برانگيخته است. چه اتفاقي افتاده که بورس جهاني به‌ دليل شوک اقتصادي کرونا ريزشي است و بازار بورس ايران در همين روزها هر روز ورودي ميلياردي به خود جذب مي‌کند؟ تحريم‌ها، کرونا، بي‌ثباتي اقتصاد.

فیلم/ آیا سقوط بورس نزدیک است؟

«رضا راعی» معاون ارزی اسبق بانک مرکزی: الان همه خوشحال اند که بورس مثبت است اما امان از روزی که دولت سهام اش را عرضه کند. یک ماه بعد از عرضه سهام دولت بورس سقوط می کند! فیلم صحبت های معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در مورد بورس,ویدیو صحبت های رضا زارعی در مورد سقوط بورس.

جزئیات تازه درباره عرضه سهام دولتی/ پرده اول ۱۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان

دارایی‌های که دولت به صورت ETF به فروش خواهد رساند دست‌کم تا دو ماه قابل معامله نیست. به گزارش اقتصادآنلاین، اولین صندوق قابل معامله دولتی در بورس، شامل سهام بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکای امین است و ارزش این صندوق ۱۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان.

ساعت معاملات بازار سرمایه افزایش می‌یابد؟

معامله سهام شرکت‌هایی که به تازگی در بورس عرضه شده‌اند، خارج از ساعت معاملات راه حلی بود که سازمان بورس برای کاهش اختلال در هسته معاملات بازار سرمایه که صدای اعتراض معامله‌گران را بلند کرده اتخاذ کرده است. راه ‌حل موثری که برخی از آن به عنوان افزایش چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ ساعت معاملات یاد می‌کنند.

بی‌توجهی بورس به اتفاقات تاریخی نفت

بازار سرمایه یک هفته دیگر را صعودی پشت سر گذاشت و شاخص بورس برای نخستین مرتبه وارد کانال ۷۰۰ هزار و شاخص کل فرابورس نیز برای نخستین مرتبه وارد کانال ۹۰۰۰ واحد شدند. این درحالی است که در این هفته شاهد ریزش بی سابقه قیمت نفت آمریکا بودیم و برخی پیش‌بینی می‌کردند این اتفاق باعث.

پرواز بورس در آسمان ناشناخته

بازدهی هفتگی سهام به رکورد تاریخی ۱۵ درصدی رسید. به گزارش دنیای اقتصاد، بازار سهام این هفته نیز حکایتی متفاوت از چهار ماه گذشته نداشت و تنها ضرباهنگ روند افزایشی باز هم تندتر شد. به این ترتیب، با جهش ۱۵ درصدی شاخص کل، بازدهی بورس از ابتدای سال در این دوره کوتاه به ۴۵ درصد.

تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس

مصوبه هیئت وزیران در خصوص میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. به گزارش ایلنا، سهام قابل واگذاری به «صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری‌های مالی» شامل باقیمانده چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ سهام.

داوجونز ۷۰۰ واحدجهش کرد وجایگاه ۲۳۰۰۰ واحدی را بازپس گرفت

با خارج شدن برنی سندرز از رقابت‌های انتخاباتی آمریکا و رفع شدن برخی از نگرانی‌های سیاسی وال‌استریت، شاخص‌های سهام آمریکا به شدت جهش کردند. به گزارش مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات روز چهارشنبه آمریکا (بامداد پنج‌شنبه به وقت تهران)، با خارج شدن برنی سندرز از.

ادامه بازگشت سهام آمریکا از سقوط/ جهش ۳ درصدی داوجونز

روز دوشنبه با افزایش اقدامات تشویقی دولت آمریکا برای مقابله با تأثیرات اقتصادی منفی ویروس کرونا، سهام وال‌استریت به بازگشت خود ادامه داده و شاخص‌ها جهش بزرگی دیگری را به ثبت رساندند. به گزارش مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز دوشنبه با افزایش اقدامات تشویقی دولت آمریکا.

