بازدهی امسال بورس چقدر است؟


بازدهی بورس امسال چقدر بود؟

شاخص بورس از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۷۵روز معاملاتی، با ثبت بیش از ۹۹۳هزار واحد رشد، بازدهی ۱۹۴درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است. در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سالجاری و تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۷۵روز معاملاتی، تعداد ۱۶۸۱میلیارد و ۱۸۰میلیون سهم و بازدهی امسال بورس چقدر است؟ حق تقدم به ارزش ۲۰۴۰۹هزار و ۶۲۴میلیارد ریال در ۲۸۲میلیون و ۵۷۰هزار و ۳دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۸۹۳میلیارد و ۶۶۴میلیون سهم به ارزش ۱۰۰۳۵هزار و ۸۰۲میلیارد ریال در ۱۰۴میلیون و ۱۸۱هزار و ۳۹۴نوبت در بازار اول، ۷۲۸میلیارد و ۹۲۷میلیون سهم به ارزش ۹۰۰۱هزار و ۲۶۱میلیارد ریال در ۱۶۶میلیون و ۶۴۳هزار و ۳۱۹نوبت در بازار دوم، ۱۰۴میلیون برگه به ارزش ۱۰۲هزار و ۹۳۱میلیارد ریال در ۱۶هزار بازدهی امسال بورس چقدر است؟ و ۱۸۴نوبت در بازار بدهی، ۷۴۸میلیون قرارداد به ارزش ۱۶هزار و ۹۵۳میلیارد ریال در ۴۲۸هزار و ۳۹۳نوبت در بازار مشتقه و ۵۷میلیارد و ۷۳۷میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۲۵۲هزار و ۶۷۸میلیارد ریال در ۱۱میلیون و ۳۰۰هزار و ۷۱۳نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس بازدهی امسال بورس چقدر است؟ را از ارتفاع ۵۱۲هزار و ۹۰۰واحد آغاز کرده است، تا پایان هفته گذشته با ۹۹۳هزار و ۳۱۷واحد رشد، معادل ۱۹۴درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۷۴۹هزار و ۶۱۱واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۲ میلیون و ۹۰۰هزار و ۷۰۷واحدی به ترتیب ۲۰۷ و ۲۶۶۶درصد افزایش داشته‌اند.

  • Tags: آسمان تراز, آقای حسابدار, اقتصاد, بورس تهران

در خبرنامه ما عضو شوید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

مجموعه آقای حسابدار با ایجاد کادر فوق تخصصی باهدف توانمند سازی شرکت ها برای رشد، توسعه و کاهش دغدغه مدیران خدمات حسابداری خود را ارائه می دهد تا مدیران با آرامش کافی بر روی اهداف شرکت متمرکز گردند. ما بازدهی امسال بورس چقدر است؟ با به کار گیری دانش و تخصص ، رشد شرکت های تضمین می نماییم.

بازدهی امسالِ بورس تا کنون چقدر بود؟

شاخص بورس از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۸۵روز معاملاتی، با ثبت بیش از ۹۳۵هزار واحد رشد، بازدهی ۱۸۲درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.

به گزارش نبض بورس، در جریان معاملات بازدهی امسال بورس چقدر است؟ بورس اوراق بهادار در سال جاری و تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۸۵روز معاملاتی، تعداد یک هزار و ۷۹۷ میلیارد و ۷۱۹میلیارد سهم و حق تقدم به ارزش ۲۱۷۰هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال در ۲۹۸میلیون و ۵۹۸هزار و ۲۸۱دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۹۴۳ میلیارد و ۴۶۶ میلیون سهم به ارزش ۱۰۶۰۰ هزار و ۲۸۶ میلیارد ریال در ۱۱۰میلیون و ۷۳ هزار و ۶۸۴نوبت در بازار اول، ۷۹۲ میلیارد و ۶۹۶میلیون سهم به ارزش ۹۶۲۱ هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال در ۱۷۵ میلیون و ۳۵۴ هزار نوبت در بازار دوم، ۱۰۹ میلیون برگه به ارزش ۱۰۷هزار و ۸۴۸میلیارد ریال در ۱۶هزار و ۳۴۶ نوبت در بازار بدهی، ۷۵۸ میلیون قرارداد به ارزش ۱۷ هزار و ۸۳۷ میلیارد ریال در ۴۸۱ هزار و ۱۵۷نوبت در بازار مشتقه و ۶۱میلیارد و ۶۸۹ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۳۵۹ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال در ۱۲ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۶۱ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل بازدهی امسال بورس چقدر است؟ نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۵۱۲ هزار و ۹۰۰ واحد آغاز کرده است، تا پایان هفته گذشته با ۹۳۵ هزار و ۱۵واحد رشد، معادل ۱۸۲درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۷۰۲ هزار و ۸۴۵ واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۲ میلیون و ۷۹۷هزار و ۳۲۴ واحدی به ترتیب ۱۹۴ و ۲۵۷۱ درصد افزایش داشته‌اند.