بورس در یک قدمی کانال ۳۰۰ هزار واحدی

نگاهی به روند بازار سرمایه حاکی از آن است که در نیمه ابتدایی امسال، شاخص‌کل بورس از رشد ۶۷.۸ برخوردار بوده است، این چنین نگاه خیره سرمایه‌گذاران به حافظ دوخته شده است. به گزارش خبرآنلاین، «وضعیت بورس امیدوارکننده است»؛ این تازه‌ترین اظهارنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

بازار سهام انگلستان افت کرد/ نرخ برابری پوند تقویت چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ شد

پس از آن که ملکه انگلیس با مصوبه پارلمان برای جلوگیری از برگزیت بدون توافق تجاری موافقت کرد، نرخ پوند در برابر دلار تقویت شد و سهام انگلستان افت کرد. به گزارش مهر به نقل از ایندیپندت، پس از این که ملکه انگلیس با مصوبه پارلمان برای جلوگیری از برگزیت بدون توافق تجاری موافقت.

نوسان معکوس شاخص‌های ارز و سهام ریشه‌یابی شد

به گزارش دنیای اقتصاد، بورس و دلار به‌دلیل سهم بالای شرکت‌های صادرات‌محور در بازار سهام به‌طور تاریخی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند؛ اما طی هفته‌های اخیر شاهد روند معکوس بازارهای ارز و سهام هستیم که دو تفسیر می‌توان برای آنها ارائه کرد. نخست نااطمینانی بورس‌بازان به پایداری.

۱۰ درصد سود در ۱۲ روز

روز گذشته شاخص کل بورس تهران توانست در ادامه روند صعودی، قله تاریخی خود را فتح کند. اتکای برخی بورس‌بازان به الگوی گذشته‌نگر بازار سهام در مهرماه فشار عرضه‌ها را شدت بخشیده و افت ۱۲۰۰ واحدی شاخص کل در نیمه اول معاملات را رقم زده بود. اما جریان قدرتمند نقدینگی به پشتوانه.

افق سرمایه‌گذاری در سهام چگونه متحول شد؟

شاخص کل بورس تهران هفته گذشته افت ۸/ ۰ درصدی را تجربه کرد. طمع کسب سود حداکثری در مدت زمان بسیار کوتاه طی ماه‌های اخیر رفتار معامله‌گران را تحت تاثیر قرار داده است. جولان برخی سفته‌بازان با پشتوانه تریبون‌های تلگرامی در پیدایش فضای بیمار در معاملات بورسی بی‌تاثیر نبوده است.

شاخص به رشد ۱۶۸ واحد راضی شد

شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات شانزدهمین روز از دی ماه با رشد بیش از ۱۶۸ واحدی به پله ۱۶۱ هزار و ۲۷۵ واحدی رسید. به گزارش میزان، در معاملات امروز تعداد ۲ هزار و ۴۸۱ سهم اوراق بهادار به ارزش ۵ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۸۶۲ ریال در بیش از ۱۶۵ هزار نوبت معاملاتی داد و.

شاخص سهام ۱۶۸ واحد دیگر افزایش یافت

بورس تهران معاملات دیروز را با رشد محدود شاخص کل پشت سر گذاشت. به گزارش دنیای اقتصاد، در جریان خرید و فروش‌های روز گذشته ۱۶۸ واحد دیگر به نماگر اصلی تهران اضافه شد و این دماسنج به سطح ۱۶۱ هزار و ۲۷۶ واحد دست یافت. بخش عمده رشد شاخص کل در دادوستدهای دیروز حاصل تحرکات مثبت.

کاهش بیش از هزار واحدی شاخص بورس

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و سومین روز از آبان ماه سال جاری با کاهش یک‌هزار و ۲۱۷ واحدی به پله ۱۸۱ هزار و ۹۹۴ واحدی رسید. به گزارش میزان، شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و سومین روز از آبان ماه با کاهش بیش از یک هزار و ۲۱۷ واحدی به پله ۱۸۱.

۹۷ درصد شرکت‌های بورسی سبز شدند؛ شاخص چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ ۵۹۹۴ واحد پرید

تداوم رکوردشکنی شاخص بورس طی معاملات روز گذشت، سقفی جدید در کارنامه این نماگر ثبت کرد. به این ترتیب دیروز به دنبال رشد ۵۹۹۴ واحدی شاخص سهام (معادل بیش از ۵/ ۳ درصد)، این نماگر در میانه کانال ۱۷۴ هزار واحدی قرار گرفت. این چهارمین رشد متوالی شاخص سهام به شمار می‌رود. در این.