بازدهی بورس از ابتدای امسال چقدر بود؟

به گزارش نبض بورس، در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سال جاری و تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۷۰روز بازدهی امسال بورس چقدر است؟ معاملاتی، تعداد ۱۶۰۵میلیارد و ۶۰۲میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۹۶۱۲هزار و ۴۹۹میلیارد ریال در ۲۶۷میلیون و ۷۷۲هزار و ۷۴۵دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۸۶۲میلیارد و ۷۰۵میلیون سهم به ارزش ۹۷۱۶هزار و ۹۲۲میلیارد ریال در ۱۰۰میلیون و ۷۳۰هزار و ۸۲۴نوبت در بازار اول، ۶۸۷میلیارد و ۵۰۳میلیون سهم به ارزش ۸۶۱۰هزار و ۳۹۳میلیارد ریال در ۱۵۶میلیون و ۴۴۰هزار و ۲۳۰نوبت در بازار دوم، ۱۰۴میلیون برگه به ارزش بازدهی امسال بورس چقدر است؟ ۱۰۲هزار و ۷۳۲میلیارد ریال در ۱۶هزار و ۱۰۰نوبت در بازار بدهی، ۷۳۸میلیون قرارداد به ارزش ۱۶هزار و ۳۲۹میلیارد ریال در ۴۰۰هزار و ۷۵۸نوبت در بازار مشتقه و ۵۴میلیارد و ۵۵۲میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۱۶۶هزار بازدهی امسال بورس چقدر است؟ و ۱۲۳میلیارد ریال در ۱۰میلیون و ۱۸۴هزار و ۸۳۳نوبت مورد معامله قرار گرفته است.بازدهی امسال بورس چقدر است؟

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۵۱۲هزار و ۹۰۰واحد آغاز کرده است، تا پایان هفته گذشته با ۹۵۸هزار و ۸۰واحد رشد، معادل ۱۸۷درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۷۱۴هزار و ۱۳۹واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۲ میلیون و ۸۶۳هزار و ۸۶۹واحدی به ترتیب ۱۹۷ و ۲۶۳۲درصد افزایش داشته‌اند.

بازدهی بورس از ابتدای امسال چقدر بود؟

شاخص بورس از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۷۰روز معاملاتی، با ثبت بیش از ۹۵۸هزار واحد رشد، بازدهی ۱۸۷درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده بازدهی امسال بورس چقدر است؟ است.

به گزارش بورس تابناک، در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سال جاری و تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۷۰روز معاملاتی، تعداد ۱۶۰۵میلیارد و ۶۰۲میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۹۶۱۲هزار و ۴۹۹میلیارد ریال در ۲۶۷میلیون و ۷۷۲هزار و ۷۴۵دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۸۶۲میلیارد و ۷۰۵میلیون سهم به ارزش ۹۷۱۶هزار و ۹۲۲میلیارد ریال در ۱۰۰میلیون و ۷۳۰هزار و ۸۲۴نوبت در بازار اول، ۶۸۷میلیارد و ۵۰۳میلیون سهم به ارزش ۸۶۱۰هزار و ۳۹۳میلیارد ریال در ۱۵۶میلیون و ۴۴۰هزار و ۲۳۰نوبت در بازار دوم، ۱۰۴میلیون برگه به ارزش ۱۰۲هزار و ۷۳۲میلیارد ریال در بازدهی امسال بورس چقدر است؟ ۱۶هزار و ۱۰۰نوبت در بازار بدهی، ۷۳۸میلیون قرارداد به ارزش ۱۶هزار و ۳۲۹میلیارد ریال در ۴۰۰هزار و ۷۵۸نوبت در بازار مشتقه و ۵۴میلیارد و ۵۵۲میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۱۶۶هزار و ۱۲۳میلیارد ریال در ۱۰میلیون و ۱۸۴هزار و ۸۳۳نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۵۱۲هزار و ۹۰۰واحد آغاز کرده است، تا پایان هفته گذشته با ۹۵۸هزار و ۸۰واحد رشد، معادل ۱۸۷درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۷۱۴هزار و ۱۳۹واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۲ میلیون و ۸۶۳هزار و ۸۶۹واحدی به ترتیب ۱۹۷ و ۲۶۳۲درصد افزایش داشته‌اند.

بازدهی بورس امسال چقدر بود؟

شاخص بورس از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۷۵روز معاملاتی، با ثبت بیش از ۹۹۳هزار واحد رشد، بازدهی ۱۹۴درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.

به گزارش سرویس بورس مشرق، در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سالجاری و تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۷۵روز معاملاتی، تعداد ۱۶۸۱میلیارد و ۱۸۰میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۰۴۰۹هزار و ۶۲۴میلیارد ریال در ۲۸۲میلیون و ۵۷۰هزار و ۳دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

بالاترین و پایین‌ترین رشد قیمت امروز در بورس

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۸۹۳میلیارد و ۶۶۴میلیون سهم به ارزش ۱۰۰۳۵هزار و ۸۰۲میلیارد ریال در ۱۰۴میلیون و ۱۸۱هزار و ۳۹۴نوبت در بازار اول، ۷۲۸میلیارد و ۹۲۷میلیون سهم به ارزش ۹۰۰۱هزار و ۲۶۱میلیارد ریال در ۱۶۶میلیون و ۶۴۳هزار و ۳۱۹نوبت در بازار دوم، ۱۰۴میلیون برگه به ارزش ۱۰۲هزار و ۹۳۱میلیارد ریال در ۱۶هزار و ۱۸۴نوبت در بازار بدهی، ۷۴۸میلیون قرارداد به ارزش ۱۶هزار و ۹۵۳میلیارد ریال در ۴۲۸هزار و ۳۹۳نوبت در بازار مشتقه و ۵۷میلیارد و ۷۳۷میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۲۵۲هزار و ۶۷۸میلیارد ریال در ۱۱میلیون و ۳۰۰هزار و ۷۱۳نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۵۱۲هزار و ۹۰۰واحد آغاز کرده است، تا پایان هفته گذشته با ۹۹۳هزار و ۳۱۷واحد رشد، معادل ۱۹۴درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۷۴۹هزار و ۶۱۱واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۲ میلیون و ۹۰۰هزار و ۷۰۷واحدی به ترتیب ۲۰۷ و ۲۶۶۶درصد افزایش داشته‌اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.