سهام جهان به بالاترین سطح در ۶ ماه گذشته رسید/ ادامه رشد سهام چین

با کاهش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از تاثیر آخرین تبادل تعرفه‌ها بین ایالات‌ متحده و چین بر اقتصاد، سهام جهان به بالاترین سطح خود در بیش از ۶ ماه گذشته رسید. به گزارش مهر به نقل از رویترز، در حالی‌که سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیدند تاثیر آخرین تبادل تعرفه‌ها بین ایالات‌.

رکورد شکنی چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ شاخص بورس ادامه دارد/ بازار در اختیار تک سهم‌ها (+نمودار)

شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات اولین هفته شهریور ماه با رشد ۲۲۷۶ واحدی در پنج روز کاری به کانال ۱۵۷ هزار و ۳۳۷ واحدی رسید. به گزارش میزان، بازار سهام در آستانه تعطیلات تقویمی هفته گذشته در حالی همچنان شاهد معاملاتی پرحجم و گردش نقدینگی مناسب در بازار سهام بود.

وضعیت بورس در تعطیلات آخر هفته/ 15 اردیبهشت 1401

وضعیت بورس در تعطیلات آخر هفته/ 15 اردیبهشت 1401

به گزارش تیتربرتر؛ بورس در هفته‌ای که گذشت رشد کمتر از یک درصدی را تجربه کرد و در سطح یک میلیون و ۵۲۹ هزار واحدی ایستاد.

بازارهای آسیایی روز پنجشنبه به دنبال افزایش نرخ بهره وال استریت پس از اینکه فدرال رزرو احتمال افزایش شدید در آینده نزدیک را کمرنگ کرد، همچنین تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوع کردن واردات نفت از روسیه، صعود کردند.

تحلیل روند بورس در هفته دوم اردیبشهت 1401

تحلیل روند بورس در هفته دوم اردیبشهت 1401

تحلیل روند بورس در هفته دوم اردیبشهت 1401

بورس روز چهارشنبه هفته اخیر از محدوده یک میلیون و ۵۲۱ هزار واحدی و روز دوشنبه آخرین روز کاری هفته به سطح یک میلیون و ۵۲۹ هزار واحد رسید. شاخص کل بورس در این هفته ۰٫۵ درصد رشد کرد.

شاخص کل هم وزن در هفته‌ای که گذشت با ۲.۵۹ درصد رشد به عدد ۴۲۲ هزار و ۴۷۷ واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با رشد یک صدم درصدی به عدد ۲۰ هزار و ۹۱۹ واحد رسید.

این هفته شاخص کل هم‌وزن وضعیت بهتری داشت و این خبر از وضعیت خوب تک سهم‌ها، صنایع و شرکت‌های کوچک می‌دهد.

صنایع برتر هفته کدام‌اند؟

صنایع حمل‌ونقل و صنعت غذایی به جز قند صنایع پیشتاز این هفته بودند. گروه حمل‌و‌نقل ۱۲.۷۹ درصد وصنعت غذایی به جز قند ۱۱.۳۹ درصد رشد را تجربه کردند.

در هفته قبل‌تر صنعت کوچک وسایل ارتباطی با رشد ۲۰ درصدی پیشتاز صنایع بازار بوده است.

در هفته‌ای که گذشت ارزش کل معاملات ۱۶ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان ثبت شد. به‌طور میانگین روزانه ۵ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان ارزش معاملات بود که نسبت به هفته قبل کاهشی بود.

در این هفته شستا صدرنشین جدول معاملات بودند و در تمامی روزهای هفته بیشترین حجم معاملات بورس را داشتند. روز شنبه خگستر، خودرو و شپنا بیشترین ارزش معاملات بازار را داشتند چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ و شستا، خودرو و خگستر بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. روز یکشنبه نیز وبصادر، خگستر و خودرو بیشترین ارزش معاملات و شستا، وبصادر و وتجارت بیشترین حجم معاملات را داشتند.

در روز دوشنبه شپنا در صدر جدول ارزش معاملات بود و شتران و خگستر در رتبه‌های بعدی بودند. در جدول حجم معاملات نیز شستا، خساپا و خودرو در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

چقدر پول از بورس خارج شد؟

چقدر پول از بورس خارج شد؟

چقدر پول از بورس خارج شد؟

در روزهای کاری اردیبهشت ماه جریان پول حقیقی دو روند متفاوت و متعادل داشت. در 3 روز پول حقیقی وارد شد و در 3 روز دیگر پول حقیقی خارج شد.

بورس در شرایطی به استقبال معاملات اولین روز اردیبهشت رفت که در هفته آخر فروردین پول حقیقی وارد بازار شده بود. در اولین روز کاری اردیبهشت 255 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. روز دوشنبه پنجم اردیبهشت، روند خروج پول حقیقی متوقف شد و 56 میلیارد تومان سرمایه حقیقی به بورس وارد شد. روز سه‌شنبه نیز پول حقیقی به بورس وارد شد و ارزش آن 160 میلیارد تومان بود. روز چهارشنبه بار دیگر پول حقیقی خارج شد و ارزش سرمایه حقیقی خروجی 239 میلیارد تومان بود. این روند نوسانی در روز شنبه دهم اردیبهشت نیز ادامه یافت و 12 میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد و روز یکشنبه پول حقیقی خارج شد که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار 2 میلیارد تومان بود.

در مجموع 6 روز کاری اخیر 268 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 44 میلیارد تومان بود.

تزریق ماهیانه ۶۵۰ میلیارد تومان به بورس

تزریق ماهیانه ۶۵۰ میلیارد تومان به بورس

تزریق ماهیانه ۶۵۰ میلیارد تومان به بورس

به نقل از تسنیم، امیرمهدی صبائی با اشاره به لزوم انعقاد قرارداد صندوق توسعه ملی با صندوق تثبیت بازار سرمایه، گفت: این قرارداد از منظر حقوقی و مالی مهم بود که باید بررسی می‌شد به همین خاطر طی کردن سلسله مراتب زمان برد و قرارداد امضا و پرداختی‌ها از سرگرفته شد.

صبائی افزود: طی قرارداد، می‌بایست ماهیانه 650 میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود و پایان دی ماه 650 میلیارد تومان واریز شد و دو قسط 650 میلیارد تومانی یعنی هزار و 300 میلیارد تومان پرداخت شده اخیر مربوط به ماه‌های بهمن و اسفند است که واریز شد.

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: یک واریزی دیگر هم مربوط به فروردین و اردیبهشت است تا قبل از پایان اردیبهشت واریز خواهد شد و به صورت مستمر ماهیانه 650 میلیارد تومان واریز خواهیم داشت.

وی درباره شرایط کنونی بازار سرمایه در چند هفته گذشته و ورود بیشتر پول‌های حقیقی به بورس هم گفت: قطعا عوامل متعددی دست به دست هم داده اند برای شکل گیری تعادل بازار به خصوص عوامل مختلف همچون قیمت‌های جهانی ناشی از بحران کشور‌هایی که همجوار ما هستند.

صبائی افزود: آخرین تامین مالی دولت در بازار سرمایه به خاطر فشار تامین نقدینگی در پایان سال بهتر شد و فروکش کرد و عوامل مختلف از جمله موضوع توسعه منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین عوامل در کنار سایر عوامل نسبتا مهم موثر بوده است.

رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه تصریح کرد: اگرچه فشار تامین مالی دولت تنها عامل نبوده، ولی به اندازه خودش تاثیر گذاشته است.

شنبه 10 اردیبهشت بود که صندوق توسعه ملی اعلام کرد با توجه به برطرف شدن موانع ورود پول به صندوق تثبیت بازار، دو قسط به ارزش هزار و 300 میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه ترزیق شد. مقرر شده است تا سقف 510 میلیون دلار معادل ریالی مبلغ حدود 12 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

بازار سهام متلاطم شد

بازار سهام متلاطم شد

بازار سهام متلاطم شد

به نقل از استاک، مقامات بانک مرکزی ایالات‌متحده به عنوان بخشی از نبرد این بانک برای مهار تورم، در حالی که از جدول زمانی برای تخلیه دارایی‌های اوراق قرضه گسترده خود رونمایی می‌کنند، از افزایش نیم واحدی در هزینه‌های استقراض (بزرگترین افزایش از سال ۲۰۰۰ تاکنون) خبر دادند.

در حالی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا افزایش‌های ۵۰ امتیازی بیشتری را در آینده اعلام کرد، این خبر به افزایشی در وال استریت دامن زد و هر سه شاخص اصلی سهام آمریکا به دلیل افزایش در شرکت‌های فناوری، حدود ۳ درصد افزایش یافتند.

کلارا چئونگ، از مدیریت دارایی جی‌پی مورگان گفت: «این بازتابی از آرامش بود زیرا سرمایه‌گذاران از ترس اینکه کمیته در تشدید سیاست‌های پولی بیش از حد تهاجمی عمل کند، وارد جلسه شدند».

دستاوردهای نیویورک به آسیا نیز کشیده شد، جایی که شانگهای پس از بازگشت از یک وقفه طولانی، پیشرفت کرد و شاخص سهام هنگ کنگ، سیدنی، سنگاپور، تایپه، مانیل و ولینگتون نیز صعودی بودند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه، ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۹۳ درصد افزایش یافت، اگرچه معاملات با بسته شدن بازارهای ژاپن و کره چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ برای تعطیلات عمومی ضعیف عمل کردند.

سهام چین با افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹ و قرنطینه شدید در مرکز مالی شانگهای که عملکرد بازارها را تحت تاثیر قرار داده است، با افزایش گسترده‌تر روبرو شد.

رشد آسیا به دنبال افزایش یک شبه شاخص‌های ایالات‌متحده بود که در آن میانگین صنعتی داوجونز ۲.۸۱ درصد، اس اند پی ۵۰۰ به میزان ۲.۹۹ درصد و نزدک ۳.۱۹ درصد رشد کردند.

شاخص هانگ سنگ، هنگ کنگ در معاملات اولیه ۰.۷۷ درصد و شاخص بخش فناوری ۱.۴۳ درصد افزایش یافت.

شاخص بورس استرالیا (S&P/ASX ۲۰۰) نیز با افزایش ۰.۶۱ درصدی عملکرد قوی داشت.

با این حال، شاخص CSI۳۰۰ چین با ۰.۱۶ درصد کاهش باز شد زیرا بازارها، تجارت را پس از تعطیلات سه روزه از سر گرفتند.

شاخص دلار که ارزش دلار را در برابر ۶ همتا اندازه گیری می‌کند، در ۱۰۲.۴۹ بود که در روز چهارشنبه در ۱۰۳.۶۳ ثابت شد.

اوراق خزانه ایالات‌متحده به دلیل تعطیلات در ژاپن معامله نمی‌شد و بازده آن یک شبه کاهش یافت. بازدهی معیار ۱۰ ساله آخرین بار ۲.۹۴۰۲ درصد اعلام شد که از ۳ درصد کمتر بود.

روز پنجشنبه، نفت پس از آنکه اتحادیه اروپا، بزرگترین بلوک تجاری جهان، برنامه‌های خود را برای حذف تدریجی واردات نفت روسیه تشریح کرد، افزایش یافت.

قیمت نفت خام آمریکا با ۰.۴ درصد افزایش به ۱۰۸.۲۱ دلار در هر بشکه و برنت ۰.۳۶ درصد ۱۱۰.۵۴ دلار افزایش یافت. هر دو شاخص در روز چهارشنبه بیش از پنج دلار در هر بشکه افزایش یافتند.

حباب بورس آمریکا در حال ترکیدن است/ سقوط هزار میلیارد دلاری ارزش شش شرکت آمریکایی در وال استریت

حباب بورس آمریکا در حال ترکیدن است
راشاتودی: پیتر شف، معامله‌گر و سهامدار بورس وال استریت، گفت تشکیل شدن صف‌های فروش سنگین به خصوص در نماد‌های مربوط به شرکت‌های فناوری احتمالا نشان دهنده آن است که حباب وال استریت در حال ترکیدن است. وی مدت‌هاست هشدار می‌دهد، حباب بورس آمریکا در شرف ترکیدن است. پیشتر زمانی که شف هشدار داد، بورس آمریکا درگیر بزرگترین حباب تاریخ خود شده است، شاخص نزدک رکورد ۱۲ هزار واحد را برای نخستین بار شکست. اما پس از چند روز نزدک بزرگترین چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ سقوط ارزش خود را تجربه کرد و ۱۰ درصد پایین آمد.
شف معتقد است ممکن است ما در شرف یک سقوط دیگر باشیم. این سهامدار باسابقه که مدیرعامل مؤسسه یورو پسیفیک کپیتال نیز هست، ادامه داد، دوباره شاهد شکل گرفتن یک حباب بی‌سابقه هستیم و این حباب به این سادگی از بین نخواهد رفت. البته ممکن است بازیگران خریدار سهام به کمک بانک مرکزی فدرال آمریکا بتوانند آن را کنترل کنند.
علیرغم آنکه بورس آمریکا شاهد حباب است، چارلز ابانز، رئیس بانک مرکزی فدرال ایالت شیکاکو، خواستار اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی بیشتر از سوی آمریکا شده و گفته سیاست‌های انقباضی بیشتری اجرا خواهد شد. شف ادامه داد، من فکر نمی‌کنم همزمان شدن اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی از سوی بانک مرکزی آمریکا در زمانی که بازار در شرف سقوط است تصادفی باشد.


مهلت پذیره نویسی پالایشی یکم تمدید شد
به نقل از سازمان خصوصی سازی، سرپرست مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از تمدید مهلت پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم خبر داد. در نامه این مدیریت خطاب به شرکت تأمین سرمایه نوین آمده است: با توجه به درخواست ارائه شده مبنی بر تمدید دوره پذیره نویسی به منظور بهره مندی متقاضیانی که تا کنون فرصت خرید واحد‌های سرمایه گذار صندوق مذکور را نداشته اند، تمدید پذیره نویسی تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۶ شهریور امسال با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.


سقوط هزار میلیارد دلاری ارزش شش شرکت آمریکایی در وال استریت
سقوط اخیر بورس وال استریت هزار میلیارد دلار از ارزش سهام شش شرکت بزرگ آمریکایی را به باد داد. شب گذشته برای سومین روز معاملاتی متوالی شاهد کاهش شاخص‌های بورس آمریکا بودیم. در روز معاملاتی که گذشت نماد شرکت‌های فناوری صف‌های فروش سنگینی را شاهد بودند که تا پیش از این همین نماد‌ها اصلی‌ترین پیشران رشد بورس آمریکا پس از سقوط در ماه‌های نخست شیوع ویروس کرونا بودند. شاخص داوجونز ۶۰۰ واحد سقوط کرد و نزدک هم ۴۰۰ واحد معادل بیش از ۴ درصد پایین آمد. منفی شدن روز‌های گذشته باعث شده تا ارزش سهام شرکت اپل که نخستین شرکت آمریکایی بود که به ارزش بازار دو هزار میلیارد دلار رسیده بود ۳۲۵ میلیارد دلار کاهش یابد. در معاملات شب گذشته ارزش سهام اپل هم ۷ درصد منفی شد.
بانک گلدمن ساکس آمریکا به مشتریان خود هشدار داده، ممکن است طی ۱۲ ماه آینده ارزش سهام اپل حدود ۳۳ درصد سقوط کند. ارزش سهام آمازون هم که به خاطر کرونا و روی آوردن مردم به خرید اینترنتی فروش خوبی را تجربه کرده بود ۱۹۱ میلیارد دلار پایین آمده است. ارزش سهام دو شرکت مایکروسافت و آلفابت، شرکت مادر گوگل، هم به ترتیب ۲۱۹ و ۱۳۵ میلیارد دلار ریخت و ارزش بازار فیس بوک هم ۸۹ میلیارد دلار منفی شد. شرکت تسلا هم از جمله بازنده‌های بزرگ بازار دیروز بود به گونه‌ای که با بیش از ۲۱ درصد سقوط ۸۰ میلیارد دلار از ارزش بازارش به باد رفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